Ákáša

p>Je rozdíl mezi channelingem a čtením z ákáši (je 90 % prázdna, které vyplňuje tzv. hmotu, hmoty je minimum, ona je tvořena tím prázdnem a to je ákáša, Anthea, Margot Vaneková)
 • syntéza rozumu a meditace (napojení na ákášu - informační pole Vesmíru) je způsob poznání, který můžeme nazvat "dynamická architektura souvislostí" - tím se vše propojuje v jeden celek - moudrost (rozumové propojení souvislostí se současně propojuje s Vesmírným vědomím)
 • informační pole má materiální (pozůstatky v krajině, stavby, sedimenty, letokruhy atd.) i nemateriální podobu, jsou vzájemně propojené se vším v univerzu jak do minulosti, tak do budoucnosti

Ákáša (znamená "duch" nebo "éter, prahmota, informační pole, božské vědomí, duchovní vibrace, božská síť informací, které jsou obsažené ve všem, není rozdíl mezi bohem a ákášou, kolektivní vědomí propojené vibrací lásky) je vesmírná kronika (paměť přírody, Země a dokonce Vesmíru)morfogenetické poleuniverzální duch nebo také kolektivní nevědomí a vědomí propojené láskou. Veškeré činy minulosti i přítomnosti, ale také všechna slova i každá nevyslovená myšlenka prý zanechávají stopu v energetickém obalu obklopujícím naši planetu. Každý skutek i myšlenka jsou údajně sami o sobě energií, která se nikdy neztrácí. Mají zůstat zachyceny v čemsi, co je označováno jako ákáša. Nejčastěji proto bývá přirovnávána k magnetofonové pásce (CD disk, cloudu atd.).

 • lidské tělo je propojené s božským vědomím (zhmotnění duch) a dává nám neustále signály (propojenou vnitřní pravdu realizujeme v činech)
 • napojení na Akašu využíval i Edgar Cayce (jeho duše musela na 50 cm vystoupit z těla)
 • všechny záznamy jsou uložené v duši ("duchovní tělo") a všechny duše živých organismů tvoří vzájemně propojené božské vědomí, které prostupuje vším (Josef Janda z Brna)

Vše, co se na Zemi odehrává, se má na ni zapisovat. V záznamech vesmírné kroniky prý dokonce zůstávají i nikdy neuskutečněné plány. Kromě toho zde má ovšem být i to, co se teprve stane. 

 • je dovoleno nahlížet jen do vlastních záznamů. "Stránky" cizích osob je možné číst jen s jejich svolením. 
 • celkového dění na Zemi, sem mají povolený přístup všichni bez rozdílu
 • nejtučnějším písmem mají být v ákáše zapsány události, při nichž se uvolňuje nejvíce energie. Proto jsou prý nejzřetelněji viditelné právě války a různé katastrofy doprovázené silnými emocemi.
 • budoucí události jsou v ákáše údajně jen naznačeny, pravděpodobně z toho důvodu, že nejsou ještě zcela pevně dány a mohou se měnit
 • vstup do ákášických záznamů nejjednodušší vstoupit během spánku
 • další variantou je hluboká meditace vedoucí až do stavu zvláštního transu. Člověk se pak údajně může napojit na vibrace proudící v ákáše
 • někdy prý ákášické obrazy mohou pozorovat i lidé, kteří jsou silně zesláblí nebo nemocní

Rupert Sheldrake (*1942) - morfogenetické pole

Knihovna palmových listů

Solární záblesk - duchovní růst a propojení s kolektivním vědomým

Informační pole přírody

Dřevo starých stromů (některé jsou staré stovky i tisíce let) uchovává důležité informace o podmínkách, ve kterých vyrůstaly, ale také například o změnách v půdní vlhkosti, což je důležitým ukazatelem klimatických změn.

 • Vědci si v letokruzích všimli také stop nárůstu intenzivních období sucha, která začala od 30. let 20. století, letokruhy nemohou prozradit samotnou příčinu těchto extrémních suchých období
 • https://veda.instory.cz/1281-drevo-starych-stromu-uchovava-dulezite-informace-letokruhy-v-kmenech-odhalily-pochmurnou-anomalii.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=vIcMrtysU5z-202007191832&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
Loading...