Ákáša

Ákáša (prvotní substance)

Je rozdíl mezi channelingem a čtením z ákáši (je 90 % prázdna, které vyplňuje tzv. hmotu, hmoty je minimum, ona je tvořena tím prázdnem a to je ákáša, Anthea, Margot Vaneková).

 • Syntéza rozumu a meditace (napojení na ákášu - informační pole Vesmíru) je způsob poznání, který můžeme nazvat "dynamická architektura souvislostí" - tím se vše propojuje v jeden celek - moudrost (rozumové propojení souvislostí se současně propojuje s Vesmírným vědomím).
 • Informační pole má materiální (pozůstatky v krajině, stavby, sedimenty, letokruhy, mezigenerační paměť rostlin a stromů atd.) i nemateriální podobu (informace se zapisují do všeho v různých podobách), jsou vzájemně propojené se vším v Univerzu jak do minulosti, tak do budoucnosti.

Ákáša (znamená "duch" nebo "éter, prahmota, informační pole, božské vědomí, duchovní vibrace, božská síť informací, které jsou obsažené ve všem, není rozdíl mezi bohem a ákášou, kolektivní vědomí propojené vibrací lásky) je vesmírná kronika (paměť přírody, Země a dokonce Vesmíru)morfogenetické poleuniverzální duch nebo také kolektivní nevědomí a vědomí propojené láskouVeškeré činy minulosti i přítomnosti, ale také všechna slova i každá nevyslovená myšlenka prý zanechávají stopu v energetickém obalu obklopujícím naši planetu. Každý skutek i myšlenka jsou údajně sami o sobě energií, která se nikdy neztrácí. Mají zůstat zachyceny v čemsi, co je označováno jako ákáša. Nejčastěji proto bývá přirovnávána k magnetofonové pásce (CD disk, cloudu atd.).

 • Lidské tělo je propojené s božským vědomím (zhmotněný duch) a dává nám neustále signály (propojenou vnitřní pravdu realizujeme v činech).
 • Napojení na Akašu využíval  Edgar Cayce (jeho duše musela na 50 cm vystoupit z těla), Viktor SchaubergerNikola Tesla atd.
 • Všechny záznamy jsou uložené v duši ("duchovní tělo") a všechny duše živých organismů tvoří vzájemně propojené božské vědomí, které prostupuje vším (Josef Janda z Brna).

Vše, co se na Zemi odehrává, se má na ni zapisovat. V záznamech vesmírné kroniky prý dokonce zůstávají i nikdy neuskutečněné plány (Kvantové provázání). Kromě toho zde má ovšem být i to, co se teprve stane. 

 • Je dovoleno nahlížet jen do vlastních záznamů. "Stránky" cizích osob je možné číst jen s jejich svolením. 
 • Celkového dění na Zemi, sem mají povolený přístup všichni bez rozdílu. 
 • Nejtučnějším písmem mají být v ákáše zapsány události, při nichž se uvolňuje nejvíce energie. Proto jsou prý nejzřetelněji viditelné právě války a různé katastrofy doprovázené silnými emocemi.
 • Budoucí události jsou v ákáše údajně jen naznačeny, pravděpodobně z toho důvodu, že nejsou ještě zcela pevně dány a mohou se měnit.
 • Vstup do ákášických záznamů nejjednodušší vstoupit během spánku.
 • Další variantou je hluboká meditace vedoucí až do stavu zvláštního transu. Člověk se pak údajně může napojit na vibrace proudící v ákáše.
 • Někdy prý ákášické obrazy mohou pozorovat i lidé, kteří jsou silně zesláblí nebo nemocní.

Stvořitel x digitální bůh (digitální diktátor).

Rupert Sheldrake (*1942) - morfogenetické pole.

Knihovna palmových listů.

Solární záblesk - duchovní růst a propojení s kolektivním vědomým.

Informační pole přírody

Dřevo starých stromů (některé jsou staré stovky i tisíce let) uchovává důležité informace o podmínkách, ve kterých vyrůstaly, ale také například o změnách v půdní vlhkosti, což je důležitým ukazatelem klimatických změn.

 • Vědci si v letokruzích všimli také stop nárůstu intenzivních období sucha, která začala od 30. let 20. století, letokruhy nemohou prozradit samotnou příčinu těchto extrémních suchých období.
 • https://veda.instory.cz/1281-drevo-starych-stromu-uchovava-dulezite-informace-letokruhy-v-kmenech-odhalily-pochmurnou-anomalii.html?

Anthea - Čtení z Akáši & Channeling

 • Akáša je prahmota, která je tvořena 90 % prázdna, které vyplňuje tzv- hmotu, ve védách se akáša označuje symbolem, který vypadá jako černé vejce (vejcovitý tvar je symbol stvoření, např. aura a černá barva je stav ještě před stvořením, prvotní nicota - lůno kosmické matky), bůh (světlo) za stvořením - akášický zdroj a potom je buch ve stvoření a ve výsledku i to je akáša.
 • Prvotní stav vědomí (prvotní zdroj), že kterého se postupně vyzářily všechny elementy (světlo, duch - oheň, který potom začal pohánět vzduch, ten začal tvoření šířit do forem, potom voda, která je vlastně hmotným odrazem éteru, té vodivosti informací a pak země, která vlastně není samostatný element, protože země je prolnutí všech elementů v jeden, země je zhmotněním 4 předchozích elementů vody, ohně, vzduchu a éteru.
 • Akáša není dimenze, která by plula v prostoru, je to to příslovečné 90 % prázdno těhotné informacemi, které prostupuje vším živým jako obrovská světelná síť.
 • Akáša sama o sobě navozuje stav vnitřního vědění, které není z mysli, je to vědění z hlubin podstaty sama sebe, je tam obrovská moudrost, důvěra, klid, bezpečí , hluboký mír, schopnost odevzdat se, schopnost jenom tak být a nemuset vědět.

Co je digitální ákáša?

Teze: Člověk na Zemi je propojen s kosmický vědomým, které obsahuje jeho minulost, přítomnost i budoucnost a "náš nehmotný dvojník (duše) je programátor, který naplánoval a řídí život v hmotné realitě na Zemi - podle plánu se nám promítá realita, kterou máme pocit, že tvoříme na základě své svobodné vůle a zaměření pozornosti (jinými slovy vnímáme v zorném poli přes matici našeho poznání realitu, kterou známe a přitahuje nás v moři dějů a myšlenek, které probíhají v nás a okolo nás). Tento model okopírovali technologické firmy a vytvořili digitální ákášu v cloudu na základě sběru dat o nás a našem okolí, které propojili do jednoho digitálního celku o všech lidech a dějích kolem nás.

Dříve se bojovalo o informace (ty už jsou zajištěny našimi aktivitami na sociálních sítích i v běžném životě atd.- sběr dat do zlatého rybníku), nyní se bojuje o naši pozornost (transformace do digitálního věku) a dalším krokem bude ovlivňování našeho vědomí. Ke každému z nás je vytvořen Avatar (digitální dvojník, který žije v cloudu - digitální ákáša), který kopíruje naše zájmy (obraz naší osobnosti) a některým aspektům našeho chování rozumí lépe, než my sami (mají na to nástroje cloudy, UI, analytiku atd.). A podle toho Avatara vám uzpůsobují prostředí, ve kterém se pohybujete a vytváří virtuální realitu, která upoutává vaši pozornost (akčností, možnostmi, přesně podle vašich tajných tužeb - plní se vám přání atd.), A je to virtuální realita? No není! Protože tím že ovlivňují naše chování do té míry, že děláte pak děláme konkrétní rozhodnutí (koho budete volit, co si koupíte, kam pojedete na dovolenou atd.), to vytváří skutečnou realitu (ve virtuálním světě). To reflektuje to jak to ve skutečnosti s námi funguje. Myšlenky, které se nám honí hlavou je kosmický internet, to nejsou naše myšlenky, to jsou myšlenky, kterým naše vědomí věnuje pozornost, ten mozek. Svým vědomým skenujeme kosmický internet a věnujete pozornost určitým myšlenkám, které pak vytváří skutečnou realitu se vším všudy. To je způsob, jak to funguje. Technologie (okopírovali a používají mechanismus , jak vnímáme realitu), které používáme, jen reflektují (zrcadlí) to, jak to v realitě opravdu je. Sociální média formují nejenom virtuální realitu, ale skutečný svět, ale to je jen zrcadlení a to jak to opravdu funguje. Místo internetu máme (si dosadíme) kosmickou mysl myšlenek, na které my podle svého zaměření reagujeme, vybíráme ty, které považujeme za své a vytváříte si skutečnou realitu. Jižní Korei již deset roků mají takovou realitu a žijí v počítači (zapnutím počítače, kde mají velký byt nakupují do něj nábytek atd.). Prof. Jan Rak (2.10.2020)

zobrazit více..
Loading...