Diverzita

Diverzita (různorodost), je podle prof. Staňka jedním z přírodních zákonů UNIVERZA a tvoří soudržnosti (čím větší je diverzita, tím větší je soudržnost a naopak) nebo resilienci.

Diverzita je přirozená vlastnost přírody, která umožňuje její koloběh a dynamický vývoj (tzv. cyklování diverzity), jež je propojený např. s ročními obdobími, střídáním doby ledové a meziledové atd. Diverzita a její vlastnost "plasticita" je dána dynamickou rovnováhou ve vzájemných obousměrně provázaných souvislostech a umožňuje reakci na měnící se podmínky. Čím je větší různorodost (pestrost), tím je také větší plasticita, odolnost ekosystému a naopak. více

zobrazit více..
Loading...