Zainteresovaný kapitalismus

Zainteresovaný kapitalismus

Jaký kapitalismus chceme? Právě to je možná určující otázkou naší éry. Klaus Schwab zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra (WEF).

Obecně řečeno, máme na výběr ze tří modelů. Prvním je "akcionářský kapitalismus", přijímaný většinou západních korporací. Má za to, že prvořadým cílem korporace by měla být maximalizace vlastních zisků. Druhým modelem je "státní kapitalismus", který směřování ekonomiky svěřuje do rukou vlády a který se výrazně prosadil na některých rozvíjejících se trzích, především v Číně.  V porovnání s těmito dvěma možnostmi se však nejlepší ten třetí - "zainteresovaný kapitalismus" (stakeholder capitalism), model, který jsem poprvé navrhl před půlstoletím.

Státní kapitalismus 

v poslední době sklízí úspěchy, zejména v Asii 

 • také on by se měl postupně vyvíjet v něco bližšího zainteresovanému modelu (jinak podlehne korupci zevnitř)

Akcionářský (korporátní) kapitalismus (kapitalismus 21. století), aktuálně dominantní model 

od 70 let se postupně rozpadl tzv. manažerský kapitalismus a vystřídal ho tzv. akcionářský kapitalismus (kapitalismus 21. století) založený na nadřazenosti akcionářů.

 • Akcionářský kapitalismus, aktuálně dominantní model, se prvně uchytil ve Spojených státech v 70. letech a svůj vliv v dalších desetiletích rozšířil do celého světa.  
 • V časech jeho rozkvětu celosvětově prosperovaly stamiliony lidí, neboť firmy v honbě za ziskem otevíraly nové trhy a vytvářely nová pracovní místa. 
 • Zastánci akcionářského kapitalismu, mimo jiné Milton Friedman a chicagská škola, opomněli skutečnost, že veřejně obchodovaná korporace je nejen subjektem usilujícím o zisk, ale také sociálním organismem. 
 • Jednostranné zaměření na zisky, společně s tlaky finančního sektoru na posílení krátkodobých výsledků, zapříčinilo sílící odpoutávání akcionářského kapitalismu od reálné ekonomiky. Mnozí si uvědomují, že tato forma kapitalismu už není udržitelná. 

Otázkou je: proč se přístupy začaly měnit až teď? 

 • Pravděpodobnou příčinou je "thunbergovský efekt". Mladá švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová nám připomněla, že setrvávání u současného ekonomického systému představuje zradu budoucích generací vzhledem k jeho environmentální neudržitelnosti. 
 • Další (související) příčinou je to, že mileniálové a příslušníci generace Z už pro společnosti, které postrádají hodnoty přesahující maximalizaci hodnoty pro akcionáře, už nechtějí pracovat ani do nich investovat či od nich nakupovat 

Zainteresovaný kapitalismus (myšlenky na tento model od roku 1971)

Davoský manifest", který prohlašuje, že společnosti by měly poctivě platit svůj díl daní, projevovat nulovou toleranci vůči korupci, prosazovat lidská práva napříč svými globálními dodavatelskými řetězci a prosazovat rovné konkurenční hřiště - obzvlášť v "ekonomice platforem".

 • staví soukromé korporace do role správců majetku společnosti (society) a je zjevně nejlepší reakcí na dnešní sociální a environmentální výzvy 
 • K dodržování principů zainteresovaného kapitalismu však firmy budou potřebovat novou metriku
 • 1. ukazatel "tvorby sdílené hodnoty" měl zahrnovat "environmentální, sociální a správní" (ESG) cíle jako doplněk standardní finanční metriky. 
 • 2.  odměňování výkonných manažerů s cílem "sladit" rozhodování manažerů se zájmy akcionářů, nyní musí sladit s novým i s ukazatelem dlouhodobé tvorby sdílené hodnoty
 • velké společnosti by měly chápat, že ony samotné jsou významně zainteresované na společné budoucnosti. 
 • všechny společnosti by nadále měly usilovat o zužitkování všech svých stěžejních dovedností a zachování podnikavého smýšlení
 • měly spolupracovat s dalšími zainteresovanými stranami na zlepšování stavu světa, ve kterém působí
 • Světové ekonomické fórum DAVOS 2020 se zaměří na to, jak budovat soudržnější a udržitelnější svět. více
Podnikatelští lídři teď mají úžasnou příležitost. Tím, že zainteresovanému kapitalismu dají konkrétní význam, mohou vykročit za hranice svých zákonných povinností a ujmout se zodpovědnosti vůči společnosti. 


Nastává bod zlomu a je tento model "zainteresovaného kapitalismu" v dnešních podmínkách života schopný?

 • bohužel tento model má pouze nová kabát se starým opotřebovaným motorem, na které se chce použít "nové turbo"
 • koncept žití na dluh je již vyčerpán (žijeme od 70 roků na ekologický dluh planety), je potřeba jej kompletně obrátit a splatit způsobené škody a dluhy

Jak budovat soudržnější a udržitelnější svět (Davos 2020)

 1. přepracovat daňový zákoník USA s cílem snížit strukturální nerovnost
 2. Spojené státy si zoufale potřebují udělat pořádek ve svých studentských půjčkách - veliké zátěži na bedrech mladých lidí - tím, že zřídí národní fond podobně jako Austrálie 
 3. změnit vykazování firemního hospodaření, abychom povzbudili dlouhodobé, udržitelné myšlení. Prvním krokem je zbavit se posedlosti čtvrtletními zisky. Honba za cíli finančních analytiků každé tři měsíce pokřivuje způsob rozhodování statutárních ředitelů a vedení a podrývá dlouhodobé myšlení. 
 4. globální dohoda na odvádění 0,1% daň z finančních transakcí, ve stylu Hongkongu, by pomohla zkrotit finanční systém. 
 5. země musí zvýšit minimální mzdy a navázat je na inflaci. V USA by federálně stanovená národní minimální mzda ve výši 15 dolarů za hodinu pomohla srovnat úroveň 
 6. ve všech zemích je na místě zásadní revize účtování národního důchodu. Hrubý domácí produkt od svého zavedení ve 40. letech minulého století převzal neoficiální postavení primární míry národního blahobytu. Jenže když se "pokrok" ztotožní s HDP, omezí se politika na posilování hrubého národního důchodu bez ohledu na související sociální či environmentální náklady. Nezbytné jsou nové metody měření blahobytu očištěného o náklady.
 7. řešit změnu klimatu způsobem, který spravedlivě rozdělí náklady mezi země a generace. Je třeba zajistit, aby tyto politiky byly přitažlivé. Nutné jsou uhlíkové daně, ale i subvence. Podle amerického Společného výboru pro zdanění a CBO by uhlíková daň ve výši 25 dolarů za tunu s ročními inflačně očištěnými vzestupy o 2 % vynesla v USA během deseti let bilion dolarů. více: https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4320011/nova-vyzva-z-davosu.html

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4283481/jaky-kapitalismus-chceme.html

https://www.weforum.org/the-davos-manifesto

https://www.project-syndicate.org/

zobrazit více..
Loading...