LIdská populace

Lidská populace v roce 2019 a další možnosti jejího rozvoje do roku 2050. Pro současnou lidskou populaci byla klíčová doba na konci 18. století, kdy došlo k vynálezu parního stroje (začátek průmyslové revoluce, mohutný vědeckotechnický pokrok, neprobíhal rovnoměrně). Díky tomu došlo k dynamickému růstu obyvatel a všecho kolem nás (nastartoval se 200 letý cyklus dynamického rozvoje lidstva, který se nyní nachází v informační společnosti, která žije na dluh všeho, včetně přírody).

Současná civilizace a její vývoj

 • Na začátku roku 2019 měla lidská populace na planetě cca 7, 570 miliard obyvatel, podle OSN se počet lidí do roku 2050 zvýší o cca 2 miliardy na 9,7 miliardy
 • od roku 1820 (1 miliarda obyvatel) stoupla lidská populace 7,7krát a pro zajímavost, v roce 8 000 před n.l. podle odhadů žilo na planetě pouze 5 milionů obyvatel
 • během posledních 200 let dosáhli lidé ve všech zemích světa impozantního pokroku v oblasti zdraví, což vedlo ke zvýšení průměrné délky života až o 100 % (Jižní Korea a Indie, zde došlo k prodloužení života o téměř 400%)
 • I v současnosti značné kolísá na různých místech světa délka života (věk dožití) mezi 50 roky (subsaharské země) - 80 roky (Japonsko)
 • koncentrace majetku, ekonomická nerovnováha 5 % lidí na zemi vlastní 95 % veškerého majetku a trend nerovnováhy se stále zvětšuje. Nové technologie ještě zvětšují tuto nerovnováhu (zejména IT technologie)
 • Podle údajů Organizace spojených národů (2017) trpí ve světě hladem 795 miliónů lidí. V roce 2050 to podle současných trendů budou to budou dvě miliardy (to bude více jak 20 -30 % lidí).
 • 30 % vyprodukovaných potravin a spotřebního zboží se nikde nepoužije zejména v Evropě, ale zničí
 • žijeme na ekologický dluh planety, pokud z přírody zmizí včely, lze podle významného vědce Alberta Einsteina očekávat do 4 roků problémy s lidskou civilizací
 • současná civilizace a její ekonomický růst je na dluh, který astronomicky roste a dle některých ekonomů je již nesplatitelný
 • 6. hromadné vymírání druhů (fauny i flóry) z působené i lidskou činností
 • růst teploty o 2°C (450 ppm, rok 2035) způsobí bod zlomu (systém a jeho současná rovnováha se rozvrací) a rychlé roztávání ledovců a stoupání hladiny oceánů, podle světové banky růst průměrné teploty o 3-4°C je neslučitelné se životem civilizace pokles populace na cca 1 miliardu (Graeme Maxton, Zmena alebo kolaps 2019)
 • V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog prof. Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem. "Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor." Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým.  (7.3.2020)
 • Václav Cílek (6.3.2020): 2 - 5 % procent populace směřuje k dobrovolné skromnosti a zbytek směřuje k nedobrovolné skromnosti, nebude mít na výběr, shoduje se s názorem prof. Václava Smila o zastropování spotřeby (vody, energie, dopravy - létání letadlem atd.) a vyšší daně za nadspotřebu nebo přídělové hospodaření

Současná civilizace a trendy do roku 2050

 • stěhování do velkých aglomerací a vysávání venkova (nyní žije cca 56 % obyvatel ve městech a do roku 2050 se tento podíl zvýší až na 75 %) což bude znamenat zvýšení počtu obyvatel ve městech o 100% (na 6 - 9 miliard, ze současných cca 4 miliard) díky růstu populace a její koncentraci do měst
 • Pouze v Praze a v nejbližším okolí bude do roku 2030 žít až 20 % populace České republiky (cca 2 miliony obyvatel, hustota zalidnění stoupne cca 2 800 - 3 000 obyvatel na km2, vČesku je nyní průměrná hustota zalidnění cca 133 obyvatel na km2)

 • Populační přírůstek dosáhl vrcholu na konci 80 let 20. století, globální růst populace je dán zejména stárnutím populace, největší růst populace je v Africe (je zde největší podíl mladé populace), která má současně nejnižší průměrné IQ ze všech kontinentů, roste zde sucho a nedostatek potravin
 • populace již možná nachází na svém vrcholu, z pohledu růstu, některé studie však předpokládají růst populace do roku 2050 na úroveň 9,5-12 miliard obyvatel (OSN předpokládá podle demografické prognózyz roku 2019 9,7 -11 miliard) z toho v Africe bude žít cca 2,5 miliardy obyvatel
 • nástup Technokracie s kontrolovanou společností a sociálním bonusem (Totální technokracie enbo Humánní Technokracie)
 • díky klimatickým změnám zasáhne nedostatek vody a potravin pro cca 2 miliardy obyvatel cca 20 -30 % populace
 • vodní války, stěhování za vodou , migrace zejména z Blízkého východu, Severní a Střední Afrika
 • boj o vodu, potraviny, nerostné suroviny, místo pro život (díky přelidnění) a plodící půdu
 • stárnutí populace (díky zvýšení průměrné délky dožití, snížením dětské úmrtnosti, kvalitním potravinám, zemědělství)
 • klesající globální porodnost, v roce 1990 byl průměr porodů na jednu ženu 3,2, 2019 je to 2,5 a pro rok 2050 demografové odhadují 2,2, globální populace roste zejména díky stárnutí
 • růst nemocí (civilizační choroby, pandemie)
 • robotizace, digitalizace, umělá inteligence, virtuální realita, autonomní doprava, úložitě, PRŮMYSL 4.0  a vše co tyto moderní technologie propojuje
 • střet Homo sapiens s Homo technologicus se dá očekávat již v tomto nebo příštím desetiletí
 • souboj o globálního lídra na planetě (současné státy a digitální virtuální státy)
 • čeká ná očistná krize, naplní se předpověď prof. Bárty o zániku civilizací, kdy je již naplněno všech 7 principů zániku civilizací
 • redukce počtu obyvatel díky klimatickým změnám (nedostatek vody, potravin atd.) a válkám (naplní se Calhounův experiment redukce živočišných druhů)
 • kolonizace Měsíce a vesmíru po roce 2023
 • důchodové systémy se dostanou do krize (v Česku tento stav hrozí po roce 2030, začně odchod silných ročníků do důchodu a počet důchodců vzroste až o 1 milion) také díky novým technologiím (robotizace, UI., změnám ve výrobě, dopravě, energetice, budou sdílená pracovní místa atd.)  - dojde pravděpodobně k poklesu počtu pracovních míst a vzroste nezaměstnanost
 • změna (transformace) současné civilizace, konzumní způsob života je neudržitelný (civilizace se nechce toho stylu života vzdát), protože žijeme na dluh přírody

Vývoj lidské populace na zemi do roku 2050, bude klesat nebo růst?

Níže uvedený graf ukazuje vývoj světové populace do roku 2050 ve dvou variantách, pesimistické (kdy již klesá nebo začne klesat) a optimistická, která počítá s dalším růstem obyvatel. Tento vývoj však nezahnuje externí faktory (klimatické změny, války, přírodní katastrofy, pandemie atd.)

 • optimistická varianta (modrá barva) do roku 2050 - až 12 miliard obyvatel (růst) z toho cca 6 - 9 miliard ve městech
 • pesimistická varianta (červená barva) do roku 2050 - 6,5 až 7 miliard obyvatel (pokles)

Dnešních (2019) 1,3 miliardy Afričanů představuje 16 % světové populace a v roce 2050 podle odhadů vzroste na 2,5 miliardy.  

Upozornění: je obtížné předvídat dlouhodobý vývoj počtu populace, proto těžké říci, zda k tomu nedojde o něco dříve či později, nebo zda číslo nebude o něco nižší či vyšší.

Jak rostl historicky počet obyvatel na Zemi:

 • 8000 př. n. l.  5 milionů
 • 1000 př. n. l.  80 milionů
 • 0 n.l.             250 milionů
 • 1 500 n.l.      460 milionů
 • 1 800 n.l.      900 milionů
 • 1830             1 miliarda
 • 1930             2 miliardy
 • 1960             3 miliardy
 • 1975             4 miliardy
 • 1987             5 miliard
 • 1999             6 miliard
 • 2005            6,5 miliardy
 • 2011               7 miliard
 • 2019             7,7 miliardy, největší přírůstky jsou v nejchudších zemích, kde růst počtu obyvatel není spojen s ekonomickým rozvojem - podvýživa, hladomory
 • 2050            7, 7 - 9,5 miliardy

Počet obyvatel červenec 2018 podle jednotlivých států: https://photius.com/rankings/2019/population/population_2019_0.html

Stárnutí světové populace

Některé zajímavosti ze společnosti:

 • V Česku žije nyní cca 2,15 milionů psů a 1,1 milionu koček (v EU je to cca 66 milionu psů a 77 milionů koček), většina se rodí v množírnách a jsou náchylná na nemoci

Vývoj světového obchodu, informační civilizace založená na růstu dluhů

 • vynález parního stroje umožnil dynamický rozvoj Angie, ze které se stala koloniální velmoc na světě
 • v 90 letech 20. století podpořil globalizaci  pádu totalitních režimů a integrace Číny do světového obchodu (tyto efekty jsou však již ukonce, protože se trh téměř nasytil a nemůže již více nakupovat na dluh)
 • koronavirus, obchodní války, Brexit a ukončení mezinárodních smluv se stává hrozbou rozvoji světového obchodu a tím stává jedním z klíčových faktorů dominového efektu
 • světová ekonomika dle MMF měla v letech 2011-2016 růst o 31 %, ale rostla pouze o 22 %
 • nejbohatší země Jižní Ameriky – Venezuela (2019) se utápí v hyperinflaci, chaosu a zlepšení situace je zatím v nedohlednu
 • Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů (2012), hodnotu srovnatelnou s globálním GNP (73,3 bilionů USD) ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku… (Leopold Tanner)

Vývoj globálních dluhů ve vztahu k vývoji HDP 2000 - 2018

na splátku úroků z amerického dluhu šlo ve fiskálním roce 2018 cca 523 miliard dolarů, což představuje cca 10 % z rozpočtu USA. Za tuto sumu by USA nakoupily cca 12.590 tun zlata, v rezervách mají cca 8.133 tun tohoto kovu.

 • USA neměly skutečný rozpočtový přebytek od roku 1960
 • od roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil zlatý standard (počínající ekonomická stagnace v USA, snížila se cena USD), rostl dluh v průměru o 9 % ročně
 • ropný šok podzim 1973, cena ropy vzrostla z 3 USD na 12 USD
 • poté, co se vlády ujal Obama, stačilo pouhých 8 let na to, aby se dluh vyšplhal z 10 bilionů na téměř 20 bilionů USD, přestože Spojeným státům trvalo celých 232 let (od jeho vzniku v roce 1776 do roku 2008), než dluh narostl z nuly na 10 bilionů dolarů
 • časová osa globální hospodářské historie
 • koronavirová krize roztočí další kolo zadlužování (o další desítky % HDP) již nesplatitelných dluhů a také aplikaci "vrtulníkových peněz".

Stav zadlužení jednotlivých států k 30.6.2019

pořadízeměstav dluhu k HDP v %výška dluhu v bilionech USDHDP v bilionech USD 2018
1USA109,1122,38120,51
2Japonsko26011,9645,071
 3Čína60,839,39113,457
 4Velká Británie (UK)97,343,5402,809
 5Itálie1412,9132,087
 6Francie106,212,9882,795
 7Indie89,982,8462,690
 8Německo59,282,2884,029
 9Brazílie106,82,0971,909
 10Kanada96,11,7961,734

On-line dluhy států: https://usdebtclock.org/world-debt-clock.html

 • dluh obyvatel ČR byl ke konci roku 2019 celkem 2,45 bilionu korun a meziročně tak vzrostl o 5,8 procenta. Růst celkového zadlužení obyvatel byl loni nejnižší od roku 2015
 • dluh českých domácností ke konci roku 2018 činil 2,32 bilionu kč, tj. 218 000kč na každého obyvatele včetně nemluvňat, za 10 roků tedy stoupl dluh o cca 270 %, domácnosti v USA jsou 10 x více zadlužené než ty české
 • v říjnu 2008 ro bylo pouze 0,85 bilionu kč
 • v roce 1999 to bylo pouze 0,2893 bilionu kč

Co ovlivnilo vývoj populace v minulých dobách (redukce počtu obyvatel)

Podle vědců Lidstvo ohrožují tři světové pandemie: Obezita, podvýživa a klimatická změna. Pandemie bývají často provázané s výbuchy sopek (vulkanická činnost). Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý) Václav Cílek březen 2020)

 • Neštovice řádily již kolem roku 10 000 př. n. l a také mumie faraona Ramesse V. datována do roku 1160 př. n. l. vykazuje typické známky neštovic
 • Antoniánský či Galénův mor (Řím, cca 100-200 n.l.), podlehlo pět milionů lidí. Podle anglického historika Edwarda Gibbona patřila epidemie neštovic ke spouštěcím mechanismům, jež vedly o dvě století později k rozpadu římské říše.  (879 n.l. výbuch Vesuvu)
 • Justiniánský mor (541 -750 n.l.), pandemie způsobená bakterií Yersinia pestis propukla v roce 541 v Etiopii a rozšířila se v celém středomoří a několikrát se vrátila, takže v rozmezí let 541 až 750 skosila až padesát milionů lidí. Pandemie na dlouhou dobu zlomila vojenskou moc Byzance, což umožnilo rozšíření islámu ve Středomoří (535 -536 n.l., výbuch sopky Krakatoa nebo jiné sopky z oblasti Indonésie)
 • Černý mor, pandemie moru 1348-1352, cca 25 milionů lidí, pandemie prohloubila krizi, v níž se Evropa nacházela na konci 13. století kvůli zhoršení podnebí, a urychlila společenské změny
 • Za pouhých sto let od objevení Ameriky v roce 1492 bylo vyhlazeno až 90 % původních obyvatel. Kolonizace Ameriky byla také spojená, pod Ondřeje Habra s konjunkcí - Saturna a Pluta v Kozorohu (1518, má epochální charakter, 500 letý cyklus), s vymíráním původního obyvatelstva během 50 -100 roků (Epidemie cocoliztli), divoký západ v opačném gardu s největší pravděpodobností souhlasí (v roce 2020 je také Saturn a Pluto v Kozorohu, Taťjana Micic) díky nástup koronaviru.
 • Anglický pot zasáhl Evropu v 15. a 16. století v několika vlnách, jedna z nejpodivnějších a nejvíce smrtících nemocí v dějinách. Záhadná nemoc pokaždé vypukla na britských ostrovech a že jedním z jejích nejvýraznějších příznaků byl odporně páchnoucí pot. Nemoc zasáhla Anglii v pěti vlnách v letech 1485 až 1551. Zvláštností choroby bylo, že útočila převážně na boháče, aristokraty a mladé a silné jedince (podobně jako Španělská chřipka).Po roce 1517 se pak rozšířil i na evropský kontinent, kde v některých městech vymřela až polovina obyvatelstva.
 • Během třicetileté války (1618-1648) zahynulo cca 8 milionu lidí (lidé umíraly a mor a epidemie)
 • Epidemie pravých, tzv. černých neštovic zasáhla Evropu v letech 1693 a 1694, nejvíce nemoc decimovala populace severoamerických indiánských kmenů. Číňané proti neštovicím očkovali, do škrábnutí na kůži zdravé osoby vkládali hnis z případu mírného onemocnění. Turci používali podobnou očkovací techniku. Jen v Praze roku 1799 zemřelo na pravé neštovice 10 tisíc lidí. Při poslední epidemii roku 1872 zabilo toto vysoce infekční onemocnění v českých zemích na 43 tisíc lidí. V českých zemích se poprvé začalo proti pravým neštovicím očkovat už v roce 1821.
 • Španělská chřipka v letech 1918-1920 příšlo o život cca 50 milionů obyvatel ve třech vlnách, v první světové válce zahynulo pouze 10 milionu lidí (v roce 1918 vybuchla sopka Katla)
 • 1. světová válka, cca 9,5 milion mrtvch
 • 1921 Sovětské Rusko zažilo na začátku své existence příšerný hladomor, na který podle odhadů zemřelo kolem 6 milionů lidí.
 • 2. světová válka
 • Světová pandemie cholery (1965 -1975) se začala šířit v roce 1961 z Indonésie, pokračovala do Bangladéše a Indie. Po přechodu SSSR se epidemie přemístila do severní Afriky, odtud do Itálie i Japonska. Celkem se po světě nakazilo téměř šest set tisíc lidí a smrtnost, která původně dosahovala až poloviny případů, postupně klesala pod 10 %.   https://archiv.ihned.cz/c1-66759570-zadna-epidemie-tady-nebyla-komunisticke-organy-se-rozmach-cholery-snazily-utajit-vcetne-tajne-karanteny
 • Asijská chřipka v letech 1957-1958 zabila celosvětově kolem dvou milionů lidí
 • Hongkongská chřipka v roce 1968 asi jeden milion.
 • Virus pravých neštovic (Variola) ve své moderní verzi, jen ve 20. století pozabíjel 300 až 500 milionů lidí a ohromné množství jich také zohyzdil. Pravé neštovice byly významnou příčinou úmrtí a utrpení ve světě minimálně v průběhu posledních sedmi století.
 • SARS byl nejhorší během listopadu 2002 až července 2003 a lidstvo ho poslalo k zemi do devíti měsíců.
 • Koronavirová krize 2020, spoušteč globální transformace (poslední fáze solárního minima)
 • více

Větší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus (březen 2020, Václav Cílek)

Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý cyklus).  (18.3.2020 Václav Cílek)

Co nás čeká, přijde krize důvěry?

nebo bankovní  krize, dluhová  krize, finanční  krize, hospodářská  krize, hypoteční  krize, krize důvěry, měnová krize, politická krize, sociální krize, úvěrová krize, bubliny v různých odvětví (ceny bytů, bitcoin atd, start upy.)? Spouštěčem globální transformace se stala koronavirová krize, která zastavili globální ekonomiku a způsobila pokles spotřeby všeho a omezila cestování, důsledkem je zlepšení stavu klimatu (skleníkové plyny atd.)

Zdroj počtu obyvatel: https://magazin.gnosis.cz/lidska-populace/, https://ourworldindata.org/life-expectancy, www.kurzy.cz/zpravy/487743-globalni-hdp-pod-naporem-dluhu/

 • Mezinárodní měnový fond - MMF (International Monetary Fund - IMF) přezdíván "Institut bídy a hladomoru" ("Institute for Misery and Famine")

29.7.2020 Dříve velmi děsivý, dnes již prakticky vyhubený virus neštovic podle analýz sekvencí dávných kostí a zubů vznikl zřejmě nejméně před 1 700 lety. To je mnohem dříve, než jsme si mysleli. V 6. století našeho letopočtu byly pravé neštovice běžné po celé Evropě, tehdy naštěstí ve výrazně méně zabijácké variantě než moderní pravé neštovice. Choroby navlas podobné pravým neštovicím vyskytovaly přinejmenším před 3 tisíci let. Podle egyptských mumií s nálezy odpovídajícími neštovicím tato choroba řádila již před 3570 lety. Virus pravých neštovic (Variola) ve své moderní verzi, jen ve 20. století pozabíjel 300 až 500 milionů lidí a ohromné množství jich také zohyzdil.

https://www.osel.cz/11291-dna-z-doby-vikingu-ukryvala-neznamou-historii-nestovic.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=368741&dop_req_id=agE84oAkBui-202007291010&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

17.7.2020 Kdy bude na světě nejvíc lidí? Takovou otázku si položili vědci z univerzity ve Washingtonu. Podle nich světová populace dosáhne svého maxima v roce 2064, kdy by mělo na Zemi žít asi 9,7 miliardy lidí. Nejvíce obyvatel na konci tohoto století by měla mít Indie.

 • Od roku 2064 do roku 2100 by se měl celkový počet lidí na světě snížit o 900 milionů na 8,8 miliardy. Nyní je to zhruba 7,8 miliardy lidí.
 • https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/az-bude-na-zemi-temer-10-miliard-lidi-svetova-populace-zacne-klesat-40330872#seq_no=5&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=Av3nbkttepN-202007171917&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...