Kontrolovaná společnost

Kontrolovaná společnost (nástup Technokracie?). více o sociálním bonusu a kontrolované společnosti

Máme se toho pojmu bát po zkušenostech s minulým režimem?  Kontrolovaná společnost je postavená na moderních technologiích, které snímají všechny procesy a děje, které se uskutečňují ve společnosti včetně člověka. S cílem získat kontrolu nad veškerým tokem ve společnosti (tzv. Technokracie). S takto průběžně získanými daty společnost pracuje například tak, aby odstranila veškerou zbytečnou produkci, dopravu, zdravotní výdaje atd., a tím vyřešila současný problém civilizace z pohledu nedostatku čisté energie, potravin, nadprodukce atd. Daní za to je však ztráta soukromí. V časech trvalého propojení počítačů, telefonů, hodinek, kamer, domácích zařízení a veškeré další sílené elektroniky je těžké zůstat mimo pozornost „zlodějů soukromí“ a většina populace ani netuší, kde všude jsou sledováni. Například taková situace panuje také u výrobců automobilů, prostřednictvím moderních technologií monitorují životy zákazníků (navigace, kamery atd.), přitom o tom nikomu neříkají. Dnešní doba se stává téměř skrytě a bez protestů, prostřednictvím moderních technologií, „totálním monitoringem všeho a všech“. Monitorují a ukládají vše, co děláme a kde se dostáváme do styku s moderními technologiemi, tyto informace se následně koncentrují do úzké skupiny osob a firem, které je transformují a následně snimi obchodují a realizují tak stále rostoucí zisky na globální úrovni (plní se tzv. „zlatý rybník“).

 • Homo sapiens je nyní na rozcestí, zda člověka budou řídit moderní technologie či nikoliv (Martin Jan Stránský je v toto smyslu pesimistou)

Kontrolovaná společnost, hrozba a nebo příležitost?

 • Díky těmto technologiím se původní statický model současné společnosti může transformovat na "tokový model", který pružně reaguje na změny ve společnosti i Přírodě (pokud má tak nastavené algoritmy). Novým vývojovým nástupcem současné západní civilizace (kapitalismus 21. století) může být „TECHNOKRACIE“.
 • Technokracie bude mít pravděpodobně dvě polarity (technika a moderní technologie budou sloužit lidem, tedy ve prospěch většiny na jedné straně a na druhé straně bude z technologií těžit pouze úzká skupina osob, tedy ve prospěch menšiny)
 • Bude cílem kontrolované společnosti „OCHRÁNIT LIDSKOU POPULACI“ před vnitřním a vnějším nebezpečím, nebo jde pouze o „VĚTŠÍ KONTROLU A OVLÁDÁNÍ LIDÍ“?
 • Bude Evropa aplikovat "digitální demokracii", nebo Totalitní či Humanní Technokracii (z východu nebo západu)?
 • kontrolovaná společnost používá nástroje (počítače, chytré telefony, roboty, moderní technologie atd.), citlivá data naakumulovaná do zlatého rybníku a dopaminovou závislost (to vše vytvořil člověk nejen pro ovládání člověka)
 • koronavirová pandemie tento proces výrazně urychluje

Bude tato Kontrolovaná společnost cestou, při které dokážeme moderní technologie a nové možnosti využít ve prospěch lidstva, Přírody a jejich vzájemnou homeostázi (dynamické rovnováhy) nebo bude tato Kontrolovaná společnost opět zneužita menšinou na úkor většiny (zvětší se polarita, tedy rozdíl mezi bohatými a chudými a další nerovnováhy)

Kontrolovaná společnost a její plíživá realizace (díky nadnárodním korporacím typu Microsoft, Facebook, Apple, Google atd.) je projevem a důsledkem stále větší koncentrované moci pro stále menší skupinu osob a firem. Koncentrace moci nabývá celoplanetární podobu (již nyní téměř není možné uniknout z jejího vlivu, oficiálně však ještě „kontrolovanou společnost“ nemáme) a pravděpodobně povede ke směně společenského řádu (v jednotlivých civilizačních okruzích může být odlišný průběh) v tomto desetiletí.

Civilizační modely (podle prof. Petera Staňka):

 • Arabský civilizační model, převážně náboženské postuláty
 • Asijský civilizační model, skupinová odpovědnost
 • Americký civilizační model, hromadění bohatství
 • Evropský civilizační model, prioritou je volný čas a kvalita života
 • Jihoamerický model, návrat k tradicím předků (Mayové, Toltékové, Aztékové atd.)

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika (prof. Peter Staněk)

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

zobrazit více..
Loading...