Špitálka Brno

Smart city Brno (chytré město) Špitálka

Špitálka je součástí rozsáhlého projektu Evropské unie Ruggedised (Brno, Rotterdam, Glasqow, Umeoa, Gdansk, Parma), jehož cílem je zavádění inovativních technologií a přístupů pro rozvoj městských čtvrtí. Mezi taková řešení patří například využití energie z odpadních vod, systém chytrého parkování, který řidičům umožní rychleji najít volná místa, nebo inteligentní pouliční osvětlení, reagující na míru světla a pohyb. 

  • začátek realizace 2022
  • využijí se moderní technologie tak, aby čtvrť byla šetrná k životnímu prostředí a energeticky soběstačná
  • základní osy tvoří Nová městská třída, jež má propojit sever a jih Brna novou trasou  a parky, podél nichž je členěna výstavba. Počítá také s hustou sítí stezek pro pěší i cyklisty. Nová Špitálka nabídne bydlení pro tři až čtyři tisíce obyvatel. 
  • rozvoj smart city  v Brně má nastarosti na magistrátu Jiří Marek

Brno buduje vlastní elektronickou identitu Brno iD (městský eshop Brno iD už má 99 tisíc Brňanů ), si mohou lidé koupit přes internet z jednoho účtu elektronickou předplacenou jízdenku na MHD, zaplatit za komunální odpad nebo si koupit lístky do zoo

  • datový portál www.data.Brno.cz, dá se na něm nalézt mnoho zajímavých statistik, datových sad nebo aplikací, například 3D a urbanistický model města nebo pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátora. Stejně tak je možné on-line sledovat stav ovzduší v Brně, stav odpadového hospodářství, či dokonce počet a druh dopravních nehod během jednotlivých dnů i s výpočtem finančních škod.
  • web čerpá data z netradičních zdrojů: ze zbytkových dat mobilních operátorů, satelitních snímků nebo ze statistik kamerových záznamů
  • více
zobrazit více..
Loading...