Kolik existuje skupenství?

Kolik existuje skupenství?

  • pevné (led)  
  • kapalné (voda) - přechodná fázi mezi pevnou látkou a plynem
  • plynné (pára) - substituce pevné látky
  • plazma - nemá jasný tvar nebo velikost (jako plyn), ale je vodivé, má magnetické pole, které silně reaguje na elektromagnetické síly
  • kvark gluonové plazma - vzniká při extrémně vysokých teplotách (v bilionech stupňů Celsia)
  • více

Plazma (jsou z ní složené vesmírné hurikány)  je čtvrté fyzikální skupenství, v němž existuje 99 procent hmoty ve viditelném vesmíru. Jde o směs volných elektronů a kladných iontů vznikajících ionizací plynů, kdy působením extrémní teploty (jako například na povrchu Slunce) dochází k oddělení záporně nabitých elektronů od atomů, ze kterých tak vznikají tzv. ionty. 

26.7.2020 Kvantoví fyzici odhalili nové skupenství hmoty v "podivných kovech". Podivné kovy (strange metals) jsou sice známé už delší dobu, fyzici ale až teď dali dohromady jejich životaschopný model. Což vzhledem k jejich exoticky kvantové povaze nebylo zrovna snadné. Ukázalo se, že představují plnohodnotné skupenství hmoty. Teď by podivné kovy mohly otevřít nové směry výzkumu ve fyzice.

Že je kvantová fyzika pro normální smrtelníky podivná, to není žádným tajemstvím. Takzvané podivné kovy (strange metals) jsou ale materiály, které jsou divné i na poměry kvantové fyziky. Podivné kovy mají vztah k supravodičům fungujícím za vysokých teplot, a jak se nedávno ukázalo, mají i některé rysy společné s černými dírami. Elektrický odpor podivných kovů se mění s teplotou odlišným způsobem, než u typických kovů.

Z jejich výpočtů vyplynulo, že podivné kovy představují konzistentní nové skupenství hmoty. Svými vlastnostmi se nachází "mezi" spinovými skly a Fermiho kapalinami. Někdy se jim ostatně říká nefermiho kapaliny (non Fermian liquids). Podle autorů studie je to takové zvláštní, netečné, husté a kluzké skupenství. Je to takový nekovový kov, v němž se snoubí chaos s pravidly kvantové mechaniky. 

https://www.osel.cz/11287-kvantovi-fyzici-odhalili-nove-skupenstvi-hmoty-v-podivnych-kovech.html?

4 základní přírodní síly

4 základní síly vychází z prvotního velkého třesku, veškerá hmota se skládá ze 6 kvarků, 6 leptonů a jejich 12 antičástic.

  • Gravitace, je oddělená od všeho, první se oddělila od 3 ostatních (nejvlivnější síla ve Vesmíru).
  • Elektromagnetismus (přitažlivost), silná a slabá síla (krátkodobé rozšíření vesmíru) inflace= rozšíření, elektroslabá síla se rozdělila slabou sílu a elektromagnetismus.
  • Jaderná síla.
  • Světelné záření, sluneční vítr.

Podobný model je u DNA (4 písmena), elektromagnetismus je hlavní zodpovědná síla za veškerou biochemii probíhající v našich tělech a zbytku světa, to je základ veškeré chemie, částice jsou slepeny silnou jadernou silou (rozštěpením jádra vzniká jaderná energie, vazebná energie se uvolní a hmota atomu se přemění na energii) - slabá síla se projevuje v beta záření (emise elektronů nebo pozitronů). neutron se rozpadá na proton, elektron a anti neutrino.

Zezulka: 4 základní síly dostředivost a odstředivost, teplo a chlad

zobrazit více..
Loading...