Efekt sněhové koule

Efekt sněhové koule, funguje v pozitivním i negativním slova smyslu, zjednodušeně řečeno, je to stav, kdy myšlenka nebo skupina lidí na sebe nabalují další příznivce a zastánce myšlenky, nebo názoru skupiny lidí, politické strany  a tato kumulace způsobí "bod zlomu" a transformační změnu stavajícího do nového. Efekt sněhové koule lze popsat jako "řetězení" dějů a procesů (příčin a následků), které již nelze zastavit, podobně jako domino.

 • I malá koule může způsobit velkou lavinu s katastrofálními důsledky (i jedna myšlenky může inspirovat tisíce a miliony lidí) i malý potok může způsobit velkou povodeň
 • Klíčové je načasování sněhové koule a její obsah, který může být spouštěčem laviny
 • Lidé okolo nás jsou sněhovými koulemi a čekají, aby se přidali do laviny změn

Wikipedia: Princip postupného nalepování, samovolné nebo úmyslné zvětšování věcí a dějů nabalováním, rozšiřováním se označuje přeneseně jako efekt sněhové koule.

Efekt sněhové koule jako spouštěč změn ve společnosti, příklady:

 • voda, prostor k žití a kvalitní půda (zdroj potravin)
 • Rostoucí a bohatnoucí populace nejen v Číně (rostoucí nároky na potraviny, zejména maso), zmenšující se plocha na pěstování potravin, klimatické změny včetně růstu teploty a sucha
 • Celoplanetární negativní působení vůči Přírodě
 • Chudoba a střet mezi bohatými a chudými
 • Stěhování obyvatel za vodou, potravina a prací, místem pro život
 • Zadlužená mladá generace
 • Investice fondů do oblasti klimatu, nakládání s vodními zdroji a lesy (důsledkem těchto typů investic bude jen větší chudoba pro většinovou populaci)
 • NESPOTŘEBA, mocný nástroj obyvatel na vyjednávání s vládnoucí elitou
 • Záporné úrokové sazby, jejich plošná aplikace pro běžnou populaci
 • Akceptace digitálních měn a kryptoměn s celosvětovou působností
 • Generační střet (mladá a stará generace) v podobě průmyslové generace a informační digitální generace
 • Dynamický rozvoj a vznik společností, které nerealizují zisk, neuvěřitelně rostou, mají globální působnost a likvidují stávající obchodní a společenské modely je další spouštěč
 • Toxický koloniální odpadkový kapitalismus 21. století, export toxického odpadu ze západních vyspělých zemí do východní Asie
 • Kolonizace vesmíru, zejména Měsíce jako vstupní brány na ovládnutí Země a vesmíru
 • Politicky prosazovaná elektromobilita
 • Vyčerpávají se zdroje ryb v oceánech, to představuje obrovskou hrozbu hladomoru pro několik miliard lidí na různých kontinentech, kteří se vydají za obživou
 • Otevření Vatikánských archívů a důsledky
 • Dynamický růst zlata stříbra je signálem začínající krize
 • Člověk (živá bytost, spotřebitel) je klíčovým hybatelem (spouštěčem) zásadní změny (zemědělství, zdravotnictví, společnosti) na území Česka i celé planety a čeká na aktivaci
 • Další nepopsané, které se objeví v toku změn

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu laika

 

zobrazit více..
Loading...