Pavol Lupták

Pavol Lupták (Turčianské Teplice) je profesně strojní inženýr, konstrukčního směru. Pracoval ve FNM, ale také s pilou v lese před revolucí, aby uživil rodinu. Je ženatý a má 3 dcery. www.marketing21.sk Okrajově sleduje pořady Pjakina. O drahé kovy se zajímá asi od roku 2008. Peníze jsou krví ekonomiky, nikoliv!!! Krví ekonomiky je spotřeba, peníze jsou pouze nástrojem, pokud se omezí spotřeba kolabuje ekonomika, přestože je přebytek volných peněz a spotřebitelé jsou však předlužení! To je stav současné civilizace, roste chudoba a zvětšuje se koncentrace majetku, důsledkem jsou nerovnováhy v ekonomice a Přírodě. Časová osa světové ekonomické historie. Pád světového měnového systému, Digitální měnová reforma, Záporné úrokové sazby. Očekává pád bank a současného světového finančního systému do 2 roků díky nesplácení dluhu (30.4.2020). Pavol Lupták názory, teze: 26.7.2021 Euru zvoní umieráčik (příchod digitálního EURa) Digitální EURO (nebude navázaná na komerční banky, digitální EURO nebude ve fyzické podobě - mince atd., realizace po roce 2025) je umíráček toho starého EURa, které používáme. Virus je nějak geneticky upravený, je to produkt člověka (březen 2020) a byl vypuštění s cílem zhroutit světový finanční systém. Z 37 finančních skupin se během několika roků vykrystalizovaly 4 systémové banky (City group, GP Morgan chase, Bank of Amerika a Wells Fargo). Většinovým akcionářem City Group je rodina Rothschildů (stará židovská rodina)´ a další rodiny. Pokud si myslíte, že tyto rodiny chtějí, nám běžným lidem jenom dobře (jsou altruisti, dělají nezištně dobro), tak se nechte očkovat vakcínami, které vyrábí tyto lidé přes systémové banky. Pokud si myslíte, že tito lidé nehrají vždy fér hru, tak v tom případě bych byl s tím očkováním velmi opatrný. Poslouchejme svou intuici a počkejme, jak se to vyvrbí. Toto nové digitální euro je založené na technologii Blockchain. Jedná se o novou měnu, která je absolutně nekompatibilní se starým Eurem. Dříve nebo později toto digitální euro (emituje pouze ECB) zlomí tomu starému EURu (to vytváří jak centrální banky - tisk, tak komerční banky multiplikací - bankovnictví částečných rezerv) krk. Současné bankovnictví je velmi napákované (levridž) díky multiplikaci a tištění peněz. Aby bylo možné splácet úroky z dluhů musela ekonomika růst exponenciálním způsobem a planeta už nemá zdroje na ten nekonečný růst ekonomiky. Tak se vytváří dluhy, které se nedají nikdy splatit z logiky systému. Současný finanční systém existuje cca 47 roků a světový dluh narost téměř na 300 bilionu USD. A títmto starým systémem se musíme vypořádat, vyrovnat, abychom mohli přejít do nového. Pan Klaus Schwab a další se vyjadřují, že svět po koroně bude jiný. Myslím si, že staré EURO zruší přes inflaci. Vojenská technika se nestále stahuje blízko k Ruským hranicím. Pokud spojíme několika letou migrační krizi, pandemii a hrozící velký vojenský konflikt na východě, tak ten konec EURA může být mnohem tragičtější, jako znehodnocení peněz přes inflaci. Komerční banky budou vyřazení ze systému digitálního EURA, spojení starého a nového systému není možné. Čím více lidí a bank bude kupovat to nové EURO, tím si budeme pouštět žilou a oslabovat současný finanční systém. . Nové digitální EURO (konečný počet bankovek, nemožnost multiplikace) bude mít jiný kurz, než to staré EURO (nekonečný počet bankovek, generovaný multiplikací). Kurz digitálního EURA bude růst a kurz starého EURA bude klesat a tím oslabovat starý finanční systém, protože lidé budou chtít nové digitální EURO. Pro firmy to bude velké nebezpečí, protože bude viditelné za kolik a komu prodáváte či nakupujete zboží (tok peněz) a díky tomu vás může konkurence podstřelit cenově. Dojde ještě k větší koncentraci moci v jedněch rukách (ti, kteří drží v rukách světový měnový systém) a provedení do bankrotu přes nekalou konkurenci. 23.6.2021 Pavol Lupták - Hrozí nám 3 světová? 11.5.2021 S Pavlom Ľuptákom trochu o peniazoch a trochu o prežití... Celé to může padnout - pád finančních trhů (do konce roku to ještě podrží, aby si mohli rozdělit tantiemi) v prvním a nebo druhém kvartále roku 2022. Spustí se to podobným propadem na akciových trzích jako na konci prvního kvartálu roku 2020 (propad o 30%), ale pokles bude v průměru až o 66 - 75%. 12-3-2021 Zožerie nám corona zlatý poklad? 15.2.2021 Ing Pavol Lupták, rozhovor: Cílem jednotné světové vlády je vybudovat jednotnou světovou vládu, jednotnou měnu, jednotné nové světové náboženství - NWO, o tomto projektu se mluví desítky roků. Co mohou politici pro demokracie udělat? Zákaz tajného spolčování (nevolené struktury, mimovládní organizace, lóže atd.), je potřeba jich odtajnit, ne zakázat. Musí být přijatý nový finanční systém, který nebude založený na dluhu a úrocích (zakázat půjčování peněz na úrok). Úrok je příčinou toho, že jde do takových finančních katastrof, které tato planeta ještě nezažila. Čeká nás v krátkém čase obrovská systémová změna. Svět před koronou už nebude takový jako po koroně - to konstatuje řada významných lidí světového významu. Ve světě jde jen o moc a peníze, nyní jsme na prahu další velké systémové změny, pánové za oponou mluví o plánu redukce obyvatel (je to konspirace nebo pravda?). Fond obnovy (cca 750 miliard EUR) je postavený na dalším dluhu a díky úředníkům a jiným strukturám to bude spojené s velkou korupcí. v USA sypou lidem dokonce vrtulníkové peníze (to jsou inflační peníze, které jsou do spotřeby). Pokud má přijít Velký reset a nový finanční systém, tak se musí dluhy starého systému vyúčtovat. Jednou z možností, jak se s tím vypořádat je spustit masivní inflaci. Nový systém bude založený na virtuálních měnách a technologii blockchain. Nový svět po koroně bude model někde mezi Čínou a Severní Koreou (měkká nebo tvrdá totalita). Co je klíčovou prioritou pro Česko a Slovensko? Slovenská ekonomika je na tom o mnoho horší než Česká. Zelená ekonomika mimo jiné znamená, že do roku 2030 a zakáže výrova automobilů se spalovacím motorem. Díky tomu okamžitě Slovensko padne na hubu. Čína bude stavět na Slovensku fabriku na výrobu elektromobilů. V každém případě přijde velké zchudnutí lidí. V průběhu 10 roků přijde velká nezaměstnanost. Plánuje se odstranění dědického práva, to bude součástí nového světového řádu, zbavit lidi majetku, nejen prostřednictvím krize, ale také ztrátou práva dědit. Jak bude vypadat svět je již nastíněná v agendě 2030, kterou podepsala většina států světa včetně Česka a Slovenska. Jediná cesta, kterou mají v rukou běžní lidé, je vytáhnout hlavu z písku a začít na sobě pracovat (zdělávat se, učit se jazyky atd.) a pokud nás nechají volit, tak volit strany, které nejsou tak servilní k světovému božstvu, které si myslí, že bude ovládat svět. Ani tato moc tu nebude na věčnost, to nám potvrzuje historie. Měnová reforma v roce 1953 (krajiny byli zdecimované po druhé světové válce a přišel Marshallův plán 1948 -1952 (půjčka na nákup Amerického zboží), USA byli politicky i ekonomicky vítězi 2. světové války) její podstata spočívá v budování ekonomických základů státu (těžký průmysl, ale byl tu lístkový systém, nebyl dostatek potravin a spotřebního zboží) bez závislosti na západním světě a jeho měnovém systému (od 1944 Bretton Woods, státy se nemohou půjčovat peníze od národních bank, ale od mezinárodních na vyšší úrok). Pokud by Československo nevystoupilo z této dohody, nemohlo by rozvíjet nezávisle svoji ekonomiku a proto ji přestalo plnit a bylo vyloučené (muselo splatit zahraniční závazky). Díky tomu se vybudoval stát v historicky krátké době a stali jsme se průmyslovou velmocí v rámci možností. To spočívalo v tom, že národní banka vygenerovala peníze (multiplikací) na konkrétní projekt a tím bude přinášet státu peníze a zisky (půjčené peníze se vrátí zpět do národní banky a toto nezpůsobí inflaci). Stát utrácel jen tolik, kolik vyrobil, nežil na dluh a mohl garantovat jistoty občanům. 26.1.2021 Ako ďalej ? 64, Hosť - Pavol Ľupták 22.1.2021 VEĽKÝ RESET Slovensko čekají těžké časy (příjmy rozpočtu 2021 cca 15, 8 miliardy EUR a výdaje cca 23, 8 miliard EUR), národní katastrofa, dluhový kolaps. Svět po koroně bude jiný jako před koronou (technicky to není možné). Geopolitické změny, razantní výhybka s nástupem Joe Bidena (Demokratická strana a její neoliberální linie) znamená změnu politické orientace nejen v USA, ale v celém světě. To se dotkne i Slovenska (přestože představitelé Slovenska tvrdí, že vrátíme zpět do původního stavu před krizi). Agenda OSN má vstoupit v platnost v roce 2030, Slovensko se k němu přihlásilo. Svět po roce 2030 bude silně totalitní a možná to bude horší jak bývalém režimu (spravedlivé rozdělování zdrojů a bohatství). Současný světový měnový systém byl nastaven tak, aby majetek celého světa skončil v jedněch rukách (systémově je to tak nastavené) a zbytek světa byl v dluzích. Banky a státy používají tyto nástroje na odstranění následků korona krize (nad rámec pravidel měnového systému): v roce 2008 to bylo např. kvantitativní uvolňování, záchrana hypotečního trhu atd. S příchodem krize 2020 bylo přijato centrálními bankami dalších 18 opatření (snížení kapitálové přiměřenosti - finanční polštář, snížení povinných rezerv téměř na nulu, snížení úrokové míry pro banky, zvýšení likvidity pro firemní sektor, zvýšení likvidity na mezibankovním trhu, sanace a odkupy studentských půjček, programy na podporu municipalit, atd.) EU má nachystaný balík 750 miliard EUR na obnovu ekonomiky. V zelené evropské ekonomice se plánuje zakázat po roce 2030 výrobu automobilů se spalovacími motory. S virem nemůžeme bojovat (vyhrát), ale musíme se naučit koexistovat. Vůbec nevíme co ještě na nás čeká a jaké budou výsledky očkování. Může dojít k tomu, že bude málo potravin a budou na lístky. Slovensku reálně hrozí, že nebude mít co jíst, pokud nebude potravinově soběstačné. Díky výpadků příjmu nebude mít Slovensko peníze na nákup potravin. Nyní si představme, že máme Lockdowny a někdo spustí Velký reset, který začne zastavením finančních toků, začne pádem bank (porušují se základní ekonomické pravidla, systém je na páku, velká část zdrojů bank je investováno na burze do akcií). Základní pravidlo: mám příjmy a výdaje, pokud mám zdravou ekonomiku, tak výdaje musí být nižší než příjmy (tvořím rezervy do budoucna a mám na investice). Od roku 1976 se celý svět pouze zadlužuje a nyní tento nesplatitelný dluh atakuje hranici 300 bilionů USD. Inflace není, protože peníze celého jsou uloženy v derivátech (obchody na páku, forex, dluhopisy, certifikáty, opce atd.). Akcie nemohou růst do nebe, od března 2020 rostou v rozporu se zdravým rozumem (došlo ke krizi a propadu ekonomiky větším než byl v roce 2008). Se 100 % jistotou trhy náhle padnou, kdy to bude vám nikdo nepoví, ví to pouze ti, co to ovlivňují. Dle mého názoru to bude již letos, ale mohu se mýlit. Trhy již spadnou pod reálnou hodnotu akcií, na úroveň roku 2000 (Dow Jones z 31 000 na 17 000 bodů). Pokud dojte k takovému propadu (hluboko pod nákupní ceny akcií), tak pokud budou ztráty větší než základní jmění bank, zkrachují. Takové změny se dějí při kataklyzmatech (1. světová válka, 2. světová válka atd., i koronavir má podobný charakter, ale může přijít ještě něco horšího) a tehdy dominoval USD, od roku 1976 (nový světový finanční systém) a začala se hra na dluh a světová ekonomika jede již 50 roků na nekončícím zadlužování, které je nyní dosáhlo nějaké mezní hranice (už před koronakrizí se hromadily nové neprodané automobily na skladech a další výrobky, které se neprodaly a sešrotovaly atd.). Jak bude vypadat svět po systémové změně (Velkém resetu, který naznačují velcí hráči) nevíme, ale víme, že vlády jsou pouze služebníci pánů za oponou. Prioritou se zachránit si své životy a mít potraviny, pokud je to možné, tak se lze chránit soběstačností (zahrada, fotovoltaika, vlastní studna atd.). Hrozí velké zchudnutí většinové populace a velké přerozdělování majetků. V krizi se majetek neztrácí, pouze se přesouvá, koncentruje se již dlouhodobě do rukou úzké skupiny osob.. 20.1.2021 Velký reset světové ekonomiky, rychlá systémová změna Mizí střední vrstva, státy se programově zadlužují, dluhy nelze splatit. Pro vypořádání se starým finančním systém je potřeba se vypořádat se starými dluhy, které dosahuji cca 300 bilionů USD. Dluhy se mohou vyřešit řízenou, nebo neřízenou inflací a válkou. Nový finanční systém je již připraven a bude fungovat na technologii blockchainu. EU už tento systém testuje již min. 2 měsíce. Pokud svět směřuje k totalitní kontrole, tak by byli hlupáci (pánové za oponou), kdyby dovolili virtuální měny a další nezávislé měny na systému. USA se mohou rozdělit a tím se také mohou řešit současné dluhy, protože USD je hlavní rezervní měna. Centrální banky mají dva legální nástroje: snížení úroků na minimum a snížení rezerv bank, v roce 2008 se museli použít další nedovolené nástroje: kvantitativní uvolňování, podpora hypotečního trhu a bank. Dodala se na trhy likvidita. Tyto peníze použili banky na nákup akcií po dobu 10 roků růstu (2009-2020). A na přelomu února a března 2020 akciové trhy padají až o 30 %. V blízké budoucnosti se stane další pád. Toto bude další pokus (trhy mohou padnout pod hodnoty v roce 2008-2010) pro řízený kolaps bank (hodnota akcií koupených na akciových trzích v portfoliích, po krizi 2008, klesne pod nákupní cenu). Tím většinová populace přijde o všechny peníze. Cílem je exponenciální růst dluhů, abychom se dostali do stavu hospodářství před krizí v roce 2020. Centrální banky dělají další nepovolené kroky (aby udrželi stávající finanční systém a nastartovali ekonomiku), přes vládu podporují firmy, municipality, studentské půjčky a i vrtulníkové peníze, to je proces řízené inflace a dále může dojít k znehodnocení peněz (nejméně bolestivá cesta). Lidem není dovoleno se pomocí znehodnocení peněz a záporných úroků zbavit dluhů. Blíží se čas zúčtování, dojde k velkému zchudnutí lidí a možná bude i lístkový systém. Nyní se protlačuje se uhlíková neutralita a zelená ekonomika (ale ta je podstatně dražší než nyní). Po roce 2030 se přestanou vyrábět vozidla se spalovacími motory. Elektromobilita je drahá a způsobuje společně s obnovitelnými zdroji blackouty. Inflace ještě není proto, že inflační peníze jsou zaparkované na akciových trzích a nemovitostních trzích. Většina peněz je zaparkována v derivátech (reálná ekonomika tvoří pouze 8-10% objemu derivátů), proto nemáme viditelnou inflaci. Systém už to dlouho nevydrží (kolaps je možný od jednoho měsíce až do dvou roků). Cestou je soběstačnost, potravinová, energetická. 15.1.2021 O finančním a bankovním systému. O penězích a budoucnosti. Cílem (těch co vlastní světový finanční systém) je vybudovat nové jednotné světové náboženství, jednotnou měnu a vládu, které se jmenuje např. NWO. Politická rovina: hlavním jednoduchým krokem pro změnu sytému je zákaz tajného spolčování (lóže, kluby, mimovládní organizace a jiné nevolené struktury - to jsou v podstatě výkonné páky nového světového pořádku), není potřeba je zakázat, ale odtajnit (zveřejnit) pány za oponou. Ekonomická rovina: musí být přijatý nový finanční světový systém, který nebude založený na dluhu a úrocích (zakázat půjčovat na úrok, úrok je zlo, je také příčinou proč jdeme do finanční katastrofy, jakou tato planeta nezažila). Minulý systém (před rokem 1989, nízkoúročená ekonomika, vše zůstávala doma) byl spravedlivější než je tento. Mohl by to být vylepšený systém, který fungoval za socialismu. Nedělám si iluze a nejsem utopista, myslím si, že současní páni za oponou se tohoto současného systému dobrovolně nevzdají. V krátkém čase nás čeká obrovská systémová změna (změny hranic, přerozdělení sfér vlivu , noví ekonomičtí a globální lídři, rozpad měnového systému atd.), lidé to cítí a hovoří o tom veřejně (Klaus Schwab, Henry Alfred Kissinger: svět po koroně už nebude takový jako před koronou). Korona bude pravděpodobně tou záminkou. Systémové změny jsme zažili při první a druhé světové válce (USA si upevnili pozici světového lídru, válku podporovali USA, pomohli vyzbrojit Hitlera, vznikl Bretton Woods) a také po roce 1989. Při systémové změně jde o moc a peníze. Nyní jsme na prahu nové systémové změny a mluví se o redukci obyvatel (např. Bill Gates). Pokud se nepřipravíme na tři věci: ochránit si život, majetek a kupní sílu, tak se dočkáme nemilých překvapení. EU vytváří fond obnovy (cca 750 miliard EUR, to jsou půjčky - dluhy) pro zvládnutí a překonání současné situace (koronavirus), tyto peníze budou rozdělovat úředníci (způsobí růst korupce), podobně se to děje i v USA, kde se vypouští tzv. Vrtulníkové peníze ( v roce 2021 to má být cca 3 000 USD na hlavu). Jednou z možností (jak má nyní přijít ten Velký reset, tak ten starý předlužený systém se musí nějak zúčtovat, to se nedá zamést pod koberec), jak se vypořádat s tím starým systémem a dluhy je spustit masivní inflaci (hyperinflaci). Nový finanční systém bude fungovat na technologii Blockchainu, ale před tím se musí zúčtovat starý finanční systém. Rozhodlo se, že po krizi bude nová ekonomika zelená, uhlíkově neurální, Do roku 2030 se zakáže výroba automobilů se spalovacím motorem. Díky tomu padne Slovensko na hubu a Česko bude mít velké problémy. Už jsou dohody, že elektromobily se budou vyrábět hlavně v Číně a i na Slovensku budou Číňané stavět automobilku. Díky všem těmto procesům přijde velké chudnutí lidí. Budou tu do 10 roků masy nezaměstnaných. Pokud bude občan poslušný dostane nepodmíněný příjem (400 -500 EUR/měs.). Plánuje se i odstranění dědičného práva (zbavení majetku bude součástí NWO). Představa společnosti, jaká přijde, je načrtnutá v agendě 2030, spravedlivé rozdělení světového bohatství atd. Jsou dvě cesty, buď obyčejní lidé přijdou o veškerý majetek nebo nás čeká válka o zdroje (většina volných zdrojů je v Rusku a Africe). Víme, že každý systém nebo civilizace dříve nebo později Marshallův plán (1948 -1953, Spojené státy poskytli v rámci tohoto plánu západní Evropě pomoc ve výši přibližně 13 miliard dolarů (zhruba 190 miliard USD v cenách roku 2016), oficiálně Plán evropské obnovy (půjčka je možná využít jen účelově na nákup zboží a technologií z USA), SSSR a země východního bloku nabídku odmítly, aby se nepřipoutali k západu. V Československu se budoval těžký průmysl nebylo dostatek potravin a zboží, byl lístkový systém. A proto, abychom to mohli budovat a financovat, musel se vytvořit nový měnový systém a proto jsme vystoupili z Bretton Woods systému. Potom pro Československo nastal ekonomický zázrak. Utráceli jsme jen tolik, kolik jsme vyprodukovali, aby se nevytvářela inflace a stát mohl rozvíjet průmysl, ekonomiku, další sektory a dat jistotu občanům. Trendem v dopravě je elektromobilita (při rychlé obměně vozového parku by mohlo dojít ke kolapsu rozvodných sítí) a snížení mobility lidí (přechod na zelenou ekonomiku), dojde k velkému zdanění spalovacích motorů. Elektromobil bude jen pro určitou skupinu lidí, pro ostatní bude veřejná a sdílená doprava. Když jsou akcie nahoru, klesají drahé kovy a naopak. Je to jedno velké mezinárodní kasino. Již více jak 2 roky je nedostatek fyzického zlata na trzích, s cenami je manipulováno díky existenci zlata v digitální podobě (certifikát). Z logiky věci by cena fyzického zlata měla růst, protože kovu je nedostatek. V USA v roce 1934 vykoupili zlato od občanů za 24 USD (nebylo to znárodnění a stříbro nemuseli lidé státu prodávat vůbec) za unci a následně šlo zlato na cenu 35 USD za unci. Velký reset je nachystaný, nový světový pořádek je nachystaný, odstranění hotovosti je připravené. S chudými a nevzdělanými lidmi se dá snadno manipulovat. 1.11.2020 Povinné očkovanie - nasledujúca zastávka. 8.10.2020 Nastupující bankovní totalita Hotovosti se šlape na krk a už jsme blízko k bezhotovostní společnosti (jednou z taktik je znechucování občanů, aby přestali používat hotovost) a to je cíl. A dříve nebo později se to stane. Znechucování lidí (pouze platby kartou, dobrovolně se vdáváme hotovosti - je to systémový proces), cílem je odstranění hotovosti a dalším cílem je celoplanetární očkování. Nastupující totalita je umožněna nástupem digitální éry (od 80 roků), díky 5G bude 40 % světových pracovníků bude zbytečných. Někdo na planetě si myslí, že na planetě je moc lidí, konečný cíl není bezhotovostní společnost, ale výrazná redukce celosvětové populace. S nástupem platnosti agendy 2030 nastoupí nová světová totalita (architekty jsou např. George Soros, Henry Kissinger), když se toto zavede skočí i Bitcoin a alternativní měny (nebudou dovolené). Jediné čím si můžeme platit (části služeb a zboží) za zády tohoto systému jsou monetární kovy (zlato, stříbro atd.) i židé, kteří přežili různé kataklyzma, tak si 20 % majetku drželi ve zlatu. Zadlužování? Pravidelně se opakuje posledních 100 roků, že úroky jsou dolů (současné úroky jsou jen čisté zoufalství centrálních bank, aby stimulovali kolabující ekonomiku a před námi je změna světového měnového systému) - lidé se zadlužují a následně jdou úroky nahoru během 10 -15 roků a lidé přichází o své domy atd. Před námi je změna světového měnového systému. ECB intenzivně pracuje na přípravě digitálního měny Eura. 14.9.2020 Současný stav globální ekonomiky (koronavirová krize bezprecedentně brzdí ekonomiku) může skočit jen třemi možnostmi: inflace řízená, inflace neřízená nebo světová válka (nebo velký vojenský konflikt), jako cesta k odstranění nesplatitelných dluhů. Hranice vlastníků končí u akcií na doručitele - nelze vypátrat skutečné vlastníky bank, kteří vlastní reálné klíčové globální firmy. "Velký reset" a nastupující krize - dluhy se odepíšou pouze "bohatým státům, nikoliv běžný lidem - trend bude, aby většina populace ještě více chudla, aby se dala lépe ovládat. Bude velká změna a úplně se změní celý bankovní systém založený na multiplikaci peněz, bude to založené na technologii blockchainu (virtuální měny). Nové digitální technologie působí, že již nebudou pobočky bank a bude odstraněná hotovost. Vše co se děje oslabuje národní státy a jejich suverenitu, a za posledních 30 roků došlo k devastaci ekonomiky a morálnímu rozkladu obyvatel. Na řešení současné situace by měla vzniknout pro-národní vláda v rámci možností (zabránit přerozdělování migrantů, politici, kteří odolají nástrahám, nezávislý generální prokurátor). Čeká nás obrovský náhlý pokles akciových trhů o 66 - 75 % a následovat bude řetězový kolaps bank (již koncem února padly trhy o 30 % a vrátily se a nová maxima). 3.9.2020 Směřujeme do velké totality. Jak investovat svoje peníze? koupit si něco hmotné, co má z dlouhodobého hlediska cenu (zlato, stříbro, nemovitost, nebo investovat do stavebního dřeva - desky, umělecké předměty) a tak si můžeme tuto hodnotu přenést pokud padnou měny a důležité je to mít v fyzicky ruce (Doma), ne papírový certifikát. Akciové trhy jsou tlakový hrnec před výbuchem (jsme na historických vrcholech na burze a ekonomika padá), v krátké čase (několik týdnů nebo měsíců) dělají to stejné co v roce 1929. Inflace klepe a dveře a hrozí krach bank (mohou nakupovat akcie) - pravděpodobně po nové roce. Centrální banky a FED vykupují i dluhopisy podniků a samospráv, to se nikdy nedělo. 7.7.2020 Koronakrize, která byla sem byla importovaná, slouží hlavně proto, aby se našel viník, proč se zhroutí světový finanční systém (je zavěšený na světové rezervní měně USD) a nastanou těžké časy ve světě, o mnoho horší než byli v roce 1929 (Velká hospodářská krize). Lidé za oponou mají již dávno připravený nový světový finanční systém a novou světovou rezervní měnou (nebude to USD), nové bezhotovostní digitální měny budou založené na technologii blockchainu (jediným tlačítkem tak dojde k digitální měnové reformě). Čekají nás velké cenové skoky, protože některé komodity (monetární kovy zlato a stříbro, další strategické komodity) jsou uměle držené dole. 25.6.2020 Máme cca 2 roky ke zřícení globální ekonomiky (je to tzv. Ponziho schéma). Hrozí nám globální vojenský konflikt mocností a plošné zchudnutí lidí. Musíme opustit USD jako globální světovou rezervní měnu a protože jsou všechny měny nějak navázané na USD, tak budou mít všechny měny problém (dojde ke zchudnutí a změní se výrazně ceny komodit i potravin). Ze světového měnového systému musíme odstranit úrok (od roku 1976 se zvýšila polarizace ve společnosti, 90 % světového majetku vlastní 10 % lidí), peníze, které byli vytvořené multiplikací (ničím nepodložené peníze vytvořené v počítači, rezervní poměr pro půjčování je 1,5 - 2 %) jsou zatížené úrokem (to nedává smysl), já bych ale za svoje peníze vydělané prací žádal úrok. Elita uvažuje o depopulaci obyvatelstva (na "zlatou miliardu" nebo 500 milionu). Svět ovládá satanistická elita (nemorální lidé, pedofily, homosexuálové, vyvolávají války s cílem se obohatit již po staletí), která nám občanům jde po "krku". HDP Slovenska za rok 2019 (výkonnost ekonomiky před zdaněním) je něco nad 80 miliard EUR a z toho byl příjem státního rozpočtu cca 15 miliard EUR. BIS - banka bank v Basileji stanovuje multiplikační poměr (rezervní poměr 1,5 - 2%). Čím je multiplikace (finanční páka 2 : 100, díky 2 dílům vlastního kapitálu, může půjčit až 100 dílů) větší, tím je banka náchylnější na krach, když se něco pokazí (nesplácené půjčky způsobí, že banky půjdou účtovně do krachu). 2.6.2020 Hlavní rezervní měna Kingstonského měnového systému americký dolar má rakovinu a proto je to problém po celý svět. Ve světě mají akcie a dluhopisy mají vážný problém do budoucnosti, hrozí velký propad. Parazit (banky, které jsou zločinecké organizace) nemůže žít bez hostitele, klíč v rukou mají občané. Alternativou je připravit se na regionální měnu . 26.5.2020 JP Morgan chase (jedna ze 4 systémových bank) vlastní největší zásoby stříbra (cca 16 000 tun), byla založena v roce 1799. Finanční loď dostala trhlinu (podobně jako Titanic) a musí se potopit, a podobně jako na Titaniku se zamkli 3 třídu v podpalubí, aby se utopili jako potkani (podobně to bude i v současnosti s většinovou chudší populací a potápěním světového finančního systému) - čeká nás řízená nebo neřízená inflace - obojí je pro lidi špatně. Před cca 2 roky bylo uzákoněno, že si banky mohou ve svých rozvahách účtovat hodnotu zlata ve 100 % hodnoty, dříve to bylo pouze 50 % - to by signál pro informovaných lidí, že přichází býčí trh a postupný růst ceny zlata a stříbra. 19.5.2020 15 srpna 1971 Nixon "zavřel zlaté okno" (35 USD = 1 trojské unci zlata), USA se stala obětí zlých spekulantů a proto dočasně zastavuji směnitelnost dolaru za zlato (tím vypověděl Brettonwoodskou dohodu a zrušil směnitelnost USD za zlato), zlato zvýšilo cenu 18 x, od té doby se měny nekryté zlatem staly zbožím - vzniká FOREX (začíná se obchodovat s měnami), potom byl systém plovoucích měnových kurzů, který skončil v roce 1976. V roce 1976 byl Jamajce uzavřen nový světový měnový systém (Kingstonský měnový systém), který máme dodnes, v roce 1776 byla cena unce zlata 2 USD. Na 200 roků se dostalo zlato z oběhu finančního světového systému (1776 -1976), od roku 1976 (Kingstonský měnový systém, zlato nebylo vůbec zakomponované) máme tzv. FIAT měny (peníze tvořené dluhem, nejsou kryté zlatem). Peníze vytváří komerční banky - tzv. multiplikací nebo centrální banky, přesto se za ničím nekryté bankovky platí úrok (za peníze vytvořené z ničeho se platí úrok). Za dveřmi je velké zchudnutí lidí a velká válka (v Evropě, podobně jako první i druhá světová válka), nepřítel je Rusko a Čína (to je spojené i s redukcí obyvatel - plán na zlatou miliardu nebo jen 500 milionů). Více peněz v oběhu způsobil růst ekonomiky (růst by stimulován dluhem), nastal také přesun majetku ze střední vrstvy k nejbohatším (střední vrstva se propadala do chudoby) - zrychlila se koncentrace majetku. Aby bylo z čeho splácet úroky musí ekonomika růst min. 3 % ročně (je to dané díky Kingstonskému měnovému systému) - to je exponenciála (není možný nekonečný exponenciální růst). Od roku 1999 (technické zavedení EURa) do roku 2020 ztratilo EURO 85% hodnoty vůči zlatu. Pokud dojdou klíčové zdroje (voda, lesy, suroviny atd.) na planetě, zastaví se i exponenciální růst (již dnes žijeme na ekologický dluh planety). Jako předvoj velké krize přišel uměle vytvořený koronavirus (aby se zhroutil světový měnový systém a aby byl viník), viník zhroucení ekonomiky na kterého se to hodí. Když něco padá, tak je to násobně rychlejší než růst, my se nemůžeme vrátit do stejných kolejí, to je slepá ulička (narážíme na limity surovin, životního prostředí, ekonomické možnosti této civilizace, a také populace klesá) - toto je systémová krize (krize finančního systému a největší celoplanetární dluhová krize na planetě a hrozí bankroty všech států). Nejvíc jsou zadlužené nejvyspělejší ekonomiky, je to z logiky světového finančního systému, který logicky způsobuje růst dluhů. Je nevyhnutelný ekonomický kolaps, jsou kolem nás horší věci např. je zde cílený proces rozkladu národních států, je úpadek vzdělání mladé generace, úpadek zemědělství (jíme nekvalitní potraviny), 90 % průmyslu je v majetku nadnárodních korporací, neustálý útok na základy rodiny, import cizí kultury (migrační krize řízená z nejvyšších míst), výměna a mísení ras. Bude následovat hyperinflace. Řešení je změna lidí, jejich myšlení (musí se vymanit z vymývání mozků), ze světového finančního systému je potřeba odstranit úrok, přestat používat jejich měnu (USD, Euro) - platba zlatem a stříbrem. Okamžitý zákaz tajného spolčování (obyčejní lidé jsou neustále všude monitorováni). Navrhuji kontrolu centrálních bank (mají velkou autonomii, zápisy centrálních bank se utajují na 30 roků). Musí být nezávislá kontrola všech světových burz, zákaz derivátů. Současný světový měnový systém plošně připraví lidi o peníze. Musíme dostat zbrojní a farmaceutický bussiness (ten potřebuje nemocné lidi, aby je mohli. doživotně léčit) pod kontrolu státu (znárodnit). Odtajnění vlastnictví (daňové ráje, akcie na doručitele atd.). 30.4.2020 Nová měna (nový finanční systém) bude založena na technologii blockchainu, virtuální měny jako bitcoin jsou jako zkušební balónek jak budou ovečky reagovat . Exponenciální růst (exponencialita), 72 x při růstu ekonomiky o 5% se zdvojnásobí DPH do cca 14 roků (72/5 =14,4). Brettonwoodský systém. V roce 2008 poklesla světová ekonomika o 5%, o kolik poklesne světová ekonomika v roce 2020? Korovirová krize pád toho systému urychlí (30.4.2020). Jaké jsou řešení? Koronavirus je pouze testem jak ovečky budou reagovat. Pád dvojčat nárazem letadel je z technického hlediska nemožné. Očekává pád bank a současného světového finančního systému do 2 roků (díky nesplácení dluhu). Kupní síla USD vlevo (od zavření zlatého okna Nixonem 1971) a objem peněz v oběhu vpravo Graf vizuálně ukazuje téměř dokonalý inverzní vztah mezi množstvím peněz v oběhu a jeho kupní silou. Odráží jednoduchý vztah, že ceny rostou přibližně úměrně k peněžní zásobě. Jinak řečeno, odráží základní zásadu monetarismu, že z dlouhodobého hlediska je cenová inflace přímým důsledkem růstu na měnovou inflaci. V roce 1907 rozpoutal JP Morgan finanční paniku v USA (banky vydávali více peněz, než měli kryté zlatem) - nastal řetězový kolaps bank když si lidé masově začali vybírat svoje peníze o které nakonec přišli, JP Morgan potom za babku skoupil velkou část finančního sektoru v USA. A to vše vyústilo v roce 1913 založením FEDu (je sdružení soukromých bank, které vydává peníze). 4 měnové systémy od roku 1913 (vznik FEDu) Období zlatého standardu (dohoda 50 států světa, bankovky kryté zlatem v poměru 3:1), zlatý standard 1871 - 1914 (klidné období). Meziválečné období. Brettonwoodský měnový systém (1944). Kingstonský měnový systém (1976, fiat currency system), peníze k kingstonském měnovém systému se tvoří dluhem (začíná exponenciální růst), který nemůžeme nikdy splatit (peníze jsou kryté nevědomostí a důvěrou lidí) - tento systém zlikvidoval střední vrstvu a umožnil rostoucí koncentraci majetku, (zvýhodňuje hlavní světovou rezervní měnu USD - strategické suroviny se musí platit v USD) nyní již kolabuje tento světový finanční systém. ????,....digitální měnový systém provozovaný nadnárodními korporace v DVS? Kupní síla amerického dolaru 1913 až 2013 Za 100 roku se snížila kupní síla USD na pouhá 4 %. 1913: 100 USD (USD byl krytý zlatem), Zlatý standard 1871 - 1914, dohoda 50ti států včetně USA - nejstabilnější ekonomické období (1USD = 1/20 unce zlata ) 1923: 57,89 $ 1933: 76,15 $ (stáhnutí zlata z oběhu), 5. srpen 1933 zrušen zlatý standard (zlato bylo v USA postaveno mimo zákon F. D. Rooseveltem, lidé nesměli vlastnit zlato museli je prodat FEDu) 1943: 57,23 $ (částečné krytí USD zlatem), 1945 - 1971 Brettonwoodský měnový systém (1USD = 1/35 unce zlata) 1 unce zlata bylo 35 USD, USA vlastnilo cca 70 % světových zásob zlata 1953 $: 37,08 1963: 32,35 $ 1971 (USA = 1/38 unce zlata) zrušen zlatý standard, dne 15. srpna 1971, Spojené státy zastoupené Nixonem jednostranně ukončit směnitelnost amerického dolaru za zlato (cena zlata se zvýšila 18 x) 1973 $: 22,30 $ (zavřelo se zlaté okno - USD přestal být krytý zlatem), Smithsoniánský systém se zhroutil (systém plovoucích měnových kurzu), první ropný šok říjen 1973, členové Organizace arabských zemí vyvážejících ropu vyhlásili ropné embargo, na konci embarga v březnu 1974 vzrostla cena ropy téměř o 400 %, z 3 USD za barel na téměř 12 USD po celém svět 1983: 9,94 $ 1993: 6,85 $ 2003: 5,38 $ 2013: 4,25 $ 2019: 3,87 $ více: https://howmuch.net/articles/rise-and-fall-dollar V letech 1900 až 2015, dolar ztratil více než 98% své kupní síly, zatímco zlato zvýšilo svou hodnotu více než 50x
zobrazit více..
Loading...