Bod zlomu a obratu

Bod zlomu (klíčový bod mnohodimenzionálního kvantového provázání)

Co chápu jako laik pod pojmem bod zlomu? "Bod zlomu"(přelomový okamžik, bod zvratu, klíčový bod mnohodimenzionálního kvantového provázání, trhlina mezi světy, chaos, ticho, "černá díra", "dotek s bohem", SAMOLÉČENÍ, přestupní práh, naplní se "efekt vařené žáby", pulzová změna, na kterou je potřeba velké množství energie, kumulace transformačních podmínek s následujícím přelomovou změnou, kdy probíhá současně dostředivý a odstředivý pohyb, "malá změna v podobě tzv. "efektu motýlích křídel", bod, ze kterého již není návratu do původního stavu, tzv. jednosměrka) je stav, kdy přestávají platit původní podmínky a ve stejný čas platí nové podmínky, současně se mění kvalita a parametry (zrod života, odchod ze života, bod varu atd.), kterým se musíme přizpůsobit (plasticita)., abychom přežili my, nebo cokoliv v UNIVERZU. Projevem blížícího se "bodu zlomu" je nárůst extrémů a polarizace např. ve společnosti (dvě protichůdné síly stojí proti sobě, akumuluje se transformační energie), nebo svět, který kolem sebe vidíme v Přírodě je plný extrémů, je tzv. "NARUBY". Bod zlomu je obousměrně provázán v toku se všemi procesy a cykly v dynamické rovnováze v UNIVERZU. Současně platí, že pokud nastává bod zlomu (dochází i k poklesu diverzity, plasticity, teploty a změně dalších provázaných mnohodimenzionálních procesů včetně přírody). Již jsme schopni tuto transformační změnu zvládnout (máme zvládnutou osobní transformaci nebo jí procházíme a máme víru v sebe, opouštíme strach ze změny) a přizpůsobit se novým podmínkám. Klíčová z pohledu jedince (civilizace) je v tomto vývojovém procesu "VÍRA V SEBE" (duchovní vývoj, vnitřní odolnost a schopnost jednotlivce i společnosti se přizpůsobit vnitřním i vnějším podmínkám v UNIVERZU) a schopnost přizpůsobit se změnám.

UNIVERZUM = Mezera = MOST ="BOD ZLOMU" = "TRHLINA MEZI SVĚTY" = "MOST mezi světy" = "(LÉČIVÁ) ENERGIE" = CHAOS = Kvantový skok = Jarní a podzimní rovnodennost = Metamorfóza s pulzovou změnou = "ČERNÁ DÍRA" = energie ptáka FENIXE (který se rodí z vlastního popele) = TICHO = DUCH = INFORMAČNÍ MATERIÁLNÍ nebo DUCHOVNÍ TOK s PULZOVOU ZMĚNOU = "BŮH" (duchovní, nemateriální 

více

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...