Predikce na rok 2030

Predikce na rok 2030


Známé a předpokládané trendy a události v roce 2030:

  • Očekávají se požáry, intenzivní přívalové povodně, deště, tornáda atd. (projevy spojené s živlem vody) díky působení slapových sil Měsíce a zvyšující se hladině oceánů, která mohou vyhnat miliony lidí z pobřežních oblastí dále do vnitrozemí.
  • Pravděpodobně bude dosažena zlomová hranice (450 ppm) produkce CO2 v ovzduší v letech 2030 - 2035 a potom může dále růst!
  • Klíčový mezník, měli by se naplnit všechny základní pilíře Velkého resetu.
  • Očekává se, že informační a výpočetní technologie budou do roku 2030 představovat až 20% celosvětové poptávky po energii a tomu bude odpovídat i jejich uhlíková stopa, nehledě na spotřebu vody a produkci nebezpečného odpadu.
  • V Evropě by mělo podle plánů EU, z roku 2021, jezdit 30 milionů elektromobilů.
  • Budeme si moci najmout robota jako společníka, což přijde vhod osamělým a zejména starým či dlouhodobě nemocným osamělým lidem. 
  • Může se uskutečnit let prvních lidí na Mars.
  • Můžeme očekávat zárodek podobné globální pandemie, jako na přelomu roku 2019 a 2020, pokud se lidstvo nepoučí z COVIDu.
  • V letech 2030 - 2040 může nastat Malá doba ledová, v té době totiž klesne sluneční aktivita (když klesá sluneční aktivita, tak se zvyšuje aktivita Země) až o 60 % a v následujícím 26. cyklu (v letech 2030 - 2040 by mělo dojít k desynchronizaci těchto vln, což povede k dočasnému útlumu sluneční činnosti, a to až o 60 % oproti normálu). Velké sluneční minimum 2020 - 2053, sluneční cyklus 25 (2020 - 2031) začal 29. května 2020, sluneční cyklus 26 (2031 - 2042), sluneční cyklus 27 (2042 - 2053). Naplní se tak De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo, Daltonovo minimum a nyní 2020 -2053) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu a tzv. Velké solární cykly s dobou trvání 350 - 400 let (Wolfovo, Maunderovo a Modern minimum 2020 -2053). V tomto, nebo příštím desetiletí můžeme očekávat výrazné zpomalení nebo zastavení Golfského proudu a výrazné tání ledovců.
zobrazit více..
Loading...