10 egyptských ran

p>Každý 7 rok, byl rokem milosti ("léto milosti"), odpouštělo se včetně dluhů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deset_ran_egyptsk%C3%BDch 

1. Krev - veškerá voda v Egyptě se proměnila v krev. (Ex 7, 14-24 (Kral, ČEP)) 

2. Žáby - přemnožení žab. (Ex 7, 25 - 8, 11 (Kral, ČEP)) 

3. Štěnice - (v Ekumenickém a Českém studijním překladu[2] komáři, v Kralickém překladu štěnice, podle Koránu vši[3]) - přemnožení zmíněného obtížného hmyzu. (Ex 8, 12-15 (Kral, ČEP)) 

4. Mouchy - přemnožení much. (Ex 8, 16-28 (Kral, ČEP)) 

5. Mor - postižení stád Egypťanů dobytčím morem. (Ex 9, 1-7 (Kral, ČEP)) 

6. Vředy - postižení Egypťanů a jejich stád vyrážkou. (Ex 9, 8-12 (Kral, ČEP)) 7. Krupobití - poničení úrody a pobití dobytka a lidí, kteří se neukryli, krupobitím. (Ex 9, 13-35 (Kral, ČEP)) 

8. Kobylky - přemnožení kobylek a poničení zbytku vegetace. (Ex 10, 21-20 (Kral, ČEP)) 

9. Tma - neproniknutelná tma trvající tři dny, omezená však pouze na Egypťany. (Ex 10, 21-29 (Kral, ČEP)) 

10. Pobití prvorozených - zabití prvorozeného (resp. nejstaršího) potomka v každé rodině a prvorozených dobytčat v jedné noci. (Ex 11, 1 - 12, 36 (Kral, ČEP)) (podobná situace byla při narození Ježíše)

7 let bohatých a 7 let chudých

 • Uran má cyklus 84 roků a každým znamením prochází 7 roků
 • Neptun má cyklus cca 164 roků

30.6.2020 Argentina se potýká s obrovským množstvím kobylek, které už napáchaly velké škody na místních polích, informoval server BBC. Kobylky se původně objevily v Paraguayi a do Argentiny se dostaly koncem května. Sousedící Uruguay a Brazílie bedlivě sledují pohyb hmyzu, který je schopen za den urazit vzdálenost až 150 km 

18.3.2020 Václav Cílekvětší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus

Česko 2020

jde o naplnění 10 egyptských ran nebo jsou to černé labutě?

 • kůrovcová kalamita, či jiné kalamity nebo klimatické extrémy
 • vymírání živočišných druhů
 • koronavirus
 • klimatické změny a extrémy, teplo a sucho, lokální povodně
 • znečištěné přírodní prostředí včetně vody
 • nová vlna migrace 2.0
 • panika, částečné narušení toku ve státu, v Evropě i ve světě (letecká doprava, turismus), roste globální zadlužení a dluhy se stávají nesplatitelnými
 • důsledkem je pokles ekonomiky, propuštění zaměstnanců, recese, krize
 • hrozí rozšíření občanských válek a stávek po celém světě před volbami v USA (nespokojenost s vládnoucí elitou a další neřešené problémy
 • klesá porodnost a zvyšuje se podíl umělého oplodnění
 • zvyšuje se popularita LGBT komunity, probíhá řízený rozklad tradiční rodiny
 • klesá kvalita školství, přepisuji se dějiny, jsme zavaleni informacemi včetně dezinformací...

Kobylky řádí v Africe a v Asii, Čína na jejich požírání používá husy

Knihovna palmových listů, předpověď na rok 2020

 • období nebude příznivé, zdravotní problémy, zvýší se úmrtnost 
 • bude odchod lidí ze země za prací 
 • přeruší se spolupráce ČR a EU a některými zeměmi pozastavení ekonomiky, 
 • ženy budou mít problémy s krví, problémy výživa 3 - 5 roční děti 
 • lidé nedostanou podporu 
 • destruktivní energie pro českou rep. - ochrana hranic nebudou příznivé klimatické podmínky, složité náboženské problémy 
 • budou politické problémy ve vládě - negativní pro lidi, poklesne ekonomika
 • nedorozumění s některými zeměmi, budou bloky, v oblasti spolupráci Norsko a Rusko 
 • pokles turizmu - bude doslova naruby, vzdělávání a kultura bude růst 
 • růst nákladů a daní pro lidi teplé počasí, růst úmrtnosti 
 • 2-3 země se oddělí od EU (Polsko, Maďarsko) spolupráce se sousedními zeměmi bude příznivá
 • více
zobrazit více..
Loading...