10 egyptských ran

10 egyptských ran

Každý 7 rok, byl rokem milosti ("léto milosti"), odpouštělo se včetně dluhů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deset_ran_egyptsk%C3%BDch 

1. Krev - veškerá voda v Egyptě se proměnila v krev. (Ex 7, 14-24 (Kral, ČEP)) 

2. Žáby - přemnožení žab. (Ex 7, 25 - 8, 11 (Kral, ČEP)) 

3. Štěnice - (v Ekumenickém a Českém studijním překladu[2] komáři, v Kralickém překladu štěnice, podle Koránu vši[3]) - přemnožení zmíněného obtížného hmyzu. (Ex 8, 12-15 (Kral, ČEP)) 

4. Mouchy - přemnožení much. (Ex 8, 16-28 (Kral, ČEP)) 

5. Mor - postižení stád Egypťanů dobytčím morem. (Ex 9, 1-7 (Kral, ČEP)) 

6. Vředy - postižení Egypťanů a jejich stád vyrážkou. (Ex 9, 8-12 (Kral, ČEP)) 7. Krupobití - poničení úrody a pobití dobytka a lidí, kteří se neukryli, krupobitím. (Ex 9, 13-35 (Kral, ČEP)) 

8. Kobylky - přemnožení kobylek a poničení zbytku vegetace. (Ex 10, 21-20 (Kral, ČEP)) 

9. Tma - neproniknutelná tma trvající tři dny, omezená však pouze na Egypťany. (Ex 10, 21-29 (Kral, ČEP)) 

10. Pobití prvorozených - zabití prvorozeného (resp. nejstaršího) potomka v každé rodině a prvorozených dobytčat v jedné noci. (Ex 11, 1 - 12, 36 (Kral, ČEP)) (podobná situace byla při narození Ježíše)

7 let bohatých a 7 let chudých

 • Uran má cyklus 84 roků a každým znamením prochází 7 roků.
 • Neptun má cyklus cca 164 roků.

30.6.2020 Argentina se potýká s obrovským množstvím kobylek, které už napáchaly velké škody na místních polích, informoval server BBC. Kobylky se původně objevily v Paraguayi a do Argentiny se dostaly koncem května. Sousedící Uruguay a Brazílie bedlivě sledují pohyb hmyzu, který je schopen za den urazit vzdálenost až 150 km.

18.3.2020 Václav Cílekvětší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus.

Česko, Slivensko, Evropa 2020 -2021

Jde o naplnění 10 egyptských ran, nebo jsou to černé labutě?

 • Kůrovcová kalamita (2017-2020), či jiné kalamity nebo klimatické extrémy.
 • Vymírání živočišných druhů.
 • Koronavirus (2020).
 • klimatické změny a extrémy, teplo a sucho, lokální povodně.
 • znečištěné přírodní prostředí včetně vody, rozvoj na dluh přírody.
 • Nová vlna migrace 2.0.
 • Panika, částečné narušení toku ve státu, v Evropě i ve světě (letecká doprava, turismus), roste globální zadlužení a dluhy se stávají nesplatitelnými.
 • Důsledkem je pokles ekonomiky, propuštění zaměstnanců, recese, státní krize.
 • Hrozí rozšíření občanských válek, občanské neposlušnosti a stávek po celém světě před volbami v USA (nespokojenost s vládnoucí elitou a další neřešené problémy.
 • Klesá porodnost a zvyšuje se podíl umělého oplodnění.
 • Zvyšuje se popularita LGBT komunity, probíhá řízený rozklad tradiční rodiny.
 • Klesá kvalita školství, přepisuji se dějiny, jsme zavaleni informacemi včetně dezinformací, mladá populace hloupne díky moderním technologiím.
 • Vyspělé státy jsou předlužené a jejich dluh dále roste, řešení vidí v záporných sazbách.
 • Přemnožení plzáků španělských (kteří mají vhodné podmínky pro množení a růst), jarní deštivé a chladné počasí, důsledkem bude růst cen a nedostatek potravin (2021).

Kobylky řádí v Africe a v Asii, Čína na jejich požírání používá husy.

Knihovna palmových listů, předpověď na rok 2020

 • Období nebude příznivé, zdravotní problémy, zvýší se úmrtnost. 
 • Bude odchod lidí ze země za prací. 
 • Přeruší se spolupráce ČR a EU a některými zeměmi pozastavení ekonomiky. 
 • Ženy budou mít problémy s krví, problémy výživa 3 - 5 roční děti. 
 • Lidé nedostanou podporu. 
 • Destruktivní energie pro českou rep. - ochrana hranic nebudou příznivé klimatické podmínky, složité náboženské problémy. 
 • Budou politické problémy ve vládě - negativní pro lidi, poklesne ekonomika.
 • Nedorozumění s některými zeměmi, budou bloky, v oblasti spolupráci Norsko a Rusko. 
 • Pokles turizmu - bude doslova naruby, vzdělávání a kultura bude růst. 
 • Růst nákladů a daní pro lidi, teplé počasí, růst úmrtnosti. 
 • 2-3 země se oddělí od EU (Polsko, Maďarsko) spolupráce se sousedními zeměmi bude příznivá.
 • více
zobrazit více..
Loading...