Moudrost

Moudrost

Učení se předávalo ústní formou, aby bylo nezkreslené a čisté (30.8.2020 Tomáš Pfeiffer), aby se dalo nauku přenést dalším generacím, které přijdou po nás, protože vždy tomu tak bylo a vždy se nauka předávala z učitele na žáka (kontinuita napojení na informační pole Stvořitele), tak aby byla nezkreslená a čistá (aby nezanikl její duch). To je důležité pro zachování komunity, protože se vyrovnává VĚŘÍM a VÍM.

Aké su podla Vas moznosti poznania? Cez knihy, prednasky a diskusie alebo poznate este aj ine?

  • Ano a ještě osobní prožitky a zkušenosti uvnitř a vně ve vašem okolí v průběhu života (vzorce chování, bloky, závislosti, emoce, křivdy), intuice a napojení na informační pole (na "boha v nás) - informace, které přichází prostřednictvím duše, její matrici poznání a otevřenosti srdce (informační kanál moudrosti: srdce - duše - duch) - vnitřní kanál.
  • Knihy, přednášky a diskuze jsou informace přes ego, bez něhož by tento typ poznání nebyl možný (oči - mozek - ego) - vnější kanál, ego blokuje propojení s informačním polem (Stvořitelem).
  • Oba kanály (vnitřní a vnější kanál) v symbióze vytváří jednotu a tou je moudrost.
  • Víra - vědění - moudrost (je projevem propojení těla, duše a ducha), moudrost je projevem symbiózy a propojení Stvořitele a člověka.
  • Intuice (víra - je slepá, ne-logika, meditace) + Rozum (vědění, logika, znalosti, blokuje propojení se Stvořitelem) = Moudrost (poznání, vědomí, láska k sobě, k bohu, spojení s bohem) - rozum pulsuje mezi intuicí a duchem, rozum (nástroj ve fyzickém světě, tělo) propojuje intuici s duchem (vše prostupující informační pole - univerzální vědomí).

Moudrost každého národa na planetě je udávána mírou přijímání vlastního srdce, respektive sebelásky. Národ, který ztratí sebelásku je mrtvý národ, to je zákon. Mějte úctu sami k sobě a v momentě, kdy pochopíme úctu k sobě, kdy začneme respektovat své fyzické tělo, své duševní schopnosti, potřeby a začnete pravdivě mluvit o svém vztahu, o vztahu k vztahů, vztahům k vaším dětem, rodičům, prarodičům, své práci, pravdivě mluvit k tomu, kde vedle vás denně uléhá, tak v ten moment jste opravdoví a jste schopni se plně propojit s krásnou zemí, kde žijete. Proto vaši otcové a matky tak lpěli na půdě a mluvili o tom, že půda je základ. Později se to změnilo na to, že nás půda živí (ano, to je pravda), ale prapůvodní význam tohoto archaického náhledu na zemi, vázanosti na zemi, je naprosto jiný, jde o energii. Jde o to, že vy sami čerpáme z místa, kde žijeme, energii. Čím více to místo milujete, tím více se regenerujete. Jakákoliv vážná choroba, která vás postihne, je odpojení se od místa a připojení se na něco, co je virtuální iluze (obrázky v televizi, počítači nebo mobilu). To vše vás svádí a odvádí (Marian Coufal 28.3.2021).

zobrazit více..
Loading...