Osobnosti

h2>Zdraví životní styl, strava:
 • PharmDr. Margit Slimáková (24.12.1969), specialistka na zdravotní výživu a prevenci, Živnostník roku 2014, (studium a praxe v USA, Číně, Německu, Francii), podle mezinárodní organizace Ashoka je Margit Slimáková nejvlivnější českou expertkou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči. 

Životní prostředí, voda,krajinna, příroda

 • Doc. RNDr. Václav Cílek CSc.  filosof, spisovatel, překladatel, geolog, esejista, klimatolog, popularizátor vědy zejména geologie a klimatologie, který podobně jako profesor Peter Staněk (vnímá svět v architektuře souvislostí) a profesor Miroslav Bárta dokáže vnímat společnost a svět v souvislostech.
 • Doc. RNDr.Jan Pokorný, CSc., (1947), respektoaný biolog, klimatolog a hydrolog, přední odborník na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií 
 • Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc, (1957) celosvětově působící hydrogeolog, vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vodohospodářském.  
 • Prof. RNDr.Bohumír Jánský, CSc. (30.7. 1951) je český geograf a hydrolog působící 
 • Prof. David Storch, biolog, biodiverzita

Ekonomika, společnost budoucnosti

Seznam ekonomů

 • Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., (25.6.1952) , vědec, vědecký ředitel CIIRC 
 • Prof. ing. Peter Staněk, CSc. (1948) je slovenský ekonom, světově uznávaný prognostik, vizionář, spisovatel a prognostik pracující v Slovenskej akadémii vied. Zabývá se studiem cca 20 různých oborů (např. neurologie, doprava, ekonomika, geopolitika, vojenská technika, zbraňové systémy, zdravotnictví, stavebnictví, voda, klimatické změny, historie civilizací, robotika a umělá inteligence, paměť krajiny  
 • Prof. Mgr.Miroslav Bárta, Dr. (25.12.1969, FF UK Praha), ředitel Českého egyptologického ústavu (od 2013) a ředitel koncese pro výzkum v Egyptě, několik roků se věnuje kolapsům a transformacím civilizací (jejich příčinám a důsledkům), protože archeologie se mimo jiné, jako jediná věda, ukazuje vývoj civilizací komplexně na základě dlouhých časových řad
 • Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. (22.1.1942), česko-americký ekonom
 • Prof. Ing. Oldřich Rejnuš CSc. (24.5.1954), český ekonom a vysokoškolský pedagog, který je profesorem v Ústavu ekonomiky VUT Brno, fakulty podnikatelské  
 • Prof. Václav Smil (9.12.1943, Plzeň), kanadský vědec původem z České republiky, 
 • Marian Vítkovič
 • Ing. Miroslav Singer
 • Ing. Eva Zamrazilová
 • Ing. Mojmír Hampl
 • David Marek
 • Graeme Maxton
 • více

Sociologie 

Další osobnosti

Seznam bylinkářů a léčitelů

Astrologové

Současný a budoucí vývoj společnosti: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu vědce a laika

Klíčovým sdělením této knihy z pohledu laika je fakt, že již probíhá tzv. "CELOPLANETÁRNÍ VÝVOJOVÁ METAMORFÓZA JEDINCE I LIDSTVA" (proces sebeuvědomění, sebeovládání, poznání, vývoj včetně transformačních emotivních prožitků, obnova duchovního informačního toku) v UNIVERZU, která je spojená i se změnou myšlení (dynamická rovnováha materiálního i duchovního informačního toku) a společenského řádu s tzv. BODEM ZLOMU" (polarizace způsobuje přerušení informačního toku, po překročení mezního bodu následuje uvolnění energie a transformační pulzová změna do nových podmínek, podobně jako lokální změna v listopadu 1989). Tato vývojová metamorfóza s vývojovým pulzem je obousměrně provázaná ve vzájemných souvislostech v informačním duchovním a materiálním toku, který je v dynamické rovnováze s člověkem a Přírodou v UNIVERZU (stav těsně před bodem zlomu se projevuje extrémy, vše je naruby včetně počasí, narůstá polarita a akumuluje se energie na transformační pulz mezi póly). Planetární systém (aktuální vzájemné postavení planet, které jsou v neustálém koloběhu) je klíčovým časovým hybatelem těchto změn. Pro vývojovou transformací člověka i civilizace je nutné vhodné načasování (vývojový soulad jedince nebo civilizace a odpovídající konstelace planet), kdy dojde k obnovení informačního toku (duchovního v homeostázi s materiálním) prostřednictvím pulzové změny a "bodu zlomu", který je nyní lidskou civilizací uměle blokován, to vytváří extrémy (proudí pouze omezený informační tok, který je uměle udržován umělými bypassy) v podobě dominantního materiálního toku (úzká menšina "EILTY" vládne většinovým "MASÁM" a současně materiální složka potlačuje duchovní složku), který nerespektuje "Přírodní zákony. Důsledkem těchto polarit a extrémů (kde je naakumulovaný informační tok) a v souladu s planetárním systémem dojde k vyrovnání (můžeme to nazvat "resetem materiálního světa") přirozeného informačního toku v dynamické rovnováze v UNIVERZU (to vytváří časový prostor a příležitost pro duchovní obrodu jedince i civilizace na ose "tělo-duše-duch").

zobrazit více..
Loading...