Grigorij Petrovič Grabavoj

Grigorij Petrovič Grabavoj

Ing. Hana Chupíková, https://www.vecnostzivota.cz/

Učení Grigorije Grabového je nový základní směr znalostí, potvrzující způsob rozvoje, který se týká neustálého dodržování zákonů tvůrčího rozvoje světa. Existují odhalené a v praxi potvrzené základní zákony tvůrčího řízení každým objektem informace směrem ke spáse a záchraně před zničením. Matematicky definoval závislosti, které v praxi dokazují, že změnou vnímání lze změnit informaci ve všech systémech reality.

Grigorij Grabovoj je doktorem fyzikálních a matematických věd, autorem objevu tvorby informačního pole a originálních prací pro předpovědi budoucích událostí, jejich řízení a korekci a dále autor Učení "O spáse a harmonickém rozvoji".

Následující část pouze velmi stručně nastiňuje některé zajímavé okamžiky ze života tohoto unikátního jasnovidce, jedinečného vědce, vynálezce, filosofa a humanisty.

Narodil se 14. listopadu 1963 ve vesnici Bagara, okres Šimkent, Kazašské SSR. Vystudoval Fakultu aplikované matematiky a mechaniky Taškentské státní univerzity V. I. Lenina, obor mechanika. Po promoci pracoval v konstrukční kanceláři města Taškent, která byla pobočkou Moskevského ústavu strojního inženýrství zabývající se vývojem a testováním kosmických technologií.

  • V letech 1991-1992 na žádost Národní letecké společnosti Uzbekistánu jako první na světě na oficiálním a vědeckém základě uskutečnil se 100% shodou prognóz více než 360 předpovědí na diagnostiku technického stavu využívání leteckého parku Taškentu JSC, závodu č. 243 na opravy letadel a kontrolu bezpečnosti letadel v těžkých pracovních podmínkách.
  • Během roku 1993 pracoval G. Grabovoj jako odborný pracovník v Centru pro informační a výpočetní služby Národních aerolinií Uzbekistánu, kde pokračoval v používání mimosmyslové diagnostiky. Všechny prognózy letecké techniky a diagnostiky jsou uvedeny v knize "Praxe řízení. Cesta spásy. Svazek 1".
  • V roce 1994 navštívil G. Grabovoj Indii, kde se setkal se Shri Sai Babou, který byl již za svého života uznán svatým a který mu předpověděl, že bude svoji vysokou energii a psychické schopnosti používat pro blaho lidí celého světa.
  • V říjnu 1995 se setkal s bulharskou věštkyní a jasnovidkou Babou Vangou, která mu po 50minutovém rozhovoru předpověděla, že během 20 let dosáhne všeho, co si naplánoval a bude na planetě prakticky realizovat svůj systém jaderné a ekologické bezpečnosti, prodloužení lidského života a neumírání. Vyjádřila své přesvědčení o tom, že s jeho fenomenálními schopnostmi musí závazně pokračovat v rozšiřování sféry svých schopností ve všech oblastech života.
  • V letech 1995-1997 G. Grabovoj spolupracoval s Řídicím centrem vesmírných letů Ruské federace a úspěšně pomáhal v rozhodování týkajících se vzniklých problémů na palubě kosmické lodi v diagnostice orbitální stanice "Mir", kde přesně stanovil prostřednictvím jasnovidnosti místa trhlin v tepelné izolaci vnějšího pláště vesmírné stanice. Dalším příklad diagnostiky G. Grabového, pokud jde o kosmické technologie, byla diagnostika všech motorů amerického raketoplánu "Atlantis". V tomto případě poskytl informace o skutečném technickém stavu, které byly na 100 % potvrzeny v praxi.
  • V letech 2000 - 2001 G. Grabovoj registroval patent na vynález č. 2148845 "Způsob prevence katastrof a zařízení pro jeho implementaci" а patent č. 2163419 "Způsob přenosu informací", který se týká bezdrátového přenosu informací na značné vzdálenosti. Oba patenty mohou sloužit k prevenci různých katastrofických jevů přírodního charakteru, včetně zemětřesení a katastrofických jevů technogenního charakteru, zejména u průmyslových objektů. Oba patenty jsou uvedeny na oficiálních stránkách Federální agentury Ruska pro duševní vlastnictví, patenty a ochranné známky (www1.fips.ru).

G. Grabovoj je také zaregistrován jako autor ve Svazu autorů pod číslem 1103135 ze dne 30. září 2011 (viz www.vgwort.de strana https://tom.vgwort.de)

Zdokumentované výsledky G. Grabového týkající se vyléčení lidí ze závažných onemocnění (onkologie, AIDS...), přesné mimosmyslové diagnostiky, prognóz řízením událostí generováním bio d-signálů a vyzařováním myšlenky jsou popsány v knihách "Praxe řízení. Cesta spásy." Svazek 1, 2, 3. Zdokumentované výsledky lidí, kteří praktikují Učení G. Grabového, jsou popsány v knihách "Praxe řízení. Cesta spásy." Svazek 4, 5, 6 (www.ggrig.com/control-practices-1-6).

G. Grabovoj je výhradním vlastníkem registrované ochranné známky "GRABOVOI®" a "GRIGORI GRABOVOI®" na území Evropské unie, Japonska, Číny, Austrálie a Spojených států. (www.ggrig.com/ru/trademarks-certificates)

V poslední době se ve světě objevuje velký zájem o práce Grigorije Grabového v souvislosti s "Mezinárodním programem ozdravení člověka", jehož součástí je diagnostika, zpracování informace a proces obnovy. V metodikách a doporučeních využívá své schopnosti jasnovidnosti a distančního řízení informace. Doplňkově uvádí číselné řady určené pro všechny oblasti obnovení a zachování života a harmonického rozvoje jedince i celé společnosti.

Přístroje založené na patentech Grigorije Grabového posilují činnost lidského vědomí a jsou zvláštním tréninkem, který připravuje vědomí až do úrovně, kdy může vyvolat nezávisle na přístroji duchovní procesy, které umožňují regeneraci buněk a celého lidského těla.

Grigorij Petrovič Grabovoj říká: "Svůj úkol nevidím jen ve vyléčení. Provádím regeneraci (obnovu) hmoty nezávisle na prvopočátečním stavu. To dokazuje nelogičnost ničení, ukazuje technologie spásy a realizuje základní principy ekologické bezpečnosti světa."

Další informace týkající se Učení, technik pro obnovení zdraví, používání číselných řad a pořádaných seminářů naleznete na www.vecnostzivota.cz.

https://www.vecnamladost1489999.com/o-autoru.php<br>

zobrazit více..
Loading...