Digitální měna

Digitální měna (virtuální měna), CBDC

Ekonomice digitálních platforem se stávají peníze dalším nástrojem kontroly lidské společnosti, přispívají k prosazování neofeudalismu (neokolonialismu), plnění zlatého rybníku a ještě větší nerovnosti ve společnosti pyramidových struktur (koncentrace moci a majetku).

Digitální měna (digitální peníze získávají nový význam, pro směně zboží se staly peníze také zbožím a nyní se stávají nástrojem kontroly lidské populace) se spojena s přechodem společnosti do poslední vývojové fáze současné civilizace s názvem Kontrolovaná společnost se sociálním bonusem východního nebo západního typu (Humánní Technokracie - Velký restart, nebo Totalitní demokracie - TOTAL CONTROL).

 • Klíčovým krokem pro zavedení digitálních měn je digitální bankovní identita a satelitní internet.
 • 2.10.2020 ECB říká, že zintenzivňuje práci na digitální verzi eura. Systém musí být, podle centrální banky, připraven na možné budoucí zavedení digitální měny. Evropská centrální banka se musí připravit na digitální euro jako doplněk k bankovkám. Technicky má být digitální euro podobné bitcoinu, ale na rozdíl od něj bude pod dohledem centrální banky.  
 • Proti bitcoinu vystupoval ostře i generální ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon. JPMorgan se v únoru 2019 stala první velkou bankou, která spustila vlastní kryptoměnu pro přeshraniční platby.  
 • Digitální měny totiž těží svou důvěryhodnost z náročného procesu těžby (takzvaný systém "proof of work"), která vyžaduje velké množství energie a počítačových kapacit. 

Digitální měny budou požívat blockchainovou technologií stejně jako BITCOIN. Růst bitcoinu je jedním z důsledků nové měnové a fiskální politiky, která se jednoduše jmenuje "utrať, co můžeš, časem to někdo zaplatí".

Satelitní internetová sít (5G nebo 6G) bude nástrojem globálního řízení a také pro uplatňování globálního sociálního bonusu (který bude zajišťovat stabilitu systému), celý systém bude pravděpodobně řídit DD (digitální mozek s cloudem a zlatým rybníkem) z Měsíce.

Digitální měny, trendy:

 • Digitální měny jsou nutným nástrojem na nastupující Technokracii.
 • S nástupem Digitálních měn nás čeká pád světového měnového systém, který je v krizi důvěry (jsou nestále tištěny další peníze a máme nesplatitelné dluhy, peníze se stali drogou).
 • Nastupuje trend DVS, které budou mít vlastní měnový systém s centrální bankou a vlastními digitálními měnami (vytvoří nový světový měnový systém).
 • Digitální měny zvýší koncentraci majetku a chudobu.
 • S příchodem digitálních měn se zvýší extrémně riziko krádeže peněz (zloději bude ohrožen každý vlastník digitální měny), za jejich ochranu budeme platit technologickým firmám.
 • Digitální měny se stávají dalším nástrojem kontroly a loajality lidské populace.
 • Globální technologické korporace budou emitovat vlastní digitální měny a tím uspíší bankroty států, jejich měn a také komerčních bank.
 • V roce 2021 začíná intenzivní nástup digitálních měn centrálních bank, často označované zkratkou CBDC (central bank digital currencies). Společně s Bankou pro mezinárodní platby - centrální bankou centrálních bankéřů - pak navrhly základní principy pro CBDC.

Digitální měny, zprávy z tisku:

4.8.2021 Centrální banky po celém světě začaly experimentovat s digitálními měnami. Podle Banky pro mezinárodní vypořádání plateb BIS 86 % centrálních bank aktivně zkoumá potenciál vlastní digitální měny (CBDC), 60 % s touto technologií již experimentuje a 14 % rozjelo projekt takové měny. Na stránkách VoxEU to tvrdí Lucile Crumpton a Ethan Ilzetzki s tím, že Bank of England vytvořila tým, který má potenciál CBDC ve Velké Británii prozkoumat. Ekonomové pak shrnují hlavní teze a názory točící se kolem CBDC a ukazují i na to, co o nich soudí jiní experti.

 • Různé formy CBDC se liší zejména v tom, nakolik by k nim měl přístup soukromý sektor mimo finanční instituce. Na jedné straně je plný a přímý přístup ze strany domácností, druhým extrémem by byl přístup omezený na finanční instituce, které by na základě této technologie poskytovaly platební služby a jejichž závazky by byly plně kryty rezervami centrální banky.
 • Díky CBDC by vzrostla schopnost centrální banky provádět proticyklickou politiku. BIS ovšem míní, že výsledný efekt by záležel na konkrétním systému, včetně práce s daty. Ta samá technologie by tak mohla nastartovat jak pozitivní spirálu vedoucí ke snížení nákladů a lepším službám, tak spirálu negativní, která by omezovala konkurenci, zvyšovala tržní sílu některých hráčů a trh poškozovala.   
 • Za riziko bývá zmiňován dopad CBDC na bankovní sektor a následně na úvěrovou nabídku. Mohlo by totiž dojít k tomu, že nová digitální měna plně nahradí bankovní depozita. Tím by zbavila banky jejich hlavního zdroje financování. Což by se následně projevilo na financování nefinančního sektoru. 
 • Za riziko bývá zmiňován dopad CBDC na bankovní sektor a následně na úvěrovou nabídku. Mohlo by totiž dojít k tomu, že nová digitální měna plně nahradí bankovní depozita. Tím by zbavila banky jejich hlavního zdroje financování. Což by se následně projevilo na financování nefinančního sektoru. Různé modely ale podle ekonomů ukazují různé výsledky a některé z nich například naznačují, že CBDC by nemusela mít negativní dopad na ziskovost bank. Ekonom Andy Haldane míní, že CBDC by mohla úplně změnit tradiční model bankovnictví, který existuje více než 800 let. Roger Farmer má zase za to, že taková digitální měna by byla logickou reakcí na konkurenci ze strany kryptoměn soukromého sektoru. 
 • Někteří ekonomové ovšem míní, že ohledně CBDC je mnoho povyku pro nic a jejich ekonomický efekt by byl jen marginální. Poukazují například na to, že platební karty byly k dispozici již v osmdesátých letech, ale až v roce 2018 se jimi ve Velké Británii provedl větší objem plateb než hotovostí. Pokud by tedy Bank of England nyní zavedla CBDC, mohlo by trvat desetiletí, než by to začalo nějak výrazněji měnit finanční prostředí. 
 • Roger Farmer se každopádně domnívá, že banky si najdou způsob, jak dál podnikat, a "je omylem se domnívat, že na to nutně potřebují vklady." Martin Ellison dodává, že centrální banka pravděpodobně nebude chtít "dělat vlny" a ohrožovat stabilitu finančního systému novými inovacemi. Neprojdou tak žádné radikální návrhy. Banky by tudíž mohly z CBDC dokonce těžit, pokud nabídnou infrastrukturu a související služby.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4741328/vikendar-cbdc-jako-konec-800-let-stareho-bankovniho-systemu.html  

6.5.2021 Ohledně digitálních měn centrálních bank existují obavy, že taková měna by mohla vyvolat takzvané runy na banky. Tedy vlnu vybírání vkladů z bank, která by vedla k destabilizaci celého finančního systému. Na stránkách VoxEU to tvrdí Eric Monnet, Angelo Riva a Stefano Ungaro a poukázáním na vývoj během Velké deprese ve Francii se snaží ukázat, že k něčemu takovému by skutečně mohlo dojít.

Ekonomové uvádějí, že pokud by veřejnost mohla držet alternativu k bankovním vkladům, mohlo by to vyvolat zmíněný odliv vkladů z bank. Touto alternativou by mohla být právě digitální měna centrální banky. Jinak řečeno, aktivum, které by fungovalo jako bezpečnější uchovatel hodnoty, než je bankovní vklad, by mohlo vyvolat odliv peněz z těchto vkladů. A k něčemu takovému v historii již došlo.

Ona událost nastala ve Francii v roce 1930, kdy došlo k masovému výběru vkladů z tamních bank. Ty byly v té době ještě neregulované a střadatelé začali přesouvat své úspory z bank do spořitelen - takzvaných Caisses d'épargne ordinaires. Ty byly na rozdíl od bank regulovány a těžily z vládních garancí. Nemohly ale peníze půjčovat či poskytovat platební služby.

Ekonomové konkrétně zkoumali, jak souvisela četnost těchto spořitelen v jednotlivých částech Francie s finanční silou místních bank. Podle nich měli lidé motivaci přesouvat své peníze z bank do spořitelen ve chvíli, kdy se v ekonomice zvýšila nejistota. Ukázalo se, že mezi hustotou spořitelen a aktivitami bank existuje silně negativní korelace. Ale až od chvíle, kdy ekonomiku postihla krize. Před ní žádná taková korelace zřejmá nebyla.
Podle ekonomů tak data a historické zkušenosti z Francie ukazují, že finanční nestabilita vyvolaná dostupností nějaké bezpečné alternativy k bankovním depozitům není jen teoretickou možností. 

Digitální měna centrální banky by podle ekonomů zase mohla zvýšit finanční inkluzi a "pokud by byla dobře navržena, i zvýšit bankovní půjčky." Rozhodující je právě to, jak by taková měna konkrétně fungovala. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4665254/muze-digitalni-mena-zacloumat-stabilitou-bankovniho-systemu.html<br>

3.5.2021 Americká nezisková organizace Digital Dollar Project říká, že během dalších 12 měsíců zahájí pět pilotních programů s cílem otestovat možná využití případné digitální měny Fedu (Reuters)

26.3.2021 Digitalizace měnového systému probíhá téměř po celém světě, kde největší hrozbu pro Západní svět představuje čínský digitální jüan. Ten je trnem v oku mnoha vládních organizací a podle některých představuje opravdovou hrozbu pro Západ.

Čína již několik let aktivně pracuje na vývoji digitální měny vydané centrální bankou (CBDC), která se ze všech států po celém světě těší blízkému spuštění a implementování. Mnoho pozorovatelů v Číně ji někdy mylně přirovnávají ke kryptoměnám, jako je Bitcoin nebo Ethereum. Ve skutečnosti se digitální jüan oproti klasickým kryptoměnám v mnohém liší, například v technologii distribuované účetní knihy blockchain. Díky silné centralizaci všech měnových autorit v Číně bude digitální jüan důležitým prvkem pro kontrolu nad společností.

Čína tak dostává "zbraň", kterou bude moci kontrolovat všechny občany a společnosti v zemi, včetně těch zahraničních. Nejen že pomůže sledovat nelegální toky peněz a praní špinavých peněz, ale také může být digitální jüan použit k zavedení opatření měnové politiky na konkrétní regiony nebo různá odvětví.

Zjednodušeně to znamená, že čínská centrální banka a vláda získá další rozsáhlé nové funkce. Kontrolu nad společností v minulém týdnu umocnil také prezident, který zdůraznil potřebu regulovat společnosti, aby byla zachována sociální stabilita.

Digitální jüan spolu s obrovskou sítí technologií pro rozpoznávání obličejů, telefonních skenerů a otisků prstů představuje masivní eskalaci totalitní kontroly nad svými občany a domácími společnostmi v zemi.

Čína a její digitální jüan trápí mnoho politiků po celém světě. Mnoho ekonomů a analytiků se obává, že by čínská měna mohla jednoho dne nahradit "silný" americký dolar, který se v posledních několika měsících nejen kvůli světové pandemii jeví jako nestabilní.

https://kryptomagazin.cz/cinska-digitalni-mena-predstavuje-hrozbu-pro-zapad/

25.3.2021 Koronavirus urychlil odklon od hotovosti. Centrální banky tak začaly přemýšlet nad digitální verzí bankovek a mincí, které obtěžkávají naše peněženky. Švédsko a pevninská Čína by už v roce 2021 mohly spustit vlastní digitální měny centrálních bank, často označované zkratkou CBDC (central bank digital currencies). Napsal o tom hlavní ekonom v HSBC James Pomeroy, jehož článek má Patria.cz k dispozici.

Nejedná se o kryptoměny ani o virtuální měny ve videohrách, ale o platební prostředky, o jejichž zavedení uvažuje řada velkých hráčů včetně amerického Fedu, Bank of England, Evropské centrální banky a Bank of Japan. Společně s Bankou pro mezinárodní platby - centrální bankou centrálních bankéřů - pak navrhly základní principy pro CBDC.

 • CBDC je zjednodušeně měna vydávaná centrální bankou, ale pouze v digitální podobě. Může fungovat vedle bankovek a mincí a zprostředkovat digitální platby zaštítěné centrální bankou. Tím pádem by byla dostupná všem a akceptovaná všemi.

 • Stále ale existuje mnoho nevyřešených otázek. Mezi ně patří například tyto: Fungovaly by komerční banky jako zprostředkovatelé, nebo by měly firmy a spotřebitelé účet přímo u centrální banky? Musely by všechny transakce být schváleny prostřednictvím technologie distribuované účetní knihy (DLT), nebo by hlavním uzlem byla centrální banka? Bylo by vlastnictví účtu navázáno na profil a každá transakce by musela být schválena prostřednictvím nějaké formy osobní identifikace? Dokázala by tato digitální měna zvládnout kromě domácích plateb i ty zahraniční?

 • Cíle centrálních bank při zavádění vlastních digitálních měn jsou jasné - zajistit, aby jejich CBDC nepoškodily měnovou a finanční stabilitu, měly jasně definovaný právní rámec, podporovaly inovace a efektivitu, daly se jednoduše používat a aby konečné uživatele nestály téměř nic, ideálně vůbec nic. Náklady u maloobchodních plateb v současné době ujídají 0,5-0,9 % hospodářského výkonu - placení pomocí CBDC by tyto náklady prakticky odstranilo.

 • 1,7 miliardy lidí na celém světě nemá bankovní účet. Obzvláště na rozvíjejících se trzích by mohly být CBDC účty začleněny do platebních aplikací v mobilních telefonech, a výrazně by tak zlepšily dostupnost finančních služeb. 

 • Podle průzkumu Banky pro mezinárodní platby plánuje 10 % centrálních bank do tří let spustit vlastní digitální měnu a dalších 20 % s tím počítá během šesti let. Pilotní projekty vidíme už na Ukrajině, v Jižní Koreji, na Islandu a v Thajsku. V Kanadě, Brazílii a Kambodži mezitím pracují na plánech realizace. Bahamy už testují "písečný dolar" na dvou svých ostrovech.

 • Nejdále ve vývoji vlastních digitálních měn jsou z centrálních bank velkých ekonomik švédská Riksbank a Čínská lidová banka a vypadá to, že alespoň jedna z nich svůj plán letos zrealizuje. Ostatní země sice v tomto ohledu zaostávají, ale jakmile jedna centrální banka kdekoli na světě najde správnou cestu, může se objevit hodně následovníků.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4635414/james-pomeroy-z-hsbc-centralni-banky-se-vrhaji-do-digitalnich-men.html<br>

12.3.2021 Rusko se posune o krok blíž k zavedení digitální měny podporované rublem. Vedoucí pracovník ruské centrální banky, Bank of Russia, naznačil, že banka plánuje odhalit prototyp svého digitálního rublu do konce letošního roku 2021.

https://kryptomagazin.cz/bank-of-russia-v-tomto-roce-zahaji-prototyp-digitalniho-rublu/

4.3.2021 Zhruba čtrnáct století poté, co vynalezla bankovky, spouští Čína nejnovější ekonomický experiment: testuje národní digitální měnu eCNY. Čína se snaží předělat způsob, jakým fungují běžné peníze, a zavádí vlastní digitální měnu. Centrální banka již tuto možnost testuje i ve větších městech, jako jsou Peking a Šanghaj. Na rozdíl od jiných kryptoměn, které jsou decentralizované, aby je nemohla ovládat žádná společnost ani vláda, digitální měny vytvořené centrální bankou dávají vládám větší finanční přehled a sílu.

Podle Banky pro mezinárodní platby za posledních 12 měsíců experimentovalo s vlastními digitálními měnami více než 60 zemí, o rok dříve jich bylo 40. Mezi ně patří Švédsko, které v reálném světě zkouší digitální korunu, a Bahamy, které zpřístupnily všem občanům digitální měnu Sand Dollar. Národní kryptoměna funguje například i v Kambodži. 

Číně jde o vývoj nových nástrojů pro sběr dat a jejich využití, aby ekonomika byla inteligentnější a využívala informace v reálném čase. Vývoj národní digitální měny v Číně začal v roce 2014, kdy Čínská lidová banka vytvořila vývojářskou skupinu. Stalo se to krátce poté, co si v zemi získal výraznější pozornost bitcoin. O dva roky později vznikla v centrální bance divize nazvaná Digital Currency Institute. A loni odstartovalo testování eCNY ve městech Šen-čen, Su-čou, Siung-an a Čcheng-tu. Peking doufá, že nová technologie pomůže mezinárodně podporovat jüan a oslabí nadvládu amerického dolaru. Další cíle čínské virtuální měny však ostře kontrastují s veřejnou diskuzí o otázce kryptoměn v dalších částech světa.

 • Zatímco v USA jsou kryptoměny zcela nezávislé, v Číně je projekt digitální měny svázán s úsilím komunistické strany o udržení kontroly nad společností a ekonomikou. Tato technologie je částečně navržena tak, aby posílila sílu dohledu. Čínský digitální jüan je digitální měna centrální banky, což z ní činí v některých ohledech opak kryptoměn, jako je bitcoin,
 • Běžné kryptoměny jsou zásadně decentralizované; nejsou vydávány ani podporovány vládami. Naopak e-jüan je součástí čínského mocenského aparátu. Je vydáván a regulován centrální bankou a jeho status zákonného platidla zaručuje čínský stát.
 • Peking si klade za cíl využít tuto funkci k boji proti praní peněz, korupci a financování terorismu a zároveň posílit již tak impozantní kontrolní pravomoci vládnoucí komunistické strany 
 • https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/cina-testuje-vladni-kryptomenu-cilem-je-dokonaly-prehled-1378438? 

23.2.2021 Šéf Fedu Powell v Kongresu říká, že digitální dolar je projekt "s vysokou prioritou"(Reuters). 

10.2.2021 Viceguvernér kanadské centrální banky Lane: Pandemie urychlila práci BoC na přípravě možného spuštění digitální měny. Neví se ale, jestli ji Kanaďané budou chtít používat (Reuters).

7.1.2021 Digitální měna, život na dluh a možná přijde i zombie. A začněme rovnou digitálními měnami a bitcoinem, který potěšil investory neuvěřitelným růstem ceny, jež se vyšplhala přes 35 tisíc dolarů za kus. Možná až na jednoho − John McAfee (zakladatel antivirového softwaru McAfee a kontroverzní podnikatel) v roce 2017 oznámil, že pokud bitcoin nedosáhne do 31. prosince 2020 ceny jeden milion dolarů, sní svůj penis v přímém přenose. Nakonec svoje genitálie nesnědl. Přestože má bitcoin k milionu daleko, zásadní růst ceny kryptoměně nikdo neodpáře a mnozí analytici mu věští další a skoro nekonečný růst. Ani hranice milion dolarů tak vlastně vůbec nemusí být poslední. Prezident Nicolás Maduro v prosincovém televizním projevu nejprve osočil všechny ostatní země světa, že útočí na venezuelskou měnu (jeden dolar v prosinci stál milion venezuelských bolívarů), a že země proto co nejdříve přejde na digitální měnu. Výsledkem měla být naprostá absence hotovosti. U země, kde za poslední tři roky ztratila měna na hodnotě 99,99 procenta a kde v hotovosti probíhá 3,4 procenta transakcí, je šance, že se doopravdy stane tou první s digitálním měnovým režimem, vysoká.

Druhou zemí, která má našlápnuto k digitální ekonomice, je Argentina. Obyvatelé země, jež v průběhu posledních sta let dokázala devětkrát zbankrotovat, se nákupem digitálních měn snaží vyhnout tamním tvůrcům měnové i rozpočtové politiky a hledají cokoliv, co vypadá stabilněji než oficiální měna. Tamní inflace sice prudce klesá, nicméně fakt, že oproti lednu 2020, kdy místní ceny stouply meziročně o 53 procent, koncem roku poskočily "jen" o 35 procent, příliš velkou důvěru nebudí. Počet obyvatel, kteří nakupují digitální měnu, stoupl za rok 2020 trojnásobně.

 • Růst bitcoinu je jedním z důsledků nové měnové a fiskální politiky, která se jednoduše jmenuje "utrať, co můžeš, časem to někdo zaplatí". 
 • Dluhy nikdo platit nebude (a kvůli jejich velikosti ani nemůže) a jejich udržitelný limit neexistuje. "Vždy záleží na konkrétní situaci země a zároveň i mezinárodním srovnání. To, co by ještě před pár lety bylo nepřijatelné pro finanční trhy, dnes může projít bez povšimnutí a naopak.
 • Veřejný dluh Japonska dosahuje asi 260 procent HDP, a přesto nepanují velké pochybnosti o schopnosti tamní vlády dluhy splácet. Dokud jsou dluhy financované domácími investory, má vláda možnost přeplatit soukromé dlužníky, takže je výsledkem nanejvýš vytěsňování soukromých úvěrů z ekonomiky". Takže pokud země nedluží zahraničním investorům, nic se neděje.
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66865400-digitalni-mena-zivot-na-dluh-a-mozna-prijde-i-zombie<br>

Centrální banky se proto i v roce 2021 budou pouštět do velkých měnových dobrodružství. Někteří analytici je podezírají, že se centrální bankéři pustili do tzv. moderní měnové politiky, jejíž podstata spočívá v tom, že si vláda se souhlasem centrálních bank může natisknout libovolné množství peněz, ze kterých zaplatí všechno, co potřebuje, a nic se nestane. Žádný bankrot, nic. Nic takového zatím samozřejmě nikdo nedělá. Nebo se k tomu aspoň nepřizná. V praxi pouze prudce roste zadlužení států. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu v průměru v době boje proti pandemii covidu-19 stoupl celosvětově dluh o 11 procent. Průměrné zadlužení vyspělých zemí se má letos vyšplhat na 125 procent hrubého domácího produktu.

4.1.2021 Jak co nejlépe vzkřísit lokální ekonomiku, kterou zbrzdila epidemie koronaviru? V Kyjově na Hodonínsku to zkoušejí prostřednictvím lokální měny - correntu. Obyvatelé města dostanou v pilotním projektu každý po 400 correntech. Podmínkou je, aby je utratili v místních podnicích. Třeba v potravinách, u kadeřníka nebo v kině.

Během uplynulých čtyř týdnů se Kyjovští mohli do systému registrovat. Využilo toho 450 lidí a skoro dvacítka obchodníků. Platit correnty se začne od pondělí. Jeden corrent bude odpovídat jedné koruně, jeho název je odvozen od koronaviru.

Peníze budou mít lidé uloženy na elektronickém correntovém účtu. Vstupní vklad 180 tisíc korun, ze kterého bude přihlášených 450 lidí čerpat correnty, "sponzoruje" firma, která měnu zavádí, nikoli město. "Při platbě u obchodníka zaplatí polovinu částky za nákup v correntech a druhou v korunách.

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/kyjov-podpora-ekonomiky-corrent-mena.A210104_192617_brno-zpravy_cern?zdroj=patro_lidovky

3.1.2021 Prezident Venezuely Nicolás Maduro v rozhovoru uvedl, že jeho země přejde během roku 2021 na zcela digitální ekonomiku. Hodnota její měny, venezuelského bolívaru, klesla kvůli tříleté hyperinflaci o 99 %. Venezuelská vláda plánuje přejít na bezhotovostní, plně digitální ekonomiku. Kvůli dlouhodobé hyperinflaci došlo k praktickému vymizení hotovosti venezuelského bolívaru. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Prezident Nicolás Maduro v pátečním televizním rozhovoru prohlásil, že se 18,6 % všech venezuelských obchodních transakcí odehrává v amerických dolarech a 77,3 % v bolívarech přes debetní karty. Jen 3,4 % transakcí se uskutečňuje v bolívarových bankovkách. Uprostřed amerických sankcí a kolabujících ropných příjmů podle něj slouží dolar jako únikový ventil pro Venezuelu.

 • Vedou válku proti naší hotovosti. Letos budeme přecházet k hlubší digitální ekonomice. Stanovil jsem cíl dosáhnout stoprocentně digitálního hospodářství
 • Největší bankovka v oběhu, 50 tisíc bolívarů, nese nyní hodnotu asi 0,04 dolaru (0,86 koruny). Plány na vydání bankovky s nominální hodnotou 100 tisíc bolívarů vláda pozastavila.
 • V roce 2017, kdy hodnota bolívaru začala prudce klesat, slíbil vytvoření venezuelské kryptoměny s názvem Petro, podporované vládními zásobami ropy a minerálů. Spojené státy označily novou kryptoměnu hned po jejím spuštění v roce 2018 za podvod. Dnes ji nikdo nevyužívá. 
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bezhotovostni-zeme-venezuela-planuje-prechod-na-digitalni-ekonomiku-135769#<br>

25.12.2020 Čínská lidová banka (PBOC) zahájila v říjnu 2020 pokročilý experiment s digitální měnou. DCEP (Digital Currency Electronic Payment) má být digitální verze jüanu (resp. renminbi - pozn. red.) na bázi blockchainu. V roce 2019 bylo 80 % všech plateb v Číně realizováno prostřednictvím služeb WeChat Pay a AliPay. PBOC chce zajít ještě dál a prostřednictvím postupného přechodu na bezhotovostní společnost zvýšit účinnost monetární a fiskální politiky s cílem prohloubit finanční inkluzi.

Dalším přirozeným krokem bude využít novou digitální měnu jako nástroj k otevírání čínského kapitálového účtu, který je v současnosti značně omezený, takže je jüan pro všechny mimo pevninskou Čínu v zásadě nedostupný.

Povolení plného přístupu cizinců na čínské kapitálové trhy do značné míry odstraní hlavní překážku, která brání zahraničním investorům používat čínský jüan v obchodě a investicích - zajistí jeho likviditu a přímý přístup k investicím na čínském území.

Stabilita čínské měny a automatická sledovatelnost a dohled, který blockchainová technologie umožní, mezitím v podstatě eliminují riziko úniku kapitálu nebo nezákonných převodů mimo Čínu.

Tato myšlenka je v naprostém souladu s čínskou strategií "Dvojího oběhu", zlepšuje transparentnost uvnitř Číny a zároveň rozšiřuje využití jüanu v externích transakcích coby přitažlivé alternativy k americkému dolaru.

Navíc znemožní Spojeným státům využívat dolar jako zbraň. Jelikož jde o centralizovanou měnu pod záštitou státu, bude DCEP i nadále vnímána jako "fiat měna" a nebude tak atraktivní jako decentralizované blockchainové měny, např. bitcoin.

Z čínského pohledu nejde o chybu, ale záměr - digitální jüan umožní záporné sazby pro "hotovost", a také cílení nominálního HDP bude mnohem jednodušší.

Otevření čínského kapitálového účtu a vytvoření rezervní měny konkurující americkému dolaru pomůže posílit čínskou spotřebu, financovat zbrusu nový čínský důchodový systém a prohloubit tamní kapitálové trhy.

https://faei.cz/ctvrta-sokujici-predpoved-pro-rok-2021-nova-cinska-digitalni-mena-prinese-zasadni-zmenu/<br>

8.12.2020 Antiglobalizační hnutí Attac chce zakázat kryptoměnu diem, kterou chystá provozovatel sociální sítě Facebook. Její zavedení by podle něj ohrozilo finanční systém a vedlo k privatizaci peněz. Dnes to řekl zástupce hnutí Alfred Eibl (ČTK) 

27.11.2020 Libra, digitální měna firmy Facebook, je připravena na spuštění v lednu, avšak v omezeném formátu. Uvedl to dnes list Financial Times s odvoláním na tři zdroje zapojené do projektu. Facebook ohlásil plán vytvoření nové digitální měny loni v červnu, od té doby svůj projekt výrazně upravil, aby pro něj zajistil souhlas regulačních orgánů.

 • Podle FT se Asociace Libra, která má vydávat a spravovat měnu, rozhodla, že digitální měna bude vázána na dolar.
 • Původně měla být libra globální měnou vázanou na koš různých státních měn a dluhopisů. Původní plány Facebooku vyvolaly mezi regulátory, centrálními bankéři a politiky obavy, že nová digitální měna by mohla destabilizovat měnovou politiku, usnadnit praní špinavých peněz a narušit ochranu soukromí. Některé země, včetně Německa a Francie, daly najevo, že se budou snažit tuto měnu zablokovat.
 • Asociace Libra, jejíž je Facebook jedním z 27 členů, podle FT usiluje o to, aby švýcarský regulátor souhlasil s vydáním řady digitálních měn nazývaných stablecoiny, které budou vázané na jednotlivé tradiční měny, a také měnu vázanou na tyto jednotlivé stablecoiny. Zatím však mají být k dispozici pouze stablecoiny kryté dolarem, další měny mají být spuštěné později.
 • Švýcarský regulátor FINMA pouze potvrdil své prohlášení z dubna, kdy uvedl, že přijal žádost o platební licenci pro libru, napsala agentura Reuters.
 • Stablecoin je formou kryptoměny, která je vytvořena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny běžnou u klasických kryptoměn, jako jsou bitcoiny. Je proto vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy. Je tak teoreticky vhodnější pro platby a převody peněz.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4552763/digitalni-mena-facebooku-by-mela-byt-spustena-v-lednu.html  

13.11.2020 Dalio naopak věří, že velký rozmach čeká "digitalizované měny", tedy standardní platidla typu dolaru, jüanu či eura převedená do čistě virtuální podoby, na čemž už některé centrální banky pracují. V Číně například vláda intenzivně podporuje projekt digitálního jüanu, ačkoli obchodování s virtuálními měnami typu bitcoinu je tam delší dobu zakázané.

https://www.e15.cz/kryptomeny/miliardar-dalio-nastinil-tri-duvody-proc-bitcoin-sve-drzitele-zklame-1375121?<br>

28.10.2020 Evropská centrální banka zveřejnila svou analýzu týkající se možnosti zavedení digitálního eura a ta si podle FTAlphaville získala velkou pozornost. Například Martin Sandbu na stránkách Financial Times psal, že nyní již nemusí trvat dlouho a eurozóna bude mít svou vlastní digitální měnu, za kterou bude stát ECB. Sandbu se dokonce odvážil predikovat, že se tak stane do roku 2025.

 • Plány Facebooku na vytvoření digitální měny Libra jsou od počátku "mizerné". Jejich zveřejnění mělo ale významný vedlejší efekt, protože donutilo centrální banky k tomu, "aby se probudily a věnovaly se významným slabinám současného systému fungování jejich měn". Jinak řečeno, Libra donutila centrální banky přiznat si, že i přes desetiletí digitalizace jsou mezinárodní platební systémy stále pomalé, drahé a někdy neposkytují potřebné bezpečí. 
 • Facebook do tohoto prostředí vstoupil s myšlenkou na vytvoření nástroje pro rychlou a levnou mezinárodní platbu. Jak bylo uvedeno, mezi centrálními bankami tento plán vyvolal pozdvižení, ale plány na vytvoření digitální měny v eurozóně jsou stále ve své první fázi. K tomu je podle FTAlphaville dobré nezapomínat, že euro má v globální ekonomice stále mnohem slabší pozici než dolar.  
 • Pokud v nějaké zemi, ve které se široce používají dolary, dojde k jejich nedostatku, Fed může poskytnout swapové linky a potřebnou likviditu. Učinil tak například během krize roku 2008. Tyto linky ale vyvolaly politické spory a podle FTAlphaville mohou ovlivňovat i nezávislost Fedu. Kdyby se euro díky digitalizaci používalo ve světě více než nyní, podobným výzvám by mohla čelit také ECB. I ta podobné linky již použila, ale v mnohem menší míře než Fed. 
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4527482/ft-digitalni-euro-muze-nahlodat-atraktivitu-dolaru.html

21.10.2020 Americká platforma pro digitální převody peněz PayPal Holdings umožní svým klientům kupovat, prodávat a držet bitcoiny a další virtuální měny. Klienti PayPalu také budou moci od příštího roku platit kryptoměnami při nakupování v 26 milionech obchodů, ve kterých se dá platit přes PayPal (ČTK) 

9.10.2020 Největší centrální banky světa zvažují, že začnou vydávat vlastní digitální měny. Reagují na přesun plateb na internet, všeobecný rozkvět kryptoměn a také na plán americké technologické společnosti Facebook mít svou vlastní virtuální měnu. Dnes se zástupci sedmi centrálních bank za asistence Banky pro mezinárodní platby (BIS) dohodli na principech fungování takového platidla. Uvedla to agentura Reuters. 

Na rozdíl od soukromých iniciativ typu digitálních bank nebo internetových peněženek by centrální banky za oběživo ručily. Digitální měna centrální banky (CBDC) by tak byla stejně bezpečná jako bankovky a mince. Mohla by mít formu elektronického klíče uloženého na fyzickém zařízení, jako je mobilní telefon či předplacená karta. To by usnadnilo přenos plateb offline a anonymně. Případně by byla k dispozici na účtech spravovaných zprostředkovateli, tedy bankami. Tím by se zajistil i dohled úřadů a uložená měna by se mohla i úročit.
Jako první by digitální měnu ráda vydala čínská centrální banka. Doufá, že tak posílí mezinárodní postavení čínské měny jüan a že sníží závislost na dolaru. Podle médií už velké čínské komerční banky její aplikaci internetové peněženky ve velkém testují.
Ve Švédsku, které má ve světovém srovnání ekonomiku nejméně závislou na hotovosti, centrální banka testuje e-korunu. Konzultace v této věci už zahájily Evropská centrální banka (ECB) i britská centrální banka. Záměr spustit testování CBDC po dubnu 2021 dnes ohlásila také japonská centrální banka.
Centrální banky doufají, že tak v konkurenci alternativních platidel, jako je bitcoin nebo chystaná libra od Facebooku, neztratí kontrolu nad platebním systémem a řízením ekonomiky. Kvůli soukromým digitálním měnám by navíc úřady hůře odhalovaly praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
Centrální banky se ale také obávají, že pokud by zájem o CBDC byl příliš velký, vytlačil by z trhu komerční banky, které by přišly o stabilní zdroj příjmů od malých investorů. Ti by totiž v krizi patrně dali přednost účtu garantovanému přímo centrální bankou. Padají proto návrhy, aby byl pro vklady v CBDC stanoven strop a aby byly méně úročeny, poznamenala agentura Reuters.

2.10.2020 ECB říká, že zintenzivňuje práci na digitální verzi eura. Systém musí být, podle centrální banky, připraven na možné budoucí zavedení digitální měny. Evropská centrální banka se musí připravit na digitální euro jako doplněk k bankovkám, "pokud a když" to bude nutné, uvedl v pátek člen Výkonné rady ECB Fabio Panetta. ECB v září požádala o ochrannou známku pro pojem "digitální euro" a povede veřejnou konzultaci k tomuto tématu (Reuters)

Digitální euro má být elektronickou podobou peněz centrální banky a k dispozici pro všechny občany a podniky, podobně jako bankovky a mince, avšak v digitální podobě. Díky němu by bylo možné provádět běžné platby rychle, snadno a bezpečně. Hotovostní peníze by mají digitální euro doplňovat, ale ne nahrazovat. S vydáváním hotovosti ECB počítá i nadále, uvádí zpráva. Na ní se podílela pracovní skupina tvořená zástupci ECB a centrálních bank zemí používajících euro a schválila ji Rada guvernérů ECB.
"Evropané při utrácení, spoření a investování stále více používají digitální prostředky. Naší úlohou je zajistit důvěru v peníze. To znamená zajistit, aby euro bylo na digitální věk připraveno," uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová. "Měli bychom být připraveni digitální euro vydat, pokud by taková potřeba nastala.

Technicky má být digitální euro podobné bitcoinu, ale na rozdíl od něj bude pod dohledem centrální banky. Hlavní obavou je, že tato forma peněz by mohla nahradit tradiční vklady, vytlačit komerční banky, zvláště v době finanční krize, a nahradit soukromá řešení.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4509121/ecb-zintenzivnuje-praci-na-digitalnim-euru.html<br>

5.7.2020 Cardano patří do desítky nejhodnotnějších kryptoměn podle tržní kapitalizace (celkové hodnoty konkrétních virtálních mincí. A vylepšení, kterými prochází, mají potenciál ho tam udržet i nadále. Do ostrého provozu vývojáři v těchto dnech nasazují sérii změn označovanou jako Shelley. Zajistit má mimo jiné, aby bylo možné technologickou infrastrukturu Cardana lépe využívat nejen k placení digitálními penězi, ale například i k ověřování certifikátů pravosti zboží v dodavatelských řetězcích či k poskytování půjček. Kapacita blockchainu, na kterém Cardano běží, se proto má výrazně zvýšit.

 • Z investičního hlediska ale bude podle všeho nejzajímavější přechod k finální verzi algoritmu, s jehož pomocí mohou držitelé virtuálních mincí ověřovat transakce. S nárokem na odměnu. Pokud spekulanti část svého jmění "uzamknou" a vyčlení do speciální peněženky, získají podle základních propočtů nárok na zhruba desetiprocentní výnos (v digitální měně) za rok.

Více na https://www.e15.cz/kryptomeny/krypto-graf-tydne-jistota-deseti-procent-virtualni-mena-laka-na-slusny-urok-a-jeji-kurz-sili-1371251?

26.6.2020 Marion Laboure, která zastává v nadnárodní investiční bance Deutsche Bank funkci analytičky, prohlásila, že digitální měny, vydané centrální bankou (CBDC), mohou přijít do 3 let. Důvodem je zvyšující se hrozba ekonomické krize a pandemie Covid-19. Ve Spojených státech amerických vzniká koncept pro vytvoření digitální měny, který by měl vyjít do dvou měsíců.

"KRIZE OKOLO KORONAVIRU PŘIMĚLA VLÁDY A BANKY DISKUTOVAT O DIGITÁLNÍCH MĚNÁCH. FINANČNÍ PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ PANDEMIÍ KORONAVIRU MOHOU URYCHLIT PŘÍCHOD DIGITÁLNÍCH MĚN (CBDC)."

Zatímco některé centrální banky stále opovrhují Bitcoinem a dalšími altcoiny, některé již začínají diskutovat o výhodách technologie blockchain a digitálních měn. Mezi největší průkopníky CBDC stále patří Čína.

Již začátkem letošního roku Evropská centrální banka, ve spolupráci s centrálními bankami Kanady, Velké Británie, Japonska, Švýcarska a Švédska, stála u zrodu první analýzy pro CBDC. Ke skupině se přidal i Mezinárodní měnový fond a Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS).

CBDC může přinést mnoho zlepšení, největším problémem však může být anonymita a ochrana osobních údajů všech občanů po celém světě.

https://kryptomagazin.cz/cbdc-mohou-prijit-do-3-let-tvrdi-analyticka-deutsche-bank/

1.6.2020 Koronavirus vybudil centrální bankéře po celém světě k ještě větší aktivitě. Kromě snižování sazeb a skupování dluhopisů se dál intenzivně věnují zkoumání otázky, čím by se asi tak mohli inspirovat u technologie virtuálních měn.

 • Vlastní, čistě digitální verzi národní měny, chtějí i některé nečlenské státy eurozóny. Švédsko například spustilo pilotní projekt takzvané e-koruny
 • Nejdál je v tomto ohledu zatím nejspíš Čína, která svou centrální bankou spravovanou virtuální měnu testuje v celostátním provozu.
 • zavedení digitálního jüanu bude mít postupem času daleko větší dopad než to, co Peking nyní provádí Tchaj-wanu nebo Hongkongu. Jde například o možnosti snadnějšího finančního dohledu a více příležitostí k prosazování vlastního vlivu.
 • Zkusí Peking rozšířit svou digitalizovanou měnu rozšířit mezi Afričany (do roku 2050 zde bude žít cca 2, 6 miliardy obyvatel), kteří dosud nemají bankovní konta? Půjde ji využít k obcházení amerických sankcí?
  Má dojít ke "shazování peněz z vrtulníku"? Centrální banka pak třeba může naprogramovat, jak dlouho by zůstaly takto rozdané peníze platné.
 • Více na https://www.e15.cz/magazin/trendy-staty-zkoumaji-vydavani-digitalnich-penez-1370010

12.6.2020 Čína se přibližuje datu spuštění digitální verze jüanu. Digitální jüan by mohl znamenat pro Spojené státy americké velké problémy, a to zejména pro bankovní systém. Čína tak nutí USA, aby digitalizovala americký dolar. Dle čínského tisku již země zahájila na konci dubna zkušební platby digitálním jüanem ve čtyřech největších městech. Před nedávnem Federální rezervní systém (Fed) varoval, že digitální měny vydané centrální bankou (CBDC) mohou jednoho dne nahradit klasické komerční banky. Výzkumná skupina PhiladelphiaFed zveřejnila ve své zprávě:

"ZAVEDENÍ DIGITÁLNÍCH MĚN MŮŽE OSPRAVEDLNIT ZÁSADNÍ POSUN V ARCHITEKTUŘE FINANČNÍHO SYSTÉMU. CENTRÁLNÍ BANKA TAK BUDE OTEVŘENA VŠEM. DIGITÁLNÍ MĚNY MOHOU JEDNOHO DNE NAHRADIT KOMERČNÍ BANKY, VYTVOŘIT VKLADOVÝ MONOPOL A UDĚLAT CHAOS V BANKOVNÍM SYSTÉMU."

Mezi další země, které pracují na své vlastní verzi digitální měny patří Norsko, Švédsko a Japonsko. O konceptu digitální měny vydané centrální bankou diskutují například v Německu, Švýcarsku nebo ve Velké Británii. 

https://kryptomagazin.cz/cina-muze-svoji-digitalni-menou-znicit-americky-bankovni-system/?

zobrazit více..
Loading...