Digitální virtuální státy

DVS (BIG TECH, digitální feudalismus, ekonomika virtuálních digitálních platforem, sdílená ekonomika, virtuální digitální ekosystém, Technokracie). Evropa může jít ještě cestou "digitální demokracie", ale bude muset vyřešit svoji technologickou slabinu v oblasti moderních technologií a UI. Bohužel po příchodu koronavirové krize je na tento proces již pozdě.

 • Nové digitální měny (potenciálně se jim daří zejména v Asii, východní Africe a Latinské Americe) způsobí zásadní změny v současném bankovním systému (nahradí lidský faktor na všech úrovních a nejen to, dojde ke koncentraci bank a jejich postupné transformaci atd.)
 • Google, Facebook atd. jsou kritickou infrastrukturou, jejíž zneužití ohrožuje samotnou podstatu demokracie. Kdo bude tyto firmy regulovat a lze to ještě?
 • DVS jsou projektem "pánů za oponou" a způsobí kolaps civilizace, nástrojem jsou digitální k. tábory

Klíčové faktory ovlivňující vznik digitálních států:

globální spouštěčem je koronavirová pandemie a následuje řetězení důsledků...

Čeká nás digitální měnová reforma. Výsledkem budou bezhotovostní digitální měny postavené pravděpodobně na technologii blockchainu (jediným tlačítkem tak dojde k digitální měnové reformě). Jde o řízený proces, který se odstartoval spouštěčem jménem pandemie koronaviru na kterou se svede vše.   

Vývojové fáze společnosti a nástup DVS

Z demokracie a "nezávislé společnosti" se během tohoto desetiletí ve vývojovém procesu civilizací přesouváme do nejnižšího stupně "závislé společnosti" (doba tma, otroctví, závislost, agresivita, popření demokracie, digitální globální diktátor) - vznikají digitální virtuální státy, které sdružují lidi na globální úrovni v digitálním prostředí, aby je ovládali, profitovali z nich a určitým způsobem se snaží ovládnout vědomí lidí (podobně jako církve, pokud jim nabouráte jejich dogmata). Níže je uvedena zjednodušená možná interpretace vývoje a fáze DVS.

 • vznik internetu na počátku devadesátých roků minulého století, rozvoj technologických a internetových firem konec devadesátých roků minulého století - fáze budování prostředí, základy
 • vznik sociálních sítí a přechod komunikace na síť (do digitálního prostředí), vytvoření závislosti na sociálních sítích prostřednictvím internetu (vše je zdarma a vytváří se dopaminová závislost), moderních technologií a chytrých telefonů, rozvoj virtuální reality jako alternativa reálného života (zejména pro nemajetné), digitální genetické inženýrství - fáze sdružování lidí v digitálním prostředí a vytváření závislosti, ovlivňování vědomí lidí (stěny domu)
 • masové globální zadlužování států a probíhá digitální globalizace (od roku 2008), vznik digitálních měn (od 2010), spolurozhodování technologických firem o veřejném dění a kontrola obyvatel prostřednictví DVS s podporou národních států (cenzura sociálních sítí) od 2018, nástup celospolečenské krize, nezaměstnanost, nástup robotizace, občanské nepokoje a války důsledkem je pád současného měnového systému, konec papírových peněz a nástup digitálních peněz, následuje krach a rozpad národních států - fáze rozkladu stávajícího systému (národních států a demokracie)
 • pořádek a řešení zajistí Technokracie - kontrolovaná společnost se sociálním bonusem (digitální otroctví a digitální diktátor-otrokář) a digitální globální diktátor - fáze globální digitální diktatury (střecha domu - dokončení a kolaudace, zabydlení)
 • osobní rozvoj vědomí jednotlivců a propojení s kolektivním vědomím - fáze kolapsu globální digitální diktatury (fáze zkázy Calhounova experimentu) a vznik "barevné společnosti"

To je nutný proces, aby se lidská populace poučila a pochopila sama sebe jako lidskou bytost, která má jak duchovní tam materiální složku).

Jak se projevuje kolaps demokracie reprezentované současnými státy?

 • nárůst složitosti, byrokracie a zákonů
 • masové zadlužování, dluhy jsou nesplatitelné, společnost a obyvatelé žijí na dluh a ekonomický růst se zastavil, státy jsou předlužené a soukromé společnosti bohatnou a získávají společenský, politický, ekonomický a kontrolní vliv
 • celospolečenská a hospodářská krize, kolabuje zdravotní a důchodový systém
 • různé bubliny a nerovnováhy (burza, reality, moderní technologie, dominance rozumu atd.)
 • frustrace obyvatel, růst nezaměstnanosti, dekadence a morální rozvrat, pošlapávání tradičních hodnot a rodinného modelu
 • pokles porodnosti a růst nemocí

Evropa prochází transformací:

díky moderním technologií dochází k zásadním změnám v  celé lidské civilizaci. (změna mocenských struktur, vzrůstá dominance globálních technologických firem) Tyto změny jsou také důsledkem klimatických změn způsobených zejména činností člověka.

 • v oblasti automobilového průmyslu, přechod na elektromobilitu
 • v oblasti energetiky nahrazení fosilních bez emisními zdroji
 • v oblasti společenského zřízení, kdy kapitalismus 21. století bude nahrazen Technokracií (kontrolovaná společnost s virtuální realitou) nebo Digitální demokracií
 • transformace v oblasti vztahu k přírodě a žití na dluh ostatních států a Přírody (ekologie, recyklace atd.)
 • transformace polarizované společnosti
 • transformace ekonomického systému

https://voxeu.org/article/emergence-big-tech-financial-intermediation

Podrobnější informace o digitálních virtuálních státech:

 • Budou mít větší počet loajálních obyvatel, než současná Čína a Indie dohromady, kteří budou ovladatelní. Díky počtu obyvatel a moderním technologiím získávají pákový efekt (1: miliardám), který nemá ve světě obdoby, díky němu mohou dosáhnout téměř jakéhokoliv cíle
 • Budou používat nejmodernější technologie, roboty, umělou inteligenci, nejlepší vědce, špičkové specialisty, právníky další nepopsané a mně v tuto chvíli ještě neznámé technologie a obory. Používají také mocný nástroj (technologickou zbraň), který umožňuje psychologické ovlivňování lidí (technologie používají jako zbraň) např. "rozklad vnitřní i vnější soudržnosti" jedince, skupiny, národa, civilizace
 • Klíčovým mozkem DVS (BIG tech) budou cloudová úložiště nebo jejich obdoba s využitím umělé inteligence a kvantových bionických superpočítačů, ty budou řídit celý digitální ekosystém včetně člověka, robotických technologií, umělé a virtuální přírody (dochází k metamorfóze z reálného světa do digitálního virtuálního světa)
 • Obyvatelé budou moci být občany více DVS, proto budou existovat "sociální a další bonusy (obdoba současných zákonů), které se ale budou dynamicky měnit podle reakce a vývoje daného člověka (budou individuální, ale podřízené zákonům celku) bude tak zajištěna dynamická rovnováha uvnitř a vně těchto států
 • Zajistí Vám trvalou individuální zdravotní a sociální péči, vojenskou ochranu a osobní bezpečnost, uměle vyrobené potraviny (umělé maso, GMO, SOLEIN, aquaponie atd.), velkou anonymitu, ale současně i velkou publicitu, pokud o to budete stát
 • Splní veškerá tajná individuální přání (jak ve skutečném, tak virtuálním světě, který bude k nerozeznání od reálného života) i ta nevyslovená (ví o Vás všechno), získávají to z dat, které o Vás sbírají již několik let z různých zdrojů a mají Váš kompletní profil ve všech oblastech, ale Vy budete přímo nadšeni a okouzleni tím, jak se Vám tato přání plní (bude to ale s podmínkou něco za něco?)
 • Prvními místy, kde si budete moci vyzkoušet žití v DVS, budou ostrovy, nová města (městské čtvrti) na moři i souši, o dopravu uvnitř a mezi nimi se dokonale postarají (rychlovlaky, letadla, autonomní vozidla, zaoceánské parníky, létající taxislužba atd.)
 • Nové státy typu" DVS" budou současné národní státy finančně vysávat, poroste dále jejich zadlužení (současných států) a současně jim bude klesat příjem a politický vliv. Současné státy se doslova stanou jejich otroky (budou ovládané, protože tyto novodobé státy budou mít za sebou masu "věrných a hrdých občanů", kteří budou pod jejich neotřesitelným vlivem)
 • Tyto nové státy (již nyní mají větší moc něž některé národní státy) budou parazitovat a vysávat současné státy (získají politickou, výrobní, finanční a ekonomickou sílu) zejména po očistné krizi a budou jim diktovat své podmínky atd. (podobně jak vidíme v přímém přenosu), diktát USA vůči ostatním zemím (AMERIKA NA PRVNÍM MÍSTĚ) nebo v podobě fenoménu nadnárodních firem UBER, AirBnB, které diktují svůj globální obchodní model (přestože tyto společnosti nemají zisk), který válcuje díky moderním technologiím současný zaběhnutý model (TAXI služby a krátkodobý pronájem ubytování) napříč státy světa.
 • Digitální státy umí dokonale využívat a obcházet současný celosvětový daňový systém tak, aby se vyhýbaly placení daní, hlavní město může být v budoucnu třeba na Měsíci, odkud se bude celá civilizace na planetě Zemi řídit. Vytvoření vlastní digitální měny je další logický krok pro posílení globální moci
 • Zdroje příjmů zajistí robotizace (nahrazení lidské práce a roboty) a moderních technologií nebude zatížen daněmi (budou používat vlastní měny a budou mít vlastní daňový systém), a to ještě zvýší dominanci a moc těchto států v digitálním virtuálním ekosystému
 • Šedá ekonomika" (spekulace na burzách, forexové a komoditní burzy, swapové body, strukturované opce atd.) a využívání moderních technologií zajistí vysoké zisky. Další formou příjmu je tzv. " Zlatý rybník", kdy se jedná o prodej vytěžených dat upravených technologiemi Big Analytika jiným společnostem s vysokým ziskem zajistí(informační tok zákazníků získaný zdarma je přetaven do toku hotovosti od zákazníků i firem, který neustále roste, protože je ještě opatřen dopaminovou pojistkou - dopaminová závislost na technologiích)
 • O svých občanech a zákaznících ví DVS více, než zpravodajské služby, cílem je udržet zákazníka co nejdéle na vlastních digitálních platformách a ovlivnit jeho emoce (bulvární a polarizující titulky), předvídat a ovlivňovat jejich chování, které následně akumulují do "zlatého rybníku" atd.
 • Budou na jedné straně ovládat část obyvatel, kteří budou závislí na moderních technologiích a virtuální realitě (dopaminová závislost) a na druhé straně vysávat i obyvatele, kteří budou movití a budou chtít utrácet, vytvoří tak vzájemně výhodný vztah potřeb, ovládání, uspokojování a toku peněz
 • Ti, co tento nový DVS model pochopí včas, dosáhnou podobného efektu jako první účastníci pyramidových systémů typu MLM a budou moci ovlivňovat dění a podílet se na moci. Využijí této příležitosti ve vlastní prospěch, úspěch a zisk, nebo ve prospěch celku? Je to volba mezi odpovědností a neodpovědností.
 • DVS nabídnou sjednotitele, minimálně pro 2 miliardy věrných zákazníků
 • Tyto státy nabídnou sjednotitele (virtuální vůdce virtuálního národa v novodobém virtuálním státě FACE ATLANTIDOLANDU), který má jasnou vizi, je předvídavý a kreativní, díky aktivním obyvatelům (více jak loajálních 2 miliardy uživatelů), kteří mu poskytují vše potřebné pro jeho úspěšnou vládu (plní cenná metadata do zlatého rybníku). Sjednotitel dokáže umně používat "technologickou propagandu" (internet, technologie a UI) a dopaminovou závislost s virtuální realitou.
 • DVS, podobně jako dnes vysávají velká města obyvatele z venkova, vysají obyvatele z tradičních států
 • Tyto digitální státy budou nabízet také nové formy seznamování a umožní nové a netušené nové formy propojení různých zájmů. Digitální seznamky např. DATING, která čerpají data ze "zlatého rybníku" a lépe tak propojují uživatele podle jejich zájmů, aktivit atd.
 • Dalším cílem těchto států bude v tomto desetiletí "kolonizace Vesmíru", ví něco, co my nevíme? Nebo je nutný krok k dominanci na planetě Zemi?
 • Digitální virtuální státy jsou zastřešujícím prvkem současně vznikajícího "digitálního ekosystému", současně však likvidují pestrost různých regionů a světadílů (kultura, jazyk, zvyky, tradice, náboženství atd.) a přináší virtuální svět, který je izolovaný od Přírody

Rizika??

 • Na jedné straně nastává podobný paradox jako u velkých nadnárodních bank, globální digitální monopolní korporace jsou nyní tak velké, že je téměř není možné rozdělit, protože jsou vzájemně provázané (jsou příliš velké na to, aby zkrachovali a přepustili místo konkurenci, "TOO BIG TO FAIL") a na druhé straně současně roste extrémní riziko, kdy "jeden člověk" rozhoduje o algoritmech pro šifrovanou komunikaci určené pro miliardy lidí. To těmto gigantům poskytuje obrovskou moc, které jsou si vědomi, protože jejich rozdělením by stát přišel o velké příjmy a riskoval by ztrátu pozic těchto firem na globálním trhu (a to je také možná důvodem, předem naplánovaného scénáře, přechodu populace do DVS. To může být Americká cesta dalšího vývoje kapitalismu 21. století). Pokud tyto nadnárodní digitální firmy nebudou na počátku druhého desetiletí rozděleny, pravděpodobně již nic nezabrání přechodu populace do digitálního virtuálního ekosystému v DVS 
 • Digitální technologie a internet se stávají novou formou "Boha", který o nás vše ví, nebo "NADČLOVĚKA" o kterém nevíme kdo je, jaké má s námi úmysly a za co nás může potrestat atd., na druhé straně má také plno věrných učedníků. Máme mít z něho strach, pokud budeme neposlušní a nepodřídíme se zákonům (touto zkušeností si již prošly mnohé generace našich předků, dějiny a jejich příběhy se stále opakují v různých obměnách)?
 • Jediné, co v těchto státech nebude existovat a nenajdete zde v žádné podobě budou u nás dobře známé "ODBORY"

Kdy se vytvořili podmínky pro vznik a rozvoj DVS?

Globální firmy ve svém vývojovém transformačním procesu se po roce 2000 postupně propracovaly k modelu "DIGITÁLNÍHO GLOBÁLNÍHO KOLONIALISMU" - "digitální otroctví" (Technokracie. sdílená ekonomika digitálních platforem), který nekolonizuje různé státy nebo národy, ale jednotlivce z celého světa, prostřednictvím internetu a mobilních telefonů, důmyslně propracovanou filosofií, která je založena na závislosti (např. dopaminová závislost, která je zdrojem nekonečného toku informací, které se akumulují ve zlatém rybníku), spotřebě, životu v nové digitálních virtuální realitě a pohodlnosti zejména mladé populace. Tento způsob života pravděpodobně ve velkých městech v příštím desetiletí nahradí současný model kapitalismu 21. století. Proč? Mladí lidé nechtějí vlastnit, ale pouze užívat. Tento přístup vyhovuje DVS (nechtějí vlastnit území, stačí jim virtuální svět), které tak ještě více připoutají loajalitu svým uživatelů (obyvatel) a nabídnou jím sdílené bydlení kdekoliv na světě nebo virtuální realitu (každý den, bydlím jinde). Pokud však zákazníci budou chtít mít své bydlení, pozemek, auto atd., neprodleně to zajistí (jejich systém je postaven na službě pro zákazníka a následné závislosti). Tento přístup jim zajistí loajalitu, důvěru zákazníků a tím neotřesitelnou moc ve světě. To může být jednou z možností, která způsobí změnu současného společenského řádu (kapitalismu 21. století) přímou cestou do "TECHNOKRACIE" V DIGITÁLNÍM VIRTUÁLNÍM EKOSYSTÉMU

 • V tomto desetiletí DVS otevřeně vystoupí proti národním státům a budou chtít území, aby zajistily potřeby pro své obyvatele a digitální ekosystém. Přicházející krize může být vhodnou dobou pro tento krok
 • Přicházející očistná krize bude pro DVS příležitostí k levnému nákupu a mostem ke zvýšení jejich vlivu a moci (díky síle internetu a technologickým zbraním) na globální úrovní.

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

DVS, zprávy  tisku:

26.12.2020 Vedení Prahy chce v budoucnu kontrolovat dění ve městě prostřednictvím dronů. Počítá s tím takzvaný Akční plán Smart Prague 2030, který magistrát nedávno představil. Snadno a rychle ale letouny nad Pražany nevzlétnou.

"Využití moderních technologií umožňuje nasazení dronů, které s pomocí pokročilé analýzy obrazu či senzoriky mohou přispět k řešení aktuálního problému v městském prostředí," píše se v dokumentu. Ten vyhotovila městská společnost Operátor ICT. Zmiňuje, že by drony mohly sloužit například ke sledování kvality ovzduší, revizi mostů a dopravních staveb, včasnému identifikování škůdců v porostu, vytváření 3D snímků pomocí laserového skenování a k dalším činnostem.

Městské organizace již dokončily úvodní debaty o zapojení dronů. Operátor ICT, jenž plán koordinuje, nicméně přiznává, že je projekt zatím teprve na začátku. "Panuje obecná shoda na tom, že využití dronů v městském prostředí má velký potenciál. Před spuštěním letů je ale potřeba vyřešit spoustu dílčích věcí - povolení, výcvik a další

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/praha-chce-kontrolovat-mesto-drony-nevi-ale-ani-kolik-jich-ma-1376494?

25.12.2020 Čínská lidová banka (PBOC) zahájila v říjnu 2020 pokročilý experiment s digitální měnou. DCEP (Digital Currency Electronic Payment) má být digitální verze jüanu (resp. renminbi - pozn. red.) na bázi blockchainu. V roce 2019 bylo 80 % všech plateb v Číně realizováno prostřednictvím služeb WeChat Pay a AliPay. PBOC chce zajít ještě dál a prostřednictvím postupného přechodu na bezhotovostní společnost zvýšit účinnost monetární a fiskální politiky s cílem prohloubit finanční inkluzi.

Dalším přirozeným krokem bude využít novou digitální měnu jako nástroj k otevírání čínského kapitálového účtu, který je v současnosti značně omezený, takže je jüan pro všechny mimo pevninskou Čínu v zásadě nedostupný. Povolení plného přístupu cizinců na čínské kapitálové trhy do značné míry odstraní hlavní překážku, která brání zahraničním investorům používat čínský jüan v obchodě a investicích - zajistí jeho likviditu a přímý přístup k investicím na čínském území. Stabilita čínské měny a automatická sledovatelnost a dohled, který blockchainová technologie umožní, mezitím v podstatě eliminují riziko úniku kapitálu nebo nezákonných převodů mimo Čínu.

Tato myšlenka je v naprostém souladu s čínskou strategií "Dvojího oběhu", zlepšuje transparentnost uvnitř Číny a zároveň rozšiřuje využití jüanu v externích transakcích coby přitažlivé alternativy k americkému dolaru. Navíc znemožní Spojeným státům využívat dolar jako zbraň. Jelikož jde o centralizovanou měnu pod záštitou státu, bude DCEP i nadále vnímána jako "fiat měna" a nebude tak atraktivní jako decentralizované blockchainové měny, např. bitcoin.

Z čínského pohledu nejde o chybu, ale záměr - digitální jüan umožní záporné sazby pro "hotovost", a také cílení nominálního HDP bude mnohem jednodušší. Otevření čínského kapitálového účtu a vytvoření rezervní měny konkurující americkému dolaru pomůže posílit čínskou spotřebu, financovat zbrusu nový čínský důchodový systém a prohloubit tamní kapitálové trhy.

https://faei.cz/ctvrta-sokujici-predpoved-pro-rok-2021-nova-cinska-digitalni-mena-prinese-zasadni-zmenu/<br>

18.12.2020 Bulharský premiér Bojko Borisov očekává příchod bezprecedentní finanční a ekonomické krize. Evropské státy podle něj začnou bankrotovat nebo budou mít 15% deficity (The Capitals) 

30.11.2020 Novela zákona o veřejném zdraví, která centralizuje hygienickou službu, dává podle iniciativy Rekonstrukce státu silné pravomoci ministerstvu zdravotnictví, zejména náměstkovi, který je hlavním hygienikem. Kritizuje ji i odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál, také v ní podle něj chybí náhrada vzniklých škod. Návrh, který mění krajské hygienické stanice na územní jednotky Státní hygienické služby a nadřazuje jim jejího ústředního ředitele, v pondělí projedná vláda. Pirátské straně vadí zejména možnost vyžádat si záznamy z telefonu o pohybu nakažených osob až tři týdny zpět. Vadí to i ODS, za nepřípustné považuje i posílení pravomoci hlavního hygienika.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika bude mít například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty. Na tak přísná omezení vláda v současné době potřebuje nouzový stav.

"Vláda maskuje snahu získat mimořádné pravomoci efektivizací činnosti decentralizované hygieny. Je nepřijatelné, aby byl návrh zákona v této podobě schválen ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze," uvedl vedoucí právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus. Posílily by se tak podle iniciativy pravomoci hlavního hygienika a zároveň by na něj vláda přenesla politickou odpovědnost za protiepidemická opatření.

https://domaci.ihned.cz/c1-66851390-novela-umozni-ministerstvu-zdravotnictvi-sledovat-telefony-nakazenych-zavirat-skoly-i-obchody<br>

15.11.2020 Jak zněl poslední vzkaz Stephena Hawkinga? Jednoho dne nás zničí superlidé. Ti nejbohatší si budou moci brzy upravovat vlastní DNA, ostatní se stanou "podlidmi. Vědec nám v nich vzkazuje, že genetické inženýrství pravděpodobně pomůže stvořit nový lidský druh, který následně zničí zbytek lidstva.

 • Jsem si jistý, že už během tohoto století se lidé naučí modifikovat jak inteligenci, tak instinkty, jako je třeba agrese," napsal Hawking ve svých posledních úvahách nad vesmírem.
 • "Bude přijato mnoho zákonů proti genetickému inženýrství na lidech. Někteří lidé ale nebudou schopni odolat pokušení vylepšit si vlastní schopnosti, jako je paměť, odolnost vůči nemocem, inteligence nebo i délka života.
 • To bude mít za následek velké komplikace pro ty "nevylepšené lidi", kteří superlidem nebudou schopni konkurovat. Postupně vymřou, nebo se stanou úplně bezvýznamnými a utlačovanými.
 • Místo nich nastoupí rasa "sebenavržených" lidí, kteří se budou zlepšovat v neustále se zrychlujícím tempu.
 • Díky editaci genů dokážou vědci konkrétní geny vypnout, napravit škodlivé mutace a změnit aktivitu specifických genů v rostlinách, zvířatech a už i v lidech.
 • V poslední době se mluví konkrétně o technice Crispr-Cas9, jde o DNA editující systém vynalezený v roce 2012, který umožnil vědcům modifikovat nebezpečné geny a přidávat nové.

https://www.flowee.cz/civilizace/5256-jak-znel-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-jednoho-dne-nas-znici-superlide?<br>

6.11.2020 Superzbraní budoucnosti, ale i superzdrojem peněz se může stát univerzální umělá inteligence, která si bude moci poradit prakticky se vším. I když k ní je dnes ještě poměrně dlouhá cesta, už nyní panují obavy o její zneužití jak soukromými firmami jako generátor prakticky nekonečných zisků a monopolního ovládnutí ekonomiky, tak mocenským využitím některým ze států. Na tomto poli se také vede poměrně propletený souboj, v němž se mnozí Američané, jako bývalý šéf Googlu Eric Schmidt, obávají, že Čína v blízké době předstihne Spojené státy.

https://archiv.ihned.cz/c1-66840600-novy-svet-moci-a-nase-misto-v-nem-cesko-ma-mozky-i-schopnosti-ktere-muze-nabidnout-technologickym-velmocim<br>

4.11.2020 Měla to být událost, která ukáže, že pro kapitál si už nemusí velké čínské firmy chodit na burzy ve Spojených státech. Místo toho to vypadá na blamáž. Šanghajská burza cenných papírů v úterý oznámila, že z regulatorních důvodů dočasně odkládá plánované zahájení obchodování s akciemi velké fintech skupiny Ant Group.

První obchody se měly v čínské metropoli a také v Hongkongu uskutečnit ve čtvrtek.

Nejistý je tak další osud primární veřejné nabídky (IPO), v rámci které investoři v předchozích týdnech upsali akcie firmy v objemu 37 miliard amerických dolarů. Ant Group tak byla oceněna na více než 300 miliard dolarů. Mělo jít o největší IPO v historii světových akciových trhů. 

Podle dosud známých informací jde o to, že Ant Group jako společnost, která nabízí finanční služby (včetně poskytování spotřebitelských půjček), bude muset kvůli obavám z dopadů jejího podnikání na finanční stabilitu celého trhu dodržovat stejná pravidla jako jiné finanční instituce, tedy banky či pojišťovny. To mimo jiné znamená vyšší požadavky na vlastní kapitál a ve výsledku značně negativní dopad na ziskovost celé skupiny.

Základem byznysu skupiny Ant Group je platforma Alipay, která měla v první polovině roku v průměru 711 milionů aktivních klientů. Kromě plateb aplikace nabízí lidem řadu finančních služeb. Uživatelé mohou uzavírat pojistky, platit účty, brát si půjčky a investovat. I proto experti označují Ant Group za finanční supermarket. Aplikace a její ekosystém jsou důležité i pro desítky milionů firem, které prodávají on-line své výrobky a služby. Mimo to mohou přes platformu platit své zaměstnance.

https://byznys.ihned.cz/c1-66838870-sanghajske-a-hongkongske-burzy-necekane-zrusily-verejnou-nabidku-ant-group-ta-mela-byt-nejvetsi-na-svete<br>

12.10.2020 Evropská unie připravuje seznam až 20 velkých internetových firem, které budou čelit novým a přísnějším pravidlům. Cílem je omezit jejich tržní sílu, uvedl list Financial Times s odvoláním na informované zdroje. Na seznamu by mohly být firmy jako Facebook, Apple, Amazon a Google (ČTK) 

3.9.2020 Velké technologické tituly mění historii. Posledních 15 let bylo na burze ve znamení nadvýkonnosti velkých technologických společností. Letos tento trend akceleruje, a tak se (zase jednou) přepisuje historie.

Rok 2020, konkrétně restrikce spojené s pandemií koronaviru, jen urychlily zapojování technologií do každodenního života. A je to cítit i na akciovém trhu, kde hrají první housle velké technologické tituly.

Pouze se tím zvýraznil trend, který trvá posledních zhruba 15 let. Je to patrné na poměru výkonnosti akciových indexů Nasdaq 100 (velké technologické firmy) a S&P 500 (velké firmy napříč odvětvími). Ten roste v rámci vzestupného kanálu již mnoho let, letos z něj ale dokázal prorazit výše.

Je to o to zajímavější, že poměr obou indexů zároveň překonal maxima stará dvě dekády a vydal se výše. Pro někoho varovné znamení a důvod snížit expozici vůči technologickému sektoru, podle (nejen) technologických býků jde ovšem pouze o další důkaz toho, že se ekonomika a život lidí obecně zkrátka mění a stále více přesouvá do on-line prostředí.

18.8.2020 Americký prezident Donald Trump slíbil, že během deseti měsíců vytvoří ve Spojených státech deset milionů pracovních míst. Tohoto cíle chce dosáhnout mimo jiné poskytnutím daňových úlev americkým podnikům, které přesunou výrobní aktivity z Číny zpět do USA. Informovala o tom agentura Reuters. 

9.7.2020 Zatímco další vývoj koronavirové pandemie zůstává nadále zatížen významnou nejistotou, již nyní je zřejmé, že jedním z jejích makroekonomických důsledků bude prudký nárůst státního zadlužení. To se přitom bude týkat nejen fiskálně zodpovědných jako například Německa, které si to s dluhem 60 % HDP může dovolit, ale také Itálie a spol., u nichž dluhové břemeno významně přesahuje hranici 100 % HDP.

 • začíná se vážně diskutovat o možnosti mimořádné monetizace koronavirového dluhu, kdy by centrální banka pokryla dodatečné výdaje státního rozpočtu tiskem nových peněz. Rozdíl oproti dnešnímu QE je zásadní - centrální banka by nakupovala státní dluh napřímo (nikoli skrze sekundární trh) a hlavně by nikdy nevyžadovala jeho splacení.
 • Monetizace státního dluhu však rozhodně není bezproblémová a mezi ekonomy je všeobecně považována za absolutní tabu. Přímé financování státního rozpočtu mělo historicky za následek řadu hyperinflačních epizod, příkladem budiž Výmarská republika nebo Zimbabwe.
 • problematičtějším aspektem je legálnost monetizace dluhu - primární právo Evropské unie tuto operaci explicitně zakazuje, což má garantovat nezávislost centrální banky. Na druhou stranu, v průběhu euro krize a také v pozdějších letech to byla právě ECB, jež významně ohnula vlastní pravidla, aby pomohla nejvíce zadluženým státům a plnila roli věřitele poslední instance.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4448458/Rozbresk-Svet-po-koronaviru---jak-se-vyporadat-s-monstroznimi-dluhy.html?

Úvaha: smyslem informací není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který nás propojí s vědomí. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá) a který odebírá energii a poznání (blokuje vývoj). Ale naopak energii dáváme tomu, co nás posouvá k vědomí. Stáváme se vědomím člověkem, který je příkladem pro ostatní.

 • Tam, kde dávám svou energii (zájem), to podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká
zobrazit více..
Loading...