Vědomí

Vědomí

Co je to vědomí?

 • Lidská bytost má nehmotnou, oddělitelnou, nesmrtelnou duši, která je sídlem vědomí, což je koncept, který se často označuje za dualismus těla a ducha. Vědomí je součástí astrálního těla a přes fyzické tělo je propojené jako houbou ve do vodě, dvě energie, které se prolínají ve fyzickém těle. Lidské vědomí, díky naší svobodné vůli, může být odkloněno, nebo propojeno se Stvořitelem (nevědecká definice).
 • Vědomí vychází z mozku a patrně je na něm závislé (současná věda).
 • Vědomí se nenachází v samotném mozku, ale v elektromagnetické energii generované elektrickými impulsy v neuronové síti (tedy v energetickém poli mozku). Toto vědomí nevzniká pouhou aktivitou neuronů, ale vyplývá z jejich elektromagnetického pole. (nová teze vědy 15.1.2021). 
 • Naše vědomí je propojené, prostřednictvím svobodné vůle, se Stvořitelem a také s naší DNA, která se vyvíjí společně s vývojem vědomím. Vývoj vědomí blokuje Ego. Pokud nejsme propojení se svým vědomím (Stvořitelem) vzniká strach.
 • Jaromír Schmidt, jediný nositel vědomí je duše. (15.1.2021). Vědomí je tečka ve vesmíru v rámci naší existence, přes kterou protéká informace (vnímáme tedy to na co zaměřujeme svoji pozornost - podněty a díky tomu vnímáme naše emoce atd.). Je to tok informací, které si uvědomujete. Informace dospěla do bodu a rozzářila se, v tu dobu jste si tu informaci uvědomili, vše ostatní je ve vašem nevědomí. Které je součástí naší existence, existuje to někde ve vás a je to v nevědomí (to znamená, že si to neuvědomuji). Uvědomuji se pouze malinkou tečku, 99,9 % je nevědomí (musíme procházet krok za krokem pamětí, abychom si to uvědomili). Můžeme představit obrovskou pyramidu a poslední cihlička tam na hoře je to naše vědomí a ten zbytek je nevědomá sféra (podvědomí, nevědomí). To co je v nevědomí neznamená, že o tom nevíme, to není správná definice. Nevědomí je součást naší existence (můžeme si to zpětně uvědomit) a vše co je součástí naší existence, tím jsme (i zde platí princip fraktální geometrie - fraktály). Vědomí má omezenou kapacitu vnímání (dochází k určitému zjednodušení na určitou míru), má určitý filtr (naše pozornost, kam ji zaměříme do toku informací) přes který vědomě vnímáme realitu. Vědomí si vytváří určité svazky souvislostí toku informací (to můžeme označit jako naše vzorce myšlení našeho vědomí) na základě kterých chápeme rychleji realitu a díky tomu si nemusíme uvědomovat každou část tohoto svazku (celý svazek prochází vědomím), protože tomu rozumíme jako celku. Aby byl svět pro nás velkým přínosem, tak bychom se měli pohybovat v rámci střední vrstvy (duchovní a materialistická sféra, mezi tím je střední vrstva), není už jsme ve fázi devoluce (jako civilizace i jednotlivci), zanikají naše duchovní schopnosti, proto Stvořitel vysílá vlny (to jsou 400 leté, 26 000 leté atd. cykly, je to fraktál, který pořád běží), aby nás pozvedli z materiální do duchovní sféry (11.7.2021).
 • Edgar Cayce, Kristův vzorec:....vědomí uvnitř každé duše čeká na to, aby bylo pomocí svobodné vůle probuzeno.
 • Prof. Jan Rak, vědomí (informační pole, kosmické kolektivní vědomí) - myšlenka - slovo (zhmotňuje realitu kolem nás).
 • Pokud vědomí vstupuje do nejnižších vibračních pásem, zapomíná kdo je. Potom si vybírá vzestupy a návrat do jednoty. 3D lidský aspekt nedokáže pochopit, že smrt neexistuje, ani ubližování neexistuje. Největší dar je, když mě někdo ukazuje, jako si já ubližuji a netuším to, jak si já jsem vlastní obětí nevědomosti a to je to jediné nepřátelství  (12.3.2021 Maria ARaMAteNA Guidance).

Vědomí, zprávy z tisku:

15.1.2021 Kde sídlí naše vědomí? V energetickém poli mozku, tvrdí nová teorie. Cogito ergo sum (latinsky Myslím, tedy jsem). Proslulá věta francouzského filozofa René Descarta nám po staletí připomíná, že vědomí sebe samého jako myslící bytosti je snad jedinou jistotou v moři pochybností a klamů, že něco existuje. Kde ale v našem těle toto vědomí sídlí?

Odpověď na tuto zásadní otázku představuje z filozofického i vědeckého hlediska zapeklitý problém, který začíná už u snahy definovat pojem vědomí. 

 • Někteří věří, že lidská bytost má nehmotnou, oddělitelnou, nesmrtelnou duši a že právě ta je sídlem vědomí, což je koncept, který se často označuje za dualismus těla a ducha.
 • Současná věda chápe vědomí jako projev mozkové a nervové činnosti a z toho hlediska panuje většinová shoda, že vědomí vychází z mozku a patrně je na něm závislé. Přesto se však nikomu nepodařilo vysvětlit, jak mozkové procesy dávají vzniknout individuálním mentálním vjemům a zážitkům.
 • Nová teorie o vědomí se pokouší oba zmíněné, takřka nesmiřitelné koncepty překlenout. Svým způsobem se přiklání k dualismu, ale ne tak, jak ho známe. Duši totiž nahrazuje elektromagnetismem. Jde o elektromagnetickou teorii vědomí, kde vědomí lze chápat jako elektromagnetický jev. Tuto teorii razí anglo-irský vědec Johnjoe McFadden z University v Surrey . Vědomí se nenachází v samotném mozku, ale v elektromagnetické energii generované elektrickými impulsy v neuronové síti. Toto vědomí nevzniká pouhou aktivitou neuronů, ale vyplývá z jejich elektromagnetického pole. Když spolu neurony komunikují, vytvářejí elektrické signály, kterými si předávají informace. Jako každá elektřina, i tyto slabé výboje generují elektromagnetické pole.
 • To, jak si mozková hmota uvědomí a dokáže přemýšlet, je záhada, o které přemýšleli filozofové, teologové, mystici a obyčejní lidé po tisíciletí. Věřím, že tato záhada byla nyní vyřešena a že vědomí je zážitek nervů zapojených do elektromagnetického pole generovaného mozkem, aby řídilo to, čemu říkáme 'svobodná vůle' a naše dobrovolné konání

Tato nová teorie také vysvětluje, proč navzdory své nesmírné složitosti a ultrarychlému provozu nevykazují dnešní počítače sebemenší jiskru vědomí. McFadden proto navrhuje vytvořit umělé vědomí založené na elektromagnetickém poli. Při správném technickém postupu by se roboti, kteří jsou vědomí a umí myslet sami, mohli stát jednoho dne realitou. 

 • Digitální klon člověka (digitální člověk, dílo člověka), mezistupněm je Homo technologicus.
 • https://www.extrastory.cz/kde-sidli-nase-vedomi-v-energetickem-poli-mozku-tvrdi-nova-teorie
zobrazit více..
Loading...