Fagocytóza

Fagocytóza je endocytotický proces pohlcování pevných částic z okolního prostředí buňkami. Buňky se schopností fagocytózy mají na povrchu jen tenkou plazmalemu, mohou měnit svůj tvar a vytvářejí tzv. panožky, což jsou výběžky jejich těla. Panožkami částici obalí, vytvoří z plazmalemy váček vakuoly a vtáhnou ho do sebe. Do váčku vyloučí enzymy a částici stráví.

Fagocytóza, stručné informace:

  • Ilja Iljič Mečnikov (Elie Metchnikoff) jako první poznal, že makroorganismus je sám schopen se bránit proti ikroorganismům, tedy infekcím, stárnutí je způsobeno otravou člověka střevní flórou (mikrobiota), proto doporučoval tzv. střevní kysání (přírodní jogurty), objevil také fagocytózu (Nobelova cena)
  • Fagocytóza je klíčový proces v přirozeném imunitním systému, je to jedna z prvních linií obrany proti infekci, zároveň může aktivovat reakci adaptivního imunitního systému
  • role Fagocytózy v apoptóze:  pro udržení homeostáze v tkáních je nutné odstraňovat odumřelé buňky (pomocí fagocytózy). Tuto funkci mají především makrofágy. Apoptotické buňky jsou identifikovány na základě intracelulárních molekul prezentovaných na povrchu buňky
  • Schopnost fagocytózy mají některé bílé krvinky – neutrofily a makrofágy
  • Fagocytóza je evolučně starý proces, nachází se už u bezobratlých živočichů
  • Fagocytóza funguje také v půdě, její organické hmotě včetně humusu a prostřednictvím např. geobakteru

Hydroxyl slouží jako čistička atmosféry a vzniká působením vodní páry a ultrafialového záření slunce

zobrazit více..
Loading...