Stvořitel, Universum, Bůh, Zdroj, Podstata, INDRA, láska

p>Josef Zezulka: Podstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě. Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky (pulsují), které jsou (tzv. Tvůrčí čtyřka IEAU, které lze vyjádřit barvou, zvukem, silově, skupenstvím - vždy je to vibrace)

BŮH - SVĚTLO (energetický zdroj, JHV - žehova ), KTERÉ NEMÁ FORMU (lidskou podobu), opak je Satan, Ďábel, pohlcovač světla (odporné tváře Nefilim) - jsou stvořiteli lidí (Pan VK 13.11.2020)

  • nejsilnější energií Univerza je vibrace lásky

Bůh je informační pole - Ákáša

  • Bez lidské populace nemůže proudit informační tok lásky, který nemá polaritu a vše propojuje svou vibrací (bezpodmínečná láska - základní zákon Univerza)
  • Právě na Zemi je informační tok lásky manifestován prostřednictvím duality (světlo - tma), která je v nestálém pohybu a dynamické rovnováze díky všeprostupující lásce
  • Tma (strach) zaniká s příchodem světla bez boje a tma vzniká s odchodem světla, stejným způsobem pravidelně cykluje bez konce den, měsíc, rok, platónský rok atd. Nad vším (i dualitou) je bezpodmínečná láska, která vše propojuje.
  • Jan Ámos Komenský: Nebojujme s temnotou (strach), protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje
  • Tomáš Pfeiffer 13.11.2020: Bůh (místo vzniku) nemůže být bytost, to je omezení, on musí být vším, bytostí i nebytostí (projevené i neprojevené), vzniky a zániky jsou bez konce

Anthea, Margot Vaneková 13.11.2020

  • Slunce (galaktické Slunce) je manifestací Boha, které je nám nejblíž Zemi (propojuje se s námi tady na Zemi). Důležité jít každý den do klidu (i mentálně), uvolnili se a šli to stavu bez-mysli (bez myšlenek a položím si záměr - vyslat otázku a potom čekám). Boží hlas se vždy ozývá, pokud jsme úplně v klidu. Z generátoru informací z nás (vysílač) se stáváme přijímačem informací ze zdroje.
  • Pocházíme z různých světů (kde platí různé zákony) a máme různé zastoupení živlů. Země je zatím jediné místo ve Vesmíru (taková škola), kde se setkáváme všechny rasy na jednom místě. My se učíme rozšířit svoje srdce a vědomí za hranice toho co známe a vejít do zkušeností toho druhého, které jsou nám naprosto neznámé a tím si rozšiřujeme schopnost soucítit.
  • Vhled, sestup Kristova vědomí: Kristovo vědomí má být v každém z nás a v praxi to znamená, že Kristova vědomí (zprostředkovává nám milost - to je konat a současně zůstat v míru) po nás žádá, abychom se naučili milovat svoje nepřátele. Jeshua neřekl přijměte zlo, a nic s tím nedělejte. On řekl: stůjte si pevně za svým, vyzařujte to co máte, tvořte to, ale neodsuzujte a nevracejte to, co oni dělají vám. Nejděte do boje. A to je ta zásadní změna v tom prožívání. Nejprve to změníme v sobě ve svém myšlení a pak se to může na základě této změny přeskládat v hmotě.
  • V současnosti dochází k propojení energie Krista a Lucifera (světlonoše), je to vlastně jedna strana téže mince a dokud my to oddělujeme na zlo a dobro (dualita), tak nemůže dojít k propojení a přerození. Byl tam obraz Lucifera, který po našem upřímném poklonění se změnil v Krista. Když to správně uchopíme (prožijeme a aplikujeme do života), tak totéž se může stát na celospolečenské úrovni.

Lidská bytost

zobrazit více..
Loading...