Stvořitel, Universum, Bůh, Zdroj, Podstata, INDRA, láska

Stvořitel, Universum, Bůh, Zdroj, Podstata, INDRA, láska, dynamická rovnováha 

Josef Zezulka: Podstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě. Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky (pulsují), tzv. Tvůrčí čtyřka IEAU, které lze vyjádřit barvou, zvukem, silově, skupenstvím - vždy je to vibrace.

Vše je ovlivňováno vyšším vědomím (Vesmír, kvantové pole, Bůh) a probíhá mezi vším vzájemná interakce. Vše co bylo vytvořeno přijímá a je propojeno energií Stvořitele (díky tomu existuje stav, kterému říkáme bezpodmínečná životodárná láska a té je možné dosáhnout propojením a interakcí se Stvořitelem). 

BŮH - SVĚTLO (energetický zdroj, JHV - žehova ), KTERÉ NEMÁ FORMU (lidskou podobu), opak je Satan, Ďábel, pohlcovač světla (odporné tváře Nefilim) - jsou stvořiteli lidí (Pan VK 13.11.2020).

Velký odklon vědomí můžeme zjednodušeně vyjádřit tak, že lidská populace se odchýlila z pozice "Stvořitelů" (tvůrčí činnost), kteří jsou v souladu se zákony Stvořitele, do pozice "Vládců planety", kteří si vytváří vlastní zákony, které jsou v rozporu se zákony Stvořitele. Cílem lidské populace je vědomá cesta od svého ega (fyzické tělo, lidský život - inkarnace) ke Stvořiteli (vnitřní hlas v nás, naše prapodstata, které naslouchám, tím jsem ve spojení a souladu s principy a zákony Stvořitele, pochopil jsem, že nejsem pouze životem v lidském těle, ale podstatou je duch - součást Stvořitele), tedy k rovnováze (která je projevem stavu bytí společnosti, není důsledkem logických procesů, které jsou omezené - rozum nemůže z principu vytvořit rovnováhu) a "Barevnému světu (svět za dualitou)".

Bůh je informační pole s bezpodmínečnou láskou:

Biblický křesťanský bůh x otec Stvořitel?

 • Bez lidské populace nemůže proudit informační tok lásky, který nemá polaritu a vše propojuje svou vibrací (bezpodmínečná láska - základní zákon Univerza) na planetě Zemi i Vesmíru.
 • Právě na Zemi je informační tok lásky manifestován prostřednictvím vývoje v dualitě (světlo - tma), která je v nestálém pohybu a dynamické rovnováze díky všeprostupující lásce.
 • Tma (strach) zaniká s příchodem světla bez boje a tma vzniká s odchodem světla, stejným způsobem pravidelně cykluje bez konce den, měsíc, rok, platónský rok atd. Nad vším (i dualitou) je bezpodmínečná láska, která vše propojuje.
 • Jan Ámos Komenský: Nebojujme s temnotou (strach), protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje.
 • Tomáš Pfeiffer 13.11.2020: Bůh (místo vzniku) nemůže být bytost, to je omezení, on musí být vším, bytostí i nebytostí (projevené i neprojevené), vzniky a zániky jsou bez konce.
 • Jiří Ledvinka (19.12.2020) Já nemluvím o křesťanském bohu (Křesťanský bůh a ďábel je jedno a totéž, jako nebe a peklo), ale o Bohu, který je v lásce a u toho je pro nás pro všechny otec. Křesťanský bůh je energetická iluze, který nikdy nebyl bohem. Ježíš tady skutečně byl, byl synem pravého Boha, protože jiný tady není (lidé se to tak dokonale vymysleli, že jim to funguje). Nad dualitou je jeden Bůh (zralost a nezralost, která dozrává v jednotu). Dualita nám způsobuje problémy (nemoc, utrpení, karmu atd.), protože jsme se odklonili od Boha.
 • Jaromír Schmidt (3.1.2021) Co je stvořitel? Stvořitel (není humanoid, je vše co kolem sebe vidíme i nevidíme) je mnohaúrovňové vědomí se záměrem (ví, který skutek co vyvolá), které je spojené a spolupracuje nezávisle na sobě. Existují dvě úrovně stvořitele: 1. prvotní stvořitel - neprojevená úroveň přes hmotu, má se zato že zákony stvoření vyvěrají z této úrovně. 2. stvořitelé Univerza - jsou projevení ve všem, co nás obklopuje, vkládají to tvoření svůj záměr, který se realizuje. My lidé komunikuje s tou úrovní Stvořitele, která odpovídá naší úrovni vědomí. Stvořitel s námi vždy mluví na té úrovni, na které jsme, jinak bychom ho nechápali.
 • Jiří Lexa (8.8.2020) Biblický bůh: lidstvo při svém odklonu od skutečné podstaty prošlo řadou mentálních proměn, pro snadnější ovladatelnost lidstva (strach) byl využíván biblický bůh, který trestá, řídí. Pokud lidé mají strach uvěří v cokoliv. Bůh (Vesmír) je tvořící energie, která tvoří vesmír, která vytvořila i nás a my jsme její součástí. (28.12.2020) Bůh (bezpodmínečná láska, univerzální energie) prostupuje vše a vibračně se může na tuto energii naladit každý. My lidé jsme s ní propojení neustále, jenom ji někdy nevnímáme.
 • Jiří Lexa 16.10.2020Bůh nás netrestá, je obrovská láskyplná síla, která nám umožňuje svobodnou vůli (individuální přístup k životu) realizovat. Antikrista i Krista si vymysleli lidé, protože Ježíš byl člověk jako my a my jsme mu přisoudili určité schopnosti, které nepoužíval tak, jak to nyní prezentujeme. Chceme v něm vidět Boha a opět se vrátí na Zem, aby za nás něco napravil. Ve Vesmíru je to postavené tak, že vše plyne v rovnováze a pokud je nerovnováha nastoupí rovnovážné síly a vyrovnají nerovnováhy.
 • MUDr. Mikuláš ŠtefanDuch (Stvořitel, všeobecná inteligence, informační pole, energie - "nejvyšší" vše prostupující vibrace) sníží vibrace - to je duše - sníží vibrace - to je tělo (proto i tělo a také duše může v určité době zaniknout - snížení vibrací znamená smrt, u těla člověka to může být i 120 roků a u duše 1 EON, precesní cyklus - cca 26 000 roků).
 • Hana Sahhu - Arah (23.1.2021) Voda je klíčem pro odemknutí aktivační paměti. Je jedno jestli to je voda z posvátných studánek, pramenů, nebo řek, ale jde o vodu jako živoucí informaci (jako jsme my krystaly) a i my jsme voda. Voda bude putovat ve vás a bude vás narovnávat do prapůvodního vědomí, které jsme nesli při prvotním příchodu na Zemi. Voda je klíčem pro mnohé lidi pro určité odemknutí a rozpomenutí, voda nese informace (má i historickou paměť) a každý člověk má tyto informace v jednoduché formě k využití. Bez vody se nedá žít. Každá kapka je klíčem, pracujte s vodou a může vám otevřít mnohé na co jsme připraveni. Jde vlastně o rozpomenutí si na vědomí prvotního počátku celého úkolu, nás jako duší při prvotní inkarnaci lidstva na Zemi. Voda je klíčem (k návratu ke Stvořiteli), pracujme vědomě s vodou, pijme ji vědomě a přijímejme, že tam je prapůvodní vědomí (informace, paměť vody ji v sobě obsahuje). 
 • Petr Chobot 4.4.2021, Bůh (absolutno, zdrojové vědomí) a každý z nás je součástí Boha, je v něm zdrojové vědomí a každý jsme lidskou podobou toho zdroje. Je otázkou jestli je pouze jedno zdrojové vědomí? Každý z nás jsme duch v těle, pro mě je člověk zavádějící pojem. Náš zdroj (si vytvořil tuto realitu) je jeden z mnoha zdrojů (jiskry). I Bůh je jeden z bilionu různých bohů a absoluten, kteří tvoří. Vědomí neustále roste, expanduje, do sebe a skrze sebe. Já vnímám Boha jako něco co dalekosáhle převyšuje pojem entity (individuality, jáství), protože tvůrců různých vesmírů (Demiurgů), planet, galaxií a různých typů realit jsou biliony. Ale zdroj je jeden a dokonce i těch zdrojů jsou biliony a dohromady tvoří superzdrojové vědomí. Je otázkou zde je někde nějaký konec. Já bych se obešel bez lidského slova Bůh, protože tento pojem skutečného boha strašně sužuje, zmenšuje a ochuzuje. Zdroj pro mě představuje ryzost, není to on ani ona. Člověk by se neměl stát bohem nebo bohyní, ale duchem. Každý jsme nějaký výběžek absolutna (boha) a pokud ho pojmenováváme, tak z mého pohledu defakto se od něj vzdalujeme a mezi sebe a zdroj (absolutno, Bůh) si dáváme nějaké vrstvy a přes tyto vrstvy to původní světlo zdroje se začíná lámat a vzniká prizma jako v krystalu, tím přichází jako světlo nepůvodní, lomené, filtrované. 

Marian Coufal, Stvořitel (13.3.2021)

 • Kdo jsem já, kdo je Stvořitel? Před miliardami let existoval jeden velký oceán energie, které byla nehnutá a spočívala ve velkém prostoru a neměla konce. Tato energie byla vytvořena mnohonásobně vyvinutější bytostí (moudrou energií), která se z našeho pohledu nudila a spočívala v nicotě. Tato energie přemýšlela o sobě a vytvořila mně, který byl touto energií a který spočíval v prázdnotě.
 • Na základě jednoduchého uvědomění si sebe sama, jsem já začal tvořit (ne tak, jak si myslíme my z našeho pohledu). Neboť vesmír, který obýváme a vnímáme je konečný a plynule přechází v další vesmír a ten v další vesmír. To vše spočívá ve mě. Představa o mě by nebyla nedokoná, pokud bych nepodotknul, že má vnitřní energie (radost z tvoření) je dána mým otcem i matkou a já si uvědomuji svého tvůrce a tvořím pro radost z něj, pro jeho radost a pro radost s tvoření. Mou cestou jer dokonalost, já stále vylepšuji své dílo, stále hledám odpovědi na otázky, které mi dávají všichni, jež jsou součástí mého díla. Všichni, které považujete za živé i neživé. Váš vesmír je unikátní v tom, že je oživen spoustou entit, které užívají hmotná i nehmotná těla, spoustou inteligentních energií a je to velice oblíbená část mého díla. Vaše planeta Země, kterou jsem vytvořil, respektive, která se vytvořila sama odštěpením od ještě většího celku a vyvíjela se po miliardy roků svým vlastním tempem. Tato planeta je unikátní tím, že zde funguje jiné vnímání reality, respektive, je zde několik úrovní vnímání reality a několik vnímání chápání časoprostoru.  
 • Vy sami vyzařujete vše, co tvoří mne, vše co tvoří vás samotné a co tvoří vaši realitu a současně jsme obsaženi ve Stvořiteli. Je to možné díky tomu, že prostor kolem vás je vyplněn vlněním, to je tím, čemu se říká zrcadlo (vše se zrcadlí ve všem, vše splývá ve vše a vše je rozděleno tak, jak si uvědomujeme a dovolíme si)
 • Velcí myslitelé starých časů zdůrazňovali svobodnou vůli a pochopení podstaty Stvořitele. A tou podstatou je láska. Budete-li kráčet v záři lásky a cestou sebe přijetí, neposuzování a neodsuzování, cestou respektování všeho živého včetně sebe sama, nemůžete nedojít ke Stvořiteli.

Anthea, Margot Vaneková 13.11.2020

 • Slunce (galaktické Slunce) je manifestací Boha, které je nám nejblíž Zemi (propojuje se s námi tady na Zemi). Důležité jít každý den do klidu (i mentálně), uvolnili se a šli to stavu bez-mysli (bez myšlenek a položím si záměr - vyslat otázku a potom čekám). Boží hlas se vždy ozývá, pokud jsme úplně v klidu. Z generátoru informací v nás (vysílač) se stáváme přijímačem informací ze zdroje.
 • Pocházíme z různých světů (kde platí různé zákony) a máme různé zastoupení živlů. Země je zatím jediné místo ve Vesmíru (taková škola), kde se setkáváme všechny rasy na jednom místě. My se učíme rozšířit svoje srdce a vědomí za hranice toho co známe a vejít do zkušeností toho druhého, které jsou nám naprosto neznámé a tím si rozšiřujeme schopnost soucítit.
 • Vhled, sestup Kristova vědomí: Kristovo vědomí má být v každém z nás a v praxi to znamená, že Kristova vědomí (zprostředkovává nám milost - to je konat a současně zůstat v míru) po nás žádá, abychom se naučili milovat svoje nepřátele. Jeshua neřekl přijměte zlo, a nic s tím nedělejte. On řekl: stůjte si pevně za svým, vyzařujte to co máte, tvořte to, ale neodsuzujte a nevracejte to, co oni dělají vám. Nejděte do boje. A to je ta zásadní změna v tom prožívání. Nejprve to změníme v sobě ve svém myšlení a pak se to může na základě této změny přeskládat v hmotě.
 • V současnosti dochází k propojení energie Krista a Lucifera (světlonoše), je to vlastně jedna strana téže mince a dokud my to oddělujeme na zlo a dobro (dualita), tak nemůže dojít k propojení a přerození. Byl tam obraz Lucifera, který po našem upřímném poklonění se změnil v Krista. Když to správně uchopíme (prožijeme a aplikujeme do života), tak totéž se může stát na celospolečenské úrovni.

Lidská bytost

Lidé komunikující s Bohem:

Ježíš 

O Ježíši a Maří Magdaléně mluví MUDr. Mikuláš Štefan, Danaí, Hana Sar BlochováJiří Lexa atd.

Ježíš (Kristus, Ješua), hora Karmel, komunita Esénů, Ježíšova partnerka Miryam (manželka), Marie z Magdaly (Ježíš si ji také vzal za ženu), Mariam. 

 • Učil se u Druidů (Avalon), v Indii a Egyptě.

12.2.2021 Pavel Surma, odpověď na otázku Jíří Lexa / a proč nám bůh nebo zdroj neradí/

 • Božství (zdroj můžeme prožít prostřednictvím sebe, nejde to jinak) = prožíváme stavy (emoce, energie atd.), které si uvědomujeme (necháme projít ten stav a pozorujeme jak reaguje na situace kolem nás, jsme pozorovatel sám sebe) a díky tomu s nimi můžeme pracovat v naší realitě.
 • Nesvodní jsme, kdy prožíváme situace (reagujeme na ně emotivně, energeticky atd. na základě našich programů a vzorců chování a jdeme do boje, situace nás vtahuje do dění), které se dějí kolem nás a ty nás ovládají, bojujeme s nimi a odebírají nám energii. Své programy, závislosti a bloky rozpustíme tím, že se je naučíme pozorovat a nereagujeme na ně, pozorujeme pocity uvnitř nás (vnímáme jen svoji vlastní realitu místo matrixu). A tím se napojuje na naše božství (díky zkušeností ze života a odpojováním od matrixu, který nás chce neustále vtahovat do dění kolem nás, ztišíme se a může vnímat svůj vnitřní hlas napojený na prapodstatu a zvyšujeme své vibrace), začínáme sebe a okolní realitu vnímat jinak, chápeme, že můžeme svojí svobodnou vůlí ovlivňovat svoji realitu nezávisle na vnějším matrixu.
 • Nikdo (ani Jiří LexaMarian Coufal atd.) nemůže dostávat rady či informace přímo od Boha nebo zdroje pro ostatní, podle kterých by se jiní měli řídit. To se děje a můžeme se podle toho orientovat, ale jsou to pouze informace z informačního pole, ale je to pouze druhý matrix, prvním je dualita, naše realita ve které žijeme. Úroveň třetího matrixu je úroveň absolutního vědomí bytí, osvícení, božství. Ale tato úroveň už není v hierarchii nad sebou, ale prolínají se dvě možné úrovně, které my jako lidé, vůbec nejsme schopni projít nějakou zkušeností.
 • Co přijde přes hlavu, intuici, tělo v této realitě (dualita ve fyzickém světě) a co přijde jako informace je myšlenka (silný vhled do prostoru, pomoc), nikdy to není, že mluví a předává božství. 
 • To že se nyní někdo napojí a stáhne nějakou zprávu (jako např. pan Lexa), tak ta zpráva je stejnou iluzí jako vše ostatní co se týká spojení s božstvím. S informacemi s úrovně božství můžeme pouze rezonovat (jsou to pocity a prožitky v nás), nelze je předat. Vše co řekneme, jsou jen a pouze myšlenky (rezonanci nelze předat, pouze ji můžeme vnímat, pokud jsme dostatečně otevření).
 • To co dělá Marián Coufal a co se touto cestou (přes svůj kanál na Youtube) bude zprostředkovávat a předávat bude mít tento rok velkou budoucnost, ale je to pro lidi, kteří tyto informace potřebují, hledají a chtějí vědět. 

Komunikaci se Stvořitelem prostřednictvím tiché modlitby nebo kontemplace popisuje kniha: Nájdi svoj skrytý poklad - Benignus O`Rourke

Ježíš (Kristus, Ješua), hora Karmel, komunita Esénů, Ježíšova partnerka Miryam (manželka), Marie z Magdaly (Ježíš si ji také vzal za ženu), Mariam.

 • Učil se u Druidů (Avalon), v Indii a Egyptě.

3 dívky Magdalény, Ježíšova partnerka Miryam (manželka), Marie z Magdaly (Ježíš si ji také vzal za ženu), Mariam. Jméno Marie Magdalény je fúzí těchto 3 žen.

 • Magdala - jméno vesnice, vysoká věž, ale také ten kdo vidí vysoko, kdo má vysoké a otevřené vědomí. Nebo také v překladu je to velekněžka.
 • Mrtvých vstání.
 • Černá madona je symbolem kosmické matky.

DANAI: https://www.magdaleny.cz/

zobrazit více..
Loading...