Pozorování přírody

Pozorování přírody a napojení na vědomí

Inspirace lidmi, kteří používali syntézu rozumu a meditace - emocí (vhledu, vnoru, intuice, vědomí - Ákáša) a tím vytvářeli novou úroveň poznání, kde končil rozum a vytvářela se "dynamická architektura souvislostí" nebo-li syntéza rozumu a meditace v jednotu.

Viktor Schauberger

Viktor Schauberger je zakladatelem tzv. vírové technologie. Vše jak říká odkoukal z živé i neživé přírody. Jeho osobní heslo znělo: pochop přírodu a kopíruj ji. Na základě svého pozorování si postupně vytvořil a ucelil teorii přirozeného pohybu v přírodě.  

 • Příroda je založena na dříve neznámém principu pohybu, který nazýval "imploze". Princip imploze viděl makrokosmicky v "šroubovicových pohybech" planet a mikrokosmicky v "elipsoidních drahách" elektronů v Bohrově atomovém modelu. 

Ostře kritizoval technologie využívající principu spalování (exploze, expanze). Odpor a teplo, které vznikají v konvenčních strojích, jsou dle jeho teorie projevem nesprávného (opačného) pohybu látek, který vede k destrukci přírody a postupně i lidstva. 

Technická zařízení, na kterých pracoval, byla navržena tak, aby se látky (nejčastěji voda a vzduch) pohybovaly přirozeně po spirálovitých drahách, stejně jako například solární systém. Správný pohyb látek ve vhodném prostředí má dle Schaubergera vést k uvolnění přírodních konstruktivních sil, jakési přidané hodnoty, nad rámec dodané a vydané energie, a slouží k transformaci látek na jiné (i v rámci evoluce). Příroda má tohoto jevu využívat například při tvorbě (revitalizaci) vody, kdy jsou do ní v podzemí ve vířivým pohybem vzniklém vakuu vázány minerály 

Znalost imploze (v tomto případě je myšleno využití potenciálu vnitřních světů ve vnějším světě). Hitler věděl, jelikož to znali lidé z Thule a Vrilu, že božský princip byl vždy konstruktivní. Avšak technologie, která je založená na explozi, čímž je destruktivní, se s božským principem střetává. Tudíž chtěli vytvořit technologii založenou na implozi. Schaubergerova teorie oscilace (což je princip sekvence vyšší harmonické řady monochordu) si vypůjčuje znalosti imploze. Jednoduše řečeno: imploze místo exploze!

 • Syntéza imploze (konstruktivní, evoluce, vejce) a exploze (destruktivní, revoluce - vzniká odpor a teplo, pták Fénix) se spojuje v jeden celek, tím vzniká nadhodnota (energie revoluce se transformuje v evoluci), kterou "nevidíme".

Sledováním energetických cest monochordu a technologie imploze člověk dosáhne říše antihmoty a tudíž zrušení gravitace.

Gregor Johann Mendel

Peter Wohlleben

Nikola Tesla 

Pohyb je provázen dostředivým (imploze, tvořivá) a nebo odstředivým (exploze, destruktivní) pohybem, které se spojují v jeden celek (transformace exploze v implozi). 

Nikola Tesla při své práci používal syntézu rozumu a meditace (ákáša, vesmírný informační zdroj), kde byl většinu času.

Pohyb elektrické energie po spirálovitých drahách (fázový posun), stejně jako solární systém.

Josef Zezulka

Podstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě (obdoba TAO, JIN a Jang). Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky (pulsují), které jsou (tzv. Tvůrčí čtyřka IEAU, které lze vyjádřit barvou, zvukem, silově, skupenstvím - vždy je to vibrace) :

 • Dostředivost E (já, egoismus, pán tvorstva a planety, živel země, skupenství tuhé), Býk, Kozoroh, Panna - žlutá.
 • Odstředivost I (altruismus, nesobecká, živel vzduchu, skupenství plynné) Vodnář, Váhy, Blíženci - modrá.
 • Chlad U (klid, zastavení, uvolnění, živel vody, skupenství kapalné)  Ryby, Štír, Rak - zelená.
 • Žár A (vzruch, nadšení, živel oheň, je schopno měnit všechna skupenství) Beran, Střelec, Lev - červená.
 • O oddělila se od podstaty, kde není čas - bílá.
 • IE - O - UA;
 • Dostředivost a odstředivost jsou body zlomu a teplo a chlad jsou body obratu.

Vše podléhá stejným přírodním zákonům. Cykly (pendlování) jsou ve všem - v dechu člověka, v dechu planety (střídání ročních období), ale i v tzv. dechu vesmíru, kdy se ve vesmíru cyklicky pravidelně střídají 4 fáze. My se nyní nacházíme ve fázi dostředivé a klidové, kdy vše chladne (E -U Býk - Ryba). V této fázi se prošla hmota a duch a vznikla tak prvá bytost, prvé jsem.

 • Nyní jsme ve věku Vodnáře a první fázi Vodnář (I-I odstředivost - odstředivost) živel vzduchu.

Precesní rok (24 000 roků) se dělí na 4 části po 6 000 letech (a ty se dělí na 3 části po 2000 letech), celkem tedy 12 znamení zvěrokruhu (měsíců).

https://www.dub.cz/cs/josef-zezulka-byti-zivotni-filosofie-13-ctyri-zviretnikove-ery

Wilhelm Reich (1897 -1957)

 • Kosmická orgonová energie - torzní pole je zdrojem veškerého biologického života (živé a vědomé mysli) - vědomí vytváří existenci (egoisticky jsme se oddělili od společného vědomí, abychom se po osvícení mohli opět sjednotit s kolektivním vědomím a kosmickou podstatou).

Leonardo da Vinci

https://www.onlymen.cz/historie-a-bitvy/leonardo-da-vinci-jako-krvelacny-silenec-nebyl-pouze-slavnym-malirem-jeho-vynalezy-berou-dech/?

zobrazit více..
Loading...