Závislost

Závislost (strach, lež, peníze, drogy, moderní technologie atd.) je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování) Sergej Lazarev

Druhy závislostí a psychické poruchy

  • dopaminová závislost
  • Fomo (sociální úzkost), strach ze zmeškání něčeho zajímavého na sociálních sítích, mobilním telefonu
  • bigorexie, závislost na posilování, kult síly a vyjímečnosti
  • ortorexie, obsesivní zájem o zdravé stravování
  • anorexie a bulimie
  • Histrion (herec na jevišti života), tedy člověk s histrionskou poruchou osobnosti, je sobec (chce aby se o něho druzí zajímali, nejlépe starali) s povrchními city a emocemi. Jedná se o druh závislosti (model otrok otrokář)
  • závislosti na zvířatech, lidech, potravinách, informacích, penězích atd.

Závislosti

Závislost na něčem je stav, kdy je pro postiženou osobu těžké, až nemožné obejít se bez určité věci po nějakou podstatnou dobu.Můžeme získávat závislost na cokoli, ale jakmile se vytvoří, postižený ji nedokáže kontrolovat.Závislost se může týkat nějaké látky, činnosti nebo osoby. Návykové látky a činnosti pravděpodobně ovlivňují mozek tak, že na ně, stejně jako na příjemné pocity, reaguje zvýšeným výdejem neurotransmiteru dopaminu. Neví se, proč někteří lidé mají větší sklon k vytvoření závislosti než jiní, ale roli hrají asi genetické faktory i faktory prostředí. Např. děti z rodin, kde je někdo závislý na alkoholu či drogách mají k vzniku závislosti větší sklon.

Příznaky závisí na konkrétním druhu látky nebo činnosti, ale některé se vyskytují u všech druhů závislosti. Jde zejména o bažení po předmětu závislosti a zanedbávání jiných potřeb a oblastí života. Charakteristické je zvyšování tolerance čili potřeba stále větší dávky, aby bylo dosaženo stejného účinku,dále rozvoj nepříjemných tělesných i duševních abstinenčních příznaků, pokud se droga přestane užívat nebo činnost provozovat, a pokračující užívání drogy nebo provozování činnosti, i když je provázeno ničivým vlivem na tělesné i duševní zdraví a na mezilidské vztahy.

Geny a závislosti na nikotinu

Výzkumy prokazují, že příčinou  některých závislostí je významný genetický faktor. U lidí s první variantou (Alelou jedna ) určitého genu tato alela kóduje bílkovinu se slabou vazbou na nikotin. U lidí s jinými alelami tohoto genu mají bílkoviny tímto genem kódované středně silnou nebo silnou vazbu s nikotinem. Síla této vazby ovlivňuje účinky nikotinu na organismus a také sklon ke vzniku závislosti.

Drogová závislost

Drogová závislost (též látková závislost, narkomanie  či toxikomanie) je abnormální až patologický stav vyvolaný častým užíváním drog. Závislost na drogách začíná zpravidla častým užíváním drog, které vyvolá potřebu drogy cíleně vyhledávat, ať už psychologicky či fyzicky podmíněnou. Drogová závislost vede ke snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly, ve vážnějších stádiích vede k narušení i základních společenských a životních činností a nakonec k selhání funkcí tělesných orgánů po jejich trvalém poškození.

Závislost na alkoholu

Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván.

Působení alkoholu na mozek

Alkohol působí na lidský mozek nejrůznějším způsobem. Může působit podobně jako amfetamin tj. povzbudivě, ale zároveň zklidňuje a otupuje úzkost. Má i lehce anestetický účinek. Po požití tedy dojde k pocitům uvolnění a klidu. Ovlivňuje tělesnou teplotu a působí též na motoriku. Tyto účinky alkoholu způsobuje skutečnost, že alkohol působí na různé systémy přenosu impulsů mezi nervovými buňkami (neurotransmiterové systémy): dopaminový, serotoninový, endorfinový.

Zablokuje-li alkohol glutamátové receptory, může dojít k utlumení několika různých procesů v neuronu, který přijímá podněty, včetně výdeje dalších neuropřenašečů. Zároveň tlumí aktivaci enzymů a hormonů, které hrají zásadní roli takřka ve všech tělesných procesech. Dochází ke zhoršení schopnosti neuronu zapínat a vypínat geny. Zapínání a vypínání genů je jedna ze základních tělesných funkcí. Je to jediný způsob, jak neurony mohou vytvářet receptory, vylučovat neuropřenašeče a udržovat se při životě. Narušení těchto procesů vede k narušení správného fungování mozku.

Zdroj: Wikipedia, Mozek Carterová

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...