Signatura půdy

Signatura půdy podle výskytu léčivých bylinek

Živnou půdou pro růst kopřivy jsou dusíkaté nánosy. Díky tomu ji lze podobně jako černý bez považovat za velmi spolehlivý indikátor vyššího obsahu dusíku v půdě.

Další indikátory, signaly bylin o půdě:

  • vrbovka (vrbina) úzkolistá, lesníci tuto bylinku nemají rádi, protože signalizuje, že les odumírá
  • mezi proutkaři se sadec konopáč považuje za vodítko, které signaluje přítomnost podzemní vody
  • pionýrské dřeviny- jeřabina ptačí, pionýrská dřevina, neumí konkurovat ostatním stromům, které ho vytlačují, také bříza bělokorá patří mezi pionýrské dřeviny
Loading...