Vývojová triáda

Vývojová triáda (závislý, nezávislý, vzájemně závislý) s metamorfózou a pulzovou změnou prostřednictvím bodu zlomu

Závislý, nezávislý, vzájemně závislý, co to znamená?

To to slovní spojení jsem poprvé slyšel od kamaráda Radka. Tuto obdobu tzv. Triádu jsem našel v dalších oblastech například i ve filozofickém učení (např. TADŽAS, TAMAS, SATTVA, nebo podobně jako tři principy u Paracelsa, teze, antiteze a syntéze atd.) a přírodě. Pochopil jsem, že tato vývojová triáda, kterou následně stručně popíšu, je pro mě, z hlediska poznání velmi důležitá. Pokud pochopíme její principy a budeme se dívat na život kolem nás, umožní nám nalézt spojitosti mezi člověkem, Přírodou a Univerzem a tím pochopit lépe sami sebe a určit místo, kde se právě teď na této vývojové triádě (vývojová metamorfóza) nacházím, ve všech vztazích, které máme se svým okolím. Lidský život na planetě Zemi se tak stává příležitostí, kde můžeme postupně realizovat vývojovou triádu s metamorfózou.

  • Závislý vztah (přijímá, dostává, je závislý, ÚROVEŇ 1), dítě je závislé na mamince, tento druh závislosti můžeme vidět také u dospělých lidí a společnosti („zaseknutá holčička nebo chlapeček“- způsobený např. narušeným vztahem s otcem nebo matkou, kterému může být i 60 roků a nepoznal, co je to rovnováha, umí jen dávat nebo brát, nemá potřebu udělat další vývojový krok, který ale postupem času neodvratně přijde
  • Nezávislý vztah (já, ničí, odmítá, ÚROVEŇ 2), mladý student je nezávislý, přestává uznávat např. autority, osamostatňuje se, tvoří se jeho osobnost, jeho vlastní ego, já jsem střed světa, všechno vím, všemu rozumím, nemýlím se, realizuje proces uvědomění a přijetí sama sebe, ničí vztahy, co jej stvořilo, případně vše, co se mu postaví do cesty (hledá v sobě vlastní rovnováhu)
  • Vzájemně závislý (tvoří, sdílí, vzájemně pulzuje, je různorodý a pestrý, ÚROVEŇ 3), je vztah zralé osobnosti, která prošla vývojem odpoutání se od kontroly svého ega, která přijímá, umí s ním pracovat a je připravena na vztah, který bude vzájemně obohacující a pevný (tvoří, žije), hledá rovnováhu uvnitř a ven
  • Všechny úrovně vývojové triády sebepoznání s metamorfózou (závislý, nezávislý, vzájemně závislý, probíhající na úrovni sebeovládání a sebepoznání v procesu metamorfózy) se ještě dělí na materiální a nemateriální rovinu (duchovní rozměr). Pro vývoj jedince (rodiny, společnosti, civilizace atd.) je důležitý vývoj v materiální oblasti (fyzické tělo se svými dispozicemi), duchovní oblasti (duše se svými programy, bloky, neboli poznání sebe sama), a následně vzájemně spolupráce provázanost materiální a duchovní oblasti v UNIVERZU (vše prostupují duch, vše je provázané se vším v duchovní i materiální rovině podobně jako JIN a JANG v 3D). Můžeme to vyjádřit: tělo je „3“, duše je „6“ a duch je „9“. 3 + 6 = 9, to znamená, že tělo a duše je v rovnováze s duchem
  • atd.

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

 

Loading...