Architektura Souvislostí Budoucnosti

Architektura společnosti budoucnosti (prof. Peter Staněk), která nás čeká po roce 2020 s pravděpodobným nástupem "Technokracie".

Klíčové sektory a architektura společnosti budoucnosti:

 • produkční systémy (lokalizace a personifikace výroby, nové materiály, 3D tisk, robotizace, kvalitní výroba, recyklace, ekologie), příštích letech dojte ke snížení nadbytečné produkce až o 60 % (kvalitní výrobky, využití umělé inteligence, přechod na spotřebu v nemateriální podobě, změna zvyklostí mladé populace)
 • doprava (elektromobilita, sdílená doprava, lodní a letecká doprava, vlaková doprava, hybnost obyvatel zejména ve velkých městech, kde žije většina obyvatel, komplementarita dopravy)
 • energetika (modulární lokální jaderné elektrárny, lokární energetické zdroje, obnovitelné zdroje)
 • zdravotnictví (perzonalizovaná medicína, léky, preventivní přístup, důvěra mezi lékařem a pacientem atd.)
 • zemědělství (chemizace, likvidace nadbytečných potravin)

Jak se bude chvat nastupující maldá generace, dojde ke spotřebitelským zvyklostem (přechod od vlastnění výrobků, aut, bydlení atd. ke sílené ekonomice

Produkční systémy (produkční základna společnosti):

 • 3D tiskárny zkrátí dodavatelské řetězce a sníží objem světového obchodu (díky 3D tisku by mohlo být do roku 2040 eliminováno až 40 % světového obchodu), 3D tiskárny zvyšují sílu komparativní výhody a těží z toho vyspělé země (3D tisk tak pravděpodobně nebude mít lokální podobu a tedy se neposune blíže ke spotřebiteli, ale bude dočasně podporovat globální obchod, tedy starý model)
 • Dojde ke změně z globální produkce na lokální produkcí (pokles objemu dopravy, pokles zaměstnanosti, odstranění nadbytečné výroby, designování individuálních výrobků)?
 • Souběh personalizované produkce, radikální snížení produkce (musíme omezit spotřebu díky klimatickým změnám atd.), kvalitních výrobků bude znamenat že celá produkční sféra projde největší proměnou od zahájení průmyslové sféry. Poklesne váha průmyslu proti současnému stavu. Jak rychle tato změna proběhne? Maximálně do 10 roků. Pokud k tomu dojde má to zásadní vazby na další sektory (pracovní trh, vzdělávání, obchod, změna teritoriálního rozmístění produkčních kapacit a také změny v oblasti dopravy, stavebnictví a energetiky). Německu tuto změnu chce realizovat do 10 roků? Bude toto rozhodnutí mít dopad na Česko? Ano ,bude se muset tomu přispůsobit (faktor času bude klíčovou kriteriální funkcí) rychlým změnám okolních státu (např. komunitární směrnice: kvalitní výrobky, recyklace a ekologizace).
 • Jaké bude společenské klima? Budou lidé chtít více výrobků a spotřeby (změna myšlení a pohled na současný spotřební způsob života)? Zejména mladé generace chce již nechce úvěry, vlastnit, pouze spotřebovávat (sdílení aut, bytů, kanceláří) a využívat. Dochází k „BOD ZLOMU“ ve změně spotřebitelských zvyklostí a myšlení zejména u mladé generace.
 • Technologický bod zlomu nastává v uvědomění, že nepotřebujeme tolik produkčních systémů a z toho vyplývajících souvislostí na další sektory, důsledkem bude vytváření řetězce systémových důsledků na celou ekonomiku i civilizaci
 • Stále větší část spotřeby se přesouvá do digitální a virtuální spotřeby (způsobené změnou zvyklostí a myšlení), nastává "bod zlomu v produkčních kapacitách", to znamená také, že stále větší část společnosti (zejména západní civilizace, protože si prošla prostředím nadbytku materiálních věcí) nebude založena na materiální spotřebě, dochází k transformační změně v oblasti produkčních kapacit, které spustí rychlý transformační proces změn (které již běží) tzv. "Bodů zlomu" napříč lokální i globální ekonomikou a v celé západní civilizace atd. Důsledkem bude další nárůst polarizace ve společnosti a chaos, signalizující "BOD zlomu ve společenském řádu", přechod do Technokracie .

Co bude tahounem českého průmyslu do budoucna?

Tyto níže uvedené oblasti budou muset nahradit automobilový průmysl a na nej navázané dodavatelské řetězce (výrobní, dopravní, perzonální, materiálové atd.). Jinými slovy zásadní transformace našeho průmyslu. Čeká nás hierarchizace cílů (co je hlavní a co vedlejší)

 • virtuální (rozšířená) realita
 • materiálový výzkum a 3D tisk
 • firmy na bezpečnostní protokoly a zapezpečení cloudů a dat
 • bionický výzkum (schopnost techniků kopírovat přírodní procesy a vynálezy
 • umělá inteligence a řízení virtuálních podniků a použití technologie Betset
 • nanotechnologie
 • recyklace plastů

Během průmyslové revoluce došlo k prudkému růstu produktivity (změny v managementu a ve výrobě), totéž probíhalo také během digitální revoluce v devadesátých letech (orientace na zisk se nemění, pouze se mění nástroje)

Zdravotnictví, klíčové faktory obrazu budoucností

 • perzonalizace (léky na míru pro konk)rétního pacienta)
 • individuální přístup
 • celostní medicína

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...