Příčiny krize západního civilizačního modelu

Příčiny krize západního civilizačního modelu

příčiny současného stavu západního civilizačního modelu můžeme vidět na tzv. Calhounově experimentu, blahobyt znamená bod zlomu, následuje rozklad.

Co jsou příčiny kolapsu západní civilizace?

ve standardním scénáři vychází hlavní bod zlomu, když se zastaví růst a začne výrazný pokles (mezi roky 2030-2040, MIT), výsledky kolapsu budou viditelné desítky roků před tím i potom. Většina lidí si neuvědomuje, že se civilizace nachází uprostřed vážné krize (změna klimatu, migrace, vymírání druhů, znečištění půdy, oceánu a ovzduší, prohlubující se nerovnost), která je poháněná mohutnými dlouhodobými sociálními a enviromentálními silami. Lidstvo tlačí příliš na pedál ekonomického růstu a ekologické zátěže, blikají nám kontrolky, systém se rozpadá a lidé přesto nechtějí nic měnit více

 • HDP = hrubá destrukce planety, proto musíme snížit svoji spotřebu ve všem co nutně nepotřebujeme (omezením spotřeby stávkujete oproti HDP říká Graeme Maxton)
 • Není možné žít na ohraničené planetě a současně donekonečna zvětšovat ekologickou stopu (malá menšina, která hromaděním vlastního bohatství postavila nad zájmy většiny, tím uvrhla do krize ostatní většinu a všechnu živou přírodu), byl narušen a selhal demokratický proces
 • Zejména západní civilizace žije na dluh budoucích generací a jiných národů, stále zvyšuje spotřebu všeho bez ohledu na důsledky pro Přírodu a rozvojové země
 • Rychlý růst populace (nyní přibývá cca 80 milionů lidí za rok) zejména v nejchudších oblastech s nedostatkem vody a potravin (migrace), lidstvo se stalo příliš početným (7,7 miliardy) na limitované zdroje Země, lidstvo musí zredukovat ekologickou stopu, přestože to poškodí ekonomiku a sníží životní úroveň (jde o minimalizaci škod, proces již nejde zastavit, bezbolestná transformace není možná, čím později to uděláme tím budou větší škody a rozvrat)
 • Posouvání hranic, které dříve byli tabu, hrnutí problémů před sebou a čekání až se to tzv. "ZADRHNE  
 • Lidstvo překračuje přírodní limity již od roku 1980 (40 roků žijeme na dluh přírody), nejvíce to jde tento ekologický dluh planety na vrub nejvyspělejších států, kde žije menšina populace
 • Např. USA nesplácí své dluhy již od roku 1960 (západní civilizace mají největší dluhy, které si kupují nejchudší země), proces se zrychluje po roce 1971, kdy byla zrušena směnitelnost USD za zlato
 • V současnosti také probíhá trend přesunu moci a společenského vlivu od "vůle lidu" k požadavkům korporací a finančních institucí (koncentruje se velká moc do rukou úzké skupiny osob, která vytváří extrémní ekonomický, informační a politický tlak) 
 • Globalizace urychlila růst (vyčerpala přirozenou spotřebu na globální úrovni, vytvořila tlak na vynucenou spotřebu a přechod do digitální globalizace) a současně se stává faktorem, který přispívá ke kolapsu civilizace
 • Již je naplněno 7 zákonu zániku civilizací podle prof. Bárty to vede ke kolapsu civilizace
 • Guvernér ČNB Rusnok říká, že další snížení úrokových sazeb z již tak nízkých úrovní by mohlo podkopat stabilitu finančního systému (15.6.2020, Reuters). Platí tento názor i pro ECB a další banky? 
 • Hrozí pád světového finančního systému?
 • Sucho (srážkový šok) je obecně faktorem, které urychluje pád (kolaps) starého civilizačního modelu a vznik nového

19.6.2020 Angela Merkelová: EU čelí velmi, velmi těžké době. Čelí nejhorší recesi od druhé světové války. Přesto někteří nemusí docenit, jak špatná tato situace je (Bloomberg)  

zobrazit více..
Loading...