Astrální tělo

Astrální tělo

Astrální tělo, MUDr. Mikuláš Štefan

 • Tvar astrálního těla se mění dle nálad, citů, slov a skutků. Mezi aurou (je naše vyzařování) a astrálním tělem (je naše duše) je velký rozdíl, po smrti člověka aura do několika minut zanikne, astrální tělo nezanikne zhmotnili si ji na 1 EON (kosmický, platónský rok - cca 25 920 roků), duch nezanikne nikdy
 • Astrální tělo (kopíruje fyzické tělo a je o 20 - 30 cm větší) je náš transportér (přenáší nás), uchovává absolutně všechny informace (je velmi proměnlivé a pulsuje), které v průběhů životů sbíráme (city, slova, skutky) - je to databáze informací a současně slouží k tomu, abychom se mohli hýbat i v jiných dimenzích (každou noc odcházíme v astrálním těle do 4. dimenze astrálního světa a můžeme se pohybovat kdekoliv i v jiných dimenzích a mít kontakt s jinými entitami), barvy astrálního těla se neustále mění.
 • Přes fyzické tělo a 5 smyslů sbíráme informace, které se akumulují v astrálním těle a proto při klinické smrti se některým z nás (kteří se vrátili zpět) nám promítne celý život od početí až do dotyčného okamžiku klinické smrti během několika minut do největších podrobností (dříve se soudilo, že tyto informace jsou uloženy v srdci, ale při klinické smrti by si to mozek nebyl schopen pamatovat, protože za několik minut odumírá)
 • Duch se váže přes astrální těla na naše fyzické tělo až při porodu a prvém nádechu a pláči s pomocí andělů narození (my jako duch a trochu zhmotněná duše jsme v okolí té matky a vnímáte všechny její myšlenky, prožitky, nálady, skutky i co mluví, ale ne zevnitř, tam vám jen rodiče vyrobili transportér - loď). Ale Vy jako duch a duše jsme spojili ty dva a ty tři vám dali fyzické tělo (skafandr, loď, člun), aby naše duše a duch mohli zažívat to, co zažíváte v tomto těle.
 • Čakry (máme přes 88 000 čaker) nejsou ve fyzickém těle, ale v astrálním těle, je základních 7, deset čaker je známých a zbytek běžně neznámých
 • Fyzické tělo je s astrálním tělem spojené stříbrnou šňůrou (nití)
 • Ve 3. dimenzi, kde žijeme, existuje lineární čas, v astrálním světě a astrálním těle (kopíruje fyzické tělo a je o 20 - 30 cm větší) žijeme dále. Ve 4. dimenzi už neexistuje lineární čas, ale existuje "velký kosmický čas" (relativně je tam čas, ale není lineární z 3. dimenze)
 • Spojení se stříbrnou nití je 2cm nad pupkem, která spojuje fyzické a astrální tělo, v noci při spánku astrální tělo vystoupí z fyzického těla (každou noc prožíváme malou smrt) a díky stříbrné šňůře (je nekonečně dlouhá a nikdy se neroztrhne, to není fyzická niť) se může vrátit zpět do fyzického těla (někdy máme při probuzení pocit, že jsme padali, to znamená, že se něco událo s fyzickým tělem). Bez astrálního těla, která nás obklopuje, se nedokážeme fyzicky hýbat, neboť to astrální tělo dává impulsy fyzickému tělu.
 • Všechny choroby, úrazy, zranění pochází z astrálního těla (protože zde jsou uloženy všechny informace ze všech našich životů). Cokoliv si k sobě přivoláte, tak prochází nejprve přes astrální tělo, přes astrální tělo vznikají bloky v meridiánech (neprobíhá tok energie) a vznikají zúžení a úplné zastavení otáčení čaker. Astrální tělo způsobuje bloky v meridiánech a tím zpomalení čaker, astrální tělo dá tedy první impulz, potom se to ve fyzickém těle projeví jako pocit, mravenčení v těle (že onemocním, budu mít úraz atd.) - to je první stádium začínajícího onemocnění. Potom přijde myšlenka - myslím si, že onemocním - druhé stádium fyzického onemocnění. Cítíme píchnutí, zabolí rameno, je nám nevolno, zvýší se tlak atd. - jemné příznaky že nejsme ve "své kůži", určitá nepohoda, vyspíme se (astrální tělo odejde do 4. dimenze) a ještě se to vyrovná - přes astrální tělo to dokážeme každou noc vyrovnat
 • Ve 3. dimenzi (fyzické tělo ve 3D realitě na Zemi) vnímáme pouze 5 % toho, co nás obklopuje a chápeme 3 - 5 % toho, co je kolem nás. Astrální tělo v době spánku opouští tělo a jde do 4. dimenze, kde pochopí a vnímá zbytek (95%), a díky tomu dokážeme malé chyby harmonizovat (na to slouží astrální tělo, když ho posloucháme)
 • Astrální tělo má globální (periferní a velmi rozšířené) vidění, noční opuštění těla je nevědomé
 • Strach (např. z toho, že se stříbrná niť roztrhne a nebudou se moci vrátit do těla, nebo že tam potkají jiné entity a ty jim ublíží, nebo že tam potkají duše zemřelých a ty jim ublíží, nebo že jiná entita jim obsadí jejich fyzické tělo) právě brání tzv. vytělesnění (vědomé opuštění fyzického těla, vystoupení z fyzického těla - astrální cestování)
 • Strach, obavy, beznaděj, úzkostlivost hněv, nejistota atd. (jsou tmavé studené energie) nám přivolávají těžkosti, průsery, ne pozitivní životní situace pro nás. Pokud si před spaním odpustím úplně vše, co jsem dnes nadrobil nebo provedl a odpustím i těm, kteří mohou mít pocit, že já jsem jim ublížil nebo ublížili oni mě a tak usnu, tak žádná entita nemůže obsadit naše tělo, protože jsme světlo. Podobné přitahuje podobné na stejné rezonanci - zákon přitažlivosti (vrána k vráně sedá). Pokud mám před spaním negativní myšlenky a cítím se jako viník atd., tak máme kolem sebe tmavé síly a přitahujeme si je. Pokud se před spaním projdu celý den a odpustím si úplně za vše, odpustím i jiným, tak nás obklopí andělé spánku (zářivé světlo). Když jsme plní světla nikdo nemůže vstoupit do našeho těla.
 • Jak vědomě opustit své tělo? Je několik technik, například provazová (lanová) technika (chytíme se za lano a jako že chceme šplhat a tak tento pohyb opakujeme), nebo kymácení se (sedíte na židli a chcete stoupnout, ale nestoupnete - děláte mírný kývavý pohyb několik minut). Brzdou je strach, který můžete vyměnit za zvědavost.
 • Astrální svět (Shambala, Nirvána) není místo, ale je to stav, nebo skupenství. Astrální tělo je také určitý stav a skupenství. Když ovládáme svoje astrální tělo, tak se můžeme dostat do astrálního světa vědomě (je to stav vědomí, jiné skupenství těla).
 • Astrální tělo obsahuje nejen myšlenky a city, ale také představy, touhy a vášně (je tam i to jsme chtěli a nedosáhli - i to že na to pomyslíme, tak se to uchovává v astrálním těle a jednou za to budeme odpovědní, tedy vše co se v nás odehrává je uloženo v databázi astrálního těla), tedy i myšlenkami, touhami, slovy i skuty ubližujeme.
 • U materiálně založeného člověka (majetek, úspěch, peníze) je astrální tělo zhruba 20 -30 cm od těla, je drsné, velmi husté, nesouměrné, chaotického tvaru (jinak je ve tvaru vejce), téměř materiální (tak cítíme hrubé lidi, kteří protlačí vše i přes mrtvoly a dosáhnou co chtějí) a při nich je vám nepříjemně nebo při průchodu vás něco zabolí nebo vás to odtlačí. U průměrného člověka, alespoň s trochou duchovna je astrální tělo zhruba 45 cm od těla (je méně husté a má krásné oválné tvary). U duchovního člověka, který chápe o čem to tady je, je astrální tělo zhruba 75 cm a více od těla, velmi jemné, krásné a souměrné jako vejce. U lidí surových, hrubých a plných hněvu se mění i barvy (jsou surové, ponuré, tmavé barvy), u lidí s lepším chápáním, co dělám jiným dělám sobě (světlejší až fosforeskující barvy, vytváří to auru a prostupuje to tělem). U novorozenců jsou astrální těla světlé a zářivé (neprožívají hněv, strach, beznaděj, nejistotu) a to působí positivně i na zdravotnický personál v porodnicích.
 • Fyzické věci (auto, židle, dům) mají svou astrální podobu (fosforeskující světlo), ale ne vyzařování. Zvířata mají astrální tělo, ale ne ve smyslu duše, proto mohou mít k lidem i city a jejich reakce, přes astrální tělo to dokáží lidem projevovat, ale není to duše. Zvířata mají jen jednu čakru mezi očima a dokážete je tak ovládat, když se jim tam díváte.

Planeta Gája (Země)

 • okolo planety je atmosféra, kterou můžeme nazvat astrálním tělem planety Gája
 • Na Van Allenovy pásy lze fyzikálně pohlížet jako na jakousi "auru" Země, která je hmotným projevem toho, co zároveň probíhá na úrovni "energie vakua. Život na Zemi vyžaduje určitou míru energetické izolace od zbytku Vesmíru. 
 • Van Allenovými pásy jsme zdědili jako pupeční šňůru spojující nás bytostně se zbytkem úchvatného, vyvíjejícího se, živého Vesmíru.  

Van Allenovy radiační pásy nebo jen radiační pásy jsou oblasti v okolí planety, ve kterých je zachycené korpuskulární záření (energetické ionty a elektrony). Jde o částice slunečního větru, zachycené v magnetickém poli planety, proto je jejich existence možná jen u planet s magnetosférou. 

 • planeta Země má 3 Van Allenovy radiační pás, rozpoznáváme vnější a vnitřní Van Allenův pás a nově by objeven třetí pás (2013)
 • počet a tvar pásů se jeví různý pro různé energie částic a je závislý na aktivitě jako je magnetická bouře. 
 • Van Allenovy pásy se rozprostírají od výšky zhruba 400 km nad zemským povrchem do vzdálenosti asi 50 000 km 
 • Oba pásy obklopují Zemi symetricky okolo její magnetické osy. V průřezu mají pásy půlměsícovitý tvar, což je zapříčiněné topologií křivek geomagnetického pole. Zahušťující se křivky vyvolávají efekt magnetického zrcadla, proto jimi většina nabitých částic nemůže proniknout až k pólu. Částice se proto odrážejí zpět a putují k druhému zrcadlu, kde se opět odrazí. Tímto způsobem jsou částice v radiačním pásu dlouhodobě uvězněné a jejich nejvyšší koncentrace se nachází nad rovníkem (kde jsou siločáry nejřidší). Pokud mají částice vhodný úhel letu vzhledem k siločarám a vhodné energie, mohou v oblasti zrcadel proniknout až do atmosféry, kde mohou způsobit polární zář. Pravděpodobnost jejich průniku do atmosféry je tím větší, čím větší příkon částic směrem od Slunce pozorujeme. Největší bývá v období geomagnetických bouří. 
 • Lidem a živým organismům obecně jsou vysokoenergetické protony a záření beta ve van Allenových pásech životu nebezpečné, neboť částice, které se v nich velkou rychlostí pohybují, jsou schopné porušit lidskou DNA. S výjimkou programu Apollo a několika dalších ojedinělých letů se člověk pohyboval v menší vzdálenosti, než je vnitřní hranice vnitřního van Allenova pásu (tedy max. do cca 350 km od zemského povrchu). 

Propojenost mezi Van Allenovými pásy a děním na Zemi, stejně jako vztah Země i s jejími atmosférickými obaly k okolnímu Vesmíru jsou vztahy hlubokých vnitřních vazeb, které jsme přirovnali k struktuře fraktálů. Lze mít za to, že při pohledu z pozice kvantové fyziky naše Země vznikla nejprve v myšlence a paměti Boha, které se projevily na hmotné úrovni jako kvantový záblesk. Zároveň nastaly fluktuace v "energii vakua" a vznikalo z něj gravitační pole zároveň s hmotou. Gravitačně se soustředila další hmota až postupně vznikla celá planeta, která se vyvíjela a až dosud vyvíjí ve vztahu k ostatnímu Vesmíru prostřednictvím "energetické matrice" energie časoprostoru, reprezentované Van Allenovými pásy. Ty jsme zdědili jako pupeční šňůru spojující nás bytostně se zbytkem úchvatného, vyvíjejícího se, živého Vesmíru. 

https://neviditelnypes.lidovky.cz/scifi/uvaha-nove-dimenze-astrofyziky-a-dusledky-v-pohledu-na-vesmir-a-zemi.A070323_005823_p_scifi_hpe/tisk<br>

8.12.2020 O energetických tělech člověka a škodlivosti mobilních telefonů 

zobrazit více..
Loading...