Supernova

Supernova

14.5.2021 Vědci už dlouho tušili, že prvky jako zlato, stříbro a plutonium se rodí během supernov, kdy hvězdy explodují. Ale typická supernova nedokáže vysvětlit množství těžkých prvků v našem kosmickém sousedství, tvrdí nová studie . Vědci domnívají, že těžké prvky jsou pravděpodobněji vytvářeny při srážkách dvou hustých mrtvých hvězd zvaných neutronové hvězdy nebo u některých vzácných typů supernov , jako jsou ty, které se tvoří z rychle se otáčejících hvězd.

Vědci porovnali počet plutonia s atomy, které měly známý zdroj. Železo-60 se uvolňuje supernovami, ale je tvořeno fúzními reakcemi ve hvězdě, nikoli jako součást r-procesu. V dalším menším kusu vzorku tým detekoval asi 415 atomů železa-60.

Plutonium-244 je radioaktivní a rozpadá se s poločasem 80,6 milionu let. A železo-60 má ještě kratší poločas rozpadu 2,6 milionu let. Takže prvky nemohly být přítomny, když se Země vytvořila před 4,5 miliardami let. To naznačuje, že jejich zdrojem je relativně nedávná událost. Když byly atomy železa-60 spočítány podle jejich hloubky v kůře, a proto, jak dávno byly uloženy, vědci viděli dva vrcholy zhruba před 2,5 miliony let a zhruba před 6,5 miliony let, což naznačuje dva nebo v nedávné minulosti došlo k dalším supernovám.

Vědci nemohou říci, zda plutonium, které detekovali, pochází také z těchto supernov. Pokud by se to však stalo, množství plutonia produkovaného v těchto supernovách by bylo příliš malé na to, aby vysvětlilo množství těžkých prvků v našem kosmickém okolí, vypočítali vědci. To naznačuje, že pravidelné supernovy nemohou být hlavním zdrojem těžkých prvků, alespoň poblíž.

To znamená, že pro r-proces jsou stále zapotřebí další zdroje.

https://www.sciencenews.org/article/supernova-heavy-elements-source-earth-crust-deep-sea?<br>

28.8.2020 Supernovy ukončují životy obřích hvězd a následně v několika vlnách vysílají nepředstavitelně rychle do vesmíru vysoce energetické ultrafialové, rentgenové a gama záření. Ty můžou poškodit ozónovou vrstvu Země i na desítky tisíc let. A fosilní důkazy naznačují, že biologická rozmanitost se na naší planetě podstatně snížila na dobu asi 300 000 let ke konci devonu.

Podle Fieldovy teorie by jedna nebo několik explozí supernovy, vzdálené od Země asi 65 světelných let, mohly být zodpovědné právě za dlouhodobou ztrátu ozonu. Počet výbuchů lze vysvětlit tím, že hvězdy se obvykle vyskytují v shlucích s jinými hvězdami, takže další supernovy se pravděpodobně objeví krátce po první.

"Hlavním poselstvím naší studie je, že život na Zemi neexistuje izolovaně. Jsme obyvatelé většího vesmíru a vesmír zasahuje do našich životů. Často nepostřehnutelně, ale někdy divoce," dodává Fields.

https://www.extralife.cz/vesmir/jedno-z-peti-nejvetsich-vymirani-na-zemi-patrne-zpusobil-vybuch-supernovy_50380.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=GzkWHTvPced-202008281916&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

zobrazit více..
Loading...