Supernova

28.8.2020 Supernovy ukončují životy obřích hvězd a následně v několika vlnách vysílají nepředstavitelně rychle do vesmíru vysoce energetické ultrafialové, rentgenové a gama záření. Ty můžou poškodit ozónovou vrstvu Země i na desítky tisíc let. A fosilní důkazy naznačují, že biologická rozmanitost se na naší planetě podstatně snížila na dobu asi 300 000 let ke konci devonu.

Podle Fieldovy teorie by jedna nebo několik explozí supernovy, vzdálené od Země asi 65 světelných let, mohly být zodpovědné právě za dlouhodobou ztrátu ozonu. Počet výbuchů lze vysvětlit tím, že hvězdy se obvykle vyskytují v shlucích s jinými hvězdami, takže další supernovy se pravděpodobně objeví krátce po první.

"Hlavním poselstvím naší studie je, že život na Zemi neexistuje izolovaně. Jsme obyvatelé většího vesmíru a vesmír zasahuje do našich životů. Často nepostřehnutelně, ale někdy divoce," dodává Fields.

https://www.extralife.cz/vesmir/jedno-z-peti-nejvetsich-vymirani-na-zemi-patrne-zpusobil-vybuch-supernovy_50380.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=GzkWHTvPced-202008281916&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

zobrazit více..
Loading...