Homo sapiens

Homo sapiens

Čeká nás v průběhu tohoto století transformace Homo sapiens?

18.9.2020 Asi před 120 tisíci lety se v dnešní severní Saúdské Arábii zastavili členové malé skupiny Homo sapiens, aby se napili v mělkém jezeře, k němuž chodili pít také velbloudi, buvoli a sloni, větší než jakýkoli druh, který můžeme vidět dnes. Lidé se tu ale dlouho nezdrželi - jen si odpočinuli a pokračovali v další cestě. Stopa po nich však zůstala.

Podle výzkumu patřily tyto stopy na základě odhadu výšky a hmotnosti postavy lidem dnešního typu, nikoli neandertálcům, o nichž ani není známo, že by byli na Středním východě přítomni. "Víme, že lidé navštívili toto jezero ve stejnou dobu, kdy u něj byla i zvířata. Nenašli jsme překvapivě ale žádné kamenné nástroje, které by svědčily o tom, že by se tu usídlili dlouhodoběji. Zdá se tedy, že navštívili jezero jen kvůli vodě, možná si tu také něco nalovili," konstatoval Stewart.

Obzvlášť atraktivní kořist museli představovat pravěcí sloni, kteří vyhynuli před zhruba 400 tisíci lety. Jejich výskyt také dokládá, že dané místo muselo být bohaté na zeleň a na zdroje sladké vody. Kromě stop vědci našli ještě asi 233 zkamenělin svědčících o tom, že za býložravci přicházejícími k napajedlu v Altharu se stahovali i masožravci, podobně, jako je tomu dnes v afrických savanách. Dosud nejstarší fosilie svědčící o výskytu druhu Homo sapiens mimo Afriku pocházely z doby zhruba před 210 tisíci až před 180 tisíci lety a našly se v jižním Řecku a v Levantě. "Nové otisky naznačují, že pro lidi šířící se z Afriky mohly být zvlášť důležité vnitrozemské cesty přes jezera a po řekách," 

https://www.denik.cz/veda-a-technika/saudska-arabie-lidske-stopy.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=yUurIOhAaSi-202009181817&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

září 2020 Lidská evoluce: https://www.scientificamerican.com/article/how-scientists-discovered-the-staggering-complexity-of-human-evolution/

22.8.2020 Evropané jsou potomci sedmi dcer Eviných: Češi mají nejvíce z Heleny. Kdo byla? Představte si, že zkoumáte mateřskou linii své matky přes babičku a prabábu dále a dále do historie, až se dostanete do pravěku. Již někdy před 140 000 lety žila kdesi na světě žena, která je vaším přímým předkem. Jejím potomkem ovšem nejste jen vy a vaši sourozenci, ale všichni dnes žijící lidé na této planetě.

Tato "pramáti" všeho lidstva se v genetice nazývá Mitochondriální Evou, nesmíme ji ovšem zaměnit s dámou stejného jména, o které pojednává Bible. Mitochondriální Eva ve své době rozhodně nebyla jedinou žijící ženou na světě, měla jen to "štěstí", že povila dcery, které opět daly život dcerám a tak to šlo dále až do dnešní doby, aniž se mateřská linie přerušila.

Vědci k tomuto zjištění došli na základě výzkumu mitochondriální DNA, jež se dědí z matky na dceru a některé její znaky jsou shodné pro celou dnešní populaci. Z linie Mitochondriální Evy se pak vydělilo sedm haploskupin, ze kterých pocházejí dnešní Evropané.

Britský genetik Bryan Sykes hovoří o "sedmi matkách klanu" nebo také o "sedmi dcerách Eviných", jejichž genetická informace se vyskytuje u dnes žijících obyvatel Evropy. Nejrozšířenější je haploskupina H, pro zjednodušení označována jako "Helena". Vznikla zřejmě před 20 tisíci lety na území dnešní jižní Francie a severního Španělska, odkud se rozšířila po celém kontinentu. Dnes ji najdeme zhruba u 30-40 % evropských mateřských linií. Do skupiny Helena prý patřili mimo jiné i Marie Terezie a ruský car Petr II. Věčina naší populace připadá právě na Helenu.

Ostatní haploskupiny jsou zastoupeny vyrovnaně po 10-12 %, s výjimkou Veldy (V), do které spadají jen 4 % Evropanů. Ačkoli se zrodila na severozápadě Španělska, její potomci dnes obývají hlavně severní Evropu.

Druhou nejpočetnější haploskupinou (12 %) je Jasmína (J). Její kořeny leží na Blízkém východě v době před 5-8 tisíci lety. Ze stejné oblasti pochází také skupina Uršula (U), která je ale o poznání starší - její vznik sahá do doby před 50 tisíci lety. Nositelky mitochondriální Uršuly najdeme především v Británii a Skandinávii.

Ve střední Evropě je rozšířená zejména haploskupina Kateřina (K), jejíž původ leží v severovýchodní části Itálie. Naopak z italské západní strany pochází Tara (T), jejíž potomci dnes přebývají hlavně v západní a jižní Evropě, ale také v Irsku. Sedmou !dcerou Evinou" pak byla žena přezdívaná Xénie, jejíž klany lze po troškách dohledat napříč celým kontinentem. 

https://www.dotyk.cz/magazin/puvod-evropanu-dna-materska-linie-30000821.html?cx_testId=7&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=3#cxrecs_s

15.5.2020 Hromadné vymírání druhuJe zde velmi silná analogie mezi prvním masovým vymíráním na Zemi a tím, co se děje nyní. Vývoj nových druhů může radikálně proměnit ekosystém celé planety. Nyní jsme my lidé nejmocnější ekoinženýři na planetě. A znovu způsobujeme masové vymírání," říká profesor Simon Darroch z Vanderbiltovy univerzity. Zatímco dinosaury vyhladil meteorit a ediakranskou faunu první skuteční živočichové, nyní vyhlazuje všechno kolem jediný živočišný druh - Homo sapiens.

https://www.extrastory.cz/prvni-masove-vymirani-druhu-meli-na-svedomi-inzenyri-ekosystemu.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

20.3.2020 Nejde jen o překonání momentální hrozby, ale nastavení světa poté, co se bouře přežene. Ano, bouře se přežene, lidstvo a většina z nás přežije a budeme si muset zvykat na nový svět. Yuval Noah HarariHomo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století"

  • Mnohá krátkodobá opatření se totiž změní v trvalá. To je totiž přirozenost všech krizových řešení, protože předbíhají historii. Zavedení toho, co by jinak trvalo roky, se děje v řádu hodin. Ještě nedokonalé a místy i nebezpečné technologie se začnou používat, protože riziko nicnedělání je větší. 
  • Cesta totalitárního podvolení se znamená neustálou kontrolu vlád, monitorování lidí a tresty v případě porušení pravidel. Moderní technologie nám vůbec poprvé v historii dávají možnost sledovat kohokoliv 24 hodin denně. Není vyloučeno, že mnohé vlády budou ve výjimečných stavech pokračovat i po odeznění epidemie s argumentem, že je na místě strach z druhé vlny, nebo proto a proto...
  • Lidstvo roky o svou svobodu a právo na soukromí bojovalo, koronavirová krize může být bod zlomu. Pokud se zeptáte lidí, jestli je jim milejší soukromí, nebo zdraví, vyhraje zdraví.

Více na https://www.e15.cz/zahranicni/autor-bestselleru-o-lidstvu-harari-stojime-na-rozcesti-konce-svobody-a-spoluprace-sveta-1367894?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
zobrazit více..
Loading...