Homo sapiens

Čeká nás v průběhu tohoto století transformace Homo sapiens?

září 2020 Lidská evoluce: https://www.scientificamerican.com/article/how-scientists-discovered-the-staggering-complexity-of-human-evolution/

22.8.2020 Evropané jsou potomci sedmi dcer Eviných: Češi mají nejvíce z Heleny. Kdo byla? Představte si, že zkoumáte mateřskou linii své matky přes babičku a prabábu dále a dále do historie, až se dostanete do pravěku. Již někdy před 140 000 lety žila kdesi na světě žena, která je vaším přímým předkem. Jejím potomkem ovšem nejste jen vy a vaši sourozenci, ale všichni dnes žijící lidé na této planetě.

Tato "pramáti" všeho lidstva se v genetice nazývá Mitochondriální Evou, nesmíme ji ovšem zaměnit s dámou stejného jména, o které pojednává Bible. Mitochondriální Eva ve své době rozhodně nebyla jedinou žijící ženou na světě, měla jen to "štěstí", že povila dcery, které opět daly život dcerám a tak to šlo dále až do dnešní doby, aniž se mateřská linie přerušila.

Vědci k tomuto zjištění došli na základě výzkumu mitochondriální DNA, jež se dědí z matky na dceru a některé její znaky jsou shodné pro celou dnešní populaci. Z linie Mitochondriální Evy se pak vydělilo sedm haploskupin, ze kterých pocházejí dnešní Evropané.

Britský genetik Bryan Sykes hovoří o "sedmi matkách klanu" nebo také o "sedmi dcerách Eviných", jejichž genetická informace se vyskytuje u dnes žijících obyvatel Evropy. Nejrozšířenější je haploskupina H, pro zjednodušení označována jako "Helena". Vznikla zřejmě před 20 tisíci lety na území dnešní jižní Francie a severního Španělska, odkud se rozšířila po celém kontinentu. Dnes ji najdeme zhruba u 30-40 % evropských mateřských linií. Do skupiny Helena prý patřili mimo jiné i Marie Terezie a ruský car Petr II. Věčina naší populace připadá právě na Helenu.

Ostatní haploskupiny jsou zastoupeny vyrovnaně po 10-12 %, s výjimkou Veldy (V), do které spadají jen 4 % Evropanů. Ačkoli se zrodila na severozápadě Španělska, její potomci dnes obývají hlavně severní Evropu.

Druhou nejpočetnější haploskupinou (12 %) je Jasmína (J). Její kořeny leží na Blízkém východě v době před 5-8 tisíci lety. Ze stejné oblasti pochází také skupina Uršula (U), která je ale o poznání starší - její vznik sahá do doby před 50 tisíci lety. Nositelky mitochondriální Uršuly najdeme především v Británii a Skandinávii.

Ve střední Evropě je rozšířená zejména haploskupina Kateřina (K), jejíž původ leží v severovýchodní části Itálie. Naopak z italské západní strany pochází Tara (T), jejíž potomci dnes přebývají hlavně v západní a jižní Evropě, ale také v Irsku. Sedmou !dcerou Evinou" pak byla žena přezdívaná Xénie, jejíž klany lze po troškách dohledat napříč celým kontinentem. 

https://www.dotyk.cz/magazin/puvod-evropanu-dna-materska-linie-30000821.html?cx_testId=7&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=3#cxrecs_s

15.5.2020 Hromadné vymírání druhuJe zde velmi silná analogie mezi prvním masovým vymíráním na Zemi a tím, co se děje nyní. Vývoj nových druhů může radikálně proměnit ekosystém celé planety. Nyní jsme my lidé nejmocnější ekoinženýři na planetě. A znovu způsobujeme masové vymírání," říká profesor Simon Darroch z Vanderbiltovy univerzity. Zatímco dinosaury vyhladil meteorit a ediakranskou faunu první skuteční živočichové, nyní vyhlazuje všechno kolem jediný živočišný druh - Homo sapiens.

https://www.extrastory.cz/prvni-masove-vymirani-druhu-meli-na-svedomi-inzenyri-ekosystemu.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

20.3.2020 Nejde jen o překonání momentální hrozby, ale nastavení světa poté, co se bouře přežene. Ano, bouře se přežene, lidstvo a většina z nás přežije a budeme si muset zvykat na nový svět. Yuval Noah HarariHomo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století"

  • Mnohá krátkodobá opatření se totiž změní v trvalá. To je totiž přirozenost všech krizových řešení, protože předbíhají historii. Zavedení toho, co by jinak trvalo roky, se děje v řádu hodin. Ještě nedokonalé a místy i nebezpečné technologie se začnou používat, protože riziko nicnedělání je větší. 
  • Cesta totalitárního podvolení se znamená neustálou kontrolu vlád, monitorování lidí a tresty v případě porušení pravidel. Moderní technologie nám vůbec poprvé v historii dávají možnost sledovat kohokoliv 24 hodin denně. Není vyloučeno, že mnohé vlády budou ve výjimečných stavech pokračovat i po odeznění epidemie s argumentem, že je na místě strach z druhé vlny, nebo proto a proto...
  • Lidstvo roky o svou svobodu a právo na soukromí bojovalo, koronavirová krize může být bod zlomu. Pokud se zeptáte lidí, jestli je jim milejší soukromí, nebo zdraví, vyhraje zdraví.

Více na https://www.e15.cz/zahranicni/autor-bestselleru-o-lidstvu-harari-stojime-na-rozcesti-konce-svobody-a-spoluprace-sveta-1367894?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
Loading...