Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je stav chronického pracovního vyčerpání (v tomto stavu práce pro člověka ztrácí smysl, nemá zájmem o lidi, ztrácí smysl života), které nejčastěji postihuje lékaře, zdravotní sestry, učitele, manažery a další exponované, psychicky náročné profese s největší mírou zodpovědnosti. K podobnému stavu dochází také při ztrátě životního partnera.

V současné době postihuje tento stav stále více i mladou generaci. Chronické vyčerpání, nespavost, stres, bolesti hlavy a neschopnost oddělit pracovní a osobní život jsou běžné příznaky workoholiků. Důsledkem může být ztráta smyslu života a zhroucení. Nejčastěji je to způsobeno tím, že se jedinec koncentruje pouze na jednu oblast nebo aktivitu, která následně přeroste v závislost. Při její ztrátě následuje většinou psychický a fyzický kolaps (v krajním případě sebevražda). Někteří tento akutní psychický stav řeší pomocí alkoholu, stimulantů, drog nebo léků, a to ještě situaci zhoršuje (nastává tzv. začarovaný kruh).

  • Manažeři firem se stávají nejohroženějším druhem, protože řeší úzkosti, pocit vyhoření, nízké sebevědomí i strach z chyb. Tento skrytý trend se zrychluje a zasahuje jako mor další části společnosti.

ČÍM VĚTŠÍ NADŠENÍ NA ZAČÁTKU, TÍM SILNĚJŠÍ VYHOŘENÍ NA KONCI (současně platí, že aplikace Herakleitova principu však nemusí platit vždy)!

ZÁVISLOST JE DŮSLEDKEM NARUŠENÝCH VZTAHŮ a nedůvěry v sebe (nepřijetí vlastního JÁ), proto je tělo v rovnováze!

"ZTRÁTA PUDU SEBEZÁCHOVY", TAK BY SE DAL NAZVAT NOVÝ VIR, KTERÝ SE ŠÍŘÍ DIGITÁLNÍM EKOSYSTÉMEM BEZ POVŠIMNUTÍ

ZAMYŠLENÍ: výše popsané příklady jasně ukazují, že dochází k zásadní změně v celé civilizaci. Přecházíme z přírodně-průmyslového ekosystému do digitálního ekosystému. Většinová populace však tuto rychlou změnu vůbec neregistruje, nechápe její důsledky, ztrácí pud sebezáchovy, stává se plíživě závislá a naplňuje se tak efekt vařené žáby.

21.2.2021 Kdo nechce v práci vyhořet, musí mít sebe na prvním místě a seřazené priority, říká zakladatelka Soulmia. "Všude tam kde se vytratilo psychologické bezpečí v práci - to znamená: vím kam jdu, co tam budu dělat, kam firma směřuje, jaká je vize -, tak tam šla nálada a angažovanost týmů velmi dolů," říká průkopnice tématu duševního zdraví ve firmách Simona Zábržová. Poté co sama v práci dvakrát vyhořela, založila společnost Soulmio, která se snaží pomáhat lidem, aby si i v práci dokázali udržet psychickou pohodu.

"Lidé často vyhoří, protože necítí vlastní sebehodnotu. Plní očekávání druhých, to, co po nich lidé a systém chtějí, ale neřídí se tím, co chtějí oni sami

Simona Zábržová: Původně se věnovala obchodu a marketingu. Vedla marketingové agentury Malota Production či Suitu, kterou spoluzaložila. V posledních letech se po zkušenostech s vlastním vyhořením věnuje seberozvoji a koučování. Průkopnice tématu duševního zdraví se se svým projektem Soulmio

https://domaci.ihned.cz/c1-66885890-kdo-nechce-v-praci-vyhoret-musi-mit-sebe-na-prvnim-miste-a-serazene-priority-rika-zakladatelka-soulmia

zobrazit více..
Loading...