Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je stav chronického pracovního vyčerpání (v tomto stavu práce pro člověka ztrácí smysl, nemá zájmem o lidi, ztrácí smysl života), které nejčastěji postihuje lékaře, zdravotní sestry, učitele, manažery a další exponované, psychicky náročné profese s největší mírou zodpovědnosti. K podobnému stavu dochází také při ztrátě životního partnera.

V současné době postihuje tento stav stále více i mladou generaci. Chronické vyčerpání, nespavost, stres, bolesti hlavy a neschopnost oddělit pracovní a osobní život jsou běžné příznaky workoholiků. Důsledkem může být ztráta smyslu života a zhroucení. Nejčastěji je to způsobeno tím, že se jedinec koncentruje pouze na jednu oblast nebo aktivitu, která následně přeroste v závislost. Při její ztrátě následuje většinou psychický a fyzický kolaps (v krajním případě sebevražda). Někteří tento akutní psychický stav řeší pomocí alkoholu, stimulantů, drog nebo léků, a to ještě situaci zhoršuje (nastává tzv. začarovaný kruh).

  • Manažeři firem se stávají nejohroženějším druhem, protože řeší úzkosti, pocit vyhoření, nízké sebevědomí i strach z chyb. Tento skrytý trend se zrychluje a zasahuje jako mor další části společnosti.

ČÍM VĚTŠÍ NADŠENÍ NA ZAČÁTKU, TÍM SILNĚJŠÍ VYHOŘENÍ NA KONCI (současně platí, že aplikace Herakleitova principu však nemusí platit vždy)!

ZÁVISLOST JE DŮSLEDKEM NARUŠENÝCH VZTAHŮ a nedůvěry v sebe (nepřijetí vlastního JÁ), proto je tělo v rovnováze!

"ZTRÁTA PUDU SEBEZÁCHOVY", TAK BY SE DAL NAZVAT NOVÝ VIR, KTERÝ SE ŠÍŘÍ DIGITÁLNÍM EKOSYSTÉMEM BEZ POVŠIMNUTÍ

ZAMYŠLENÍ: výše popsané příklady jasně ukazují, že dochází k zásadní změně v celé civilizaci. Přecházíme z přírodně-průmyslového ekosystému do digitálního ekosystému. Většinová populace však tuto rychlou změnu vůbec neregistruje, nechápe její důsledky, ztrácí pud sebezáchovy, stává se plíživě závislá a naplňuje se tak efekt vařené žáby.

zobrazit více..
Loading...