Udržitelné investice

Udržitelné investice

Udržitelná společnost, ekonomika nebo průmysl, je taková, která vydrží a poskytuje investorům výnosy celé roky. 

Zástupci Evropského parlamentu (EP) se s Radou Evropské unie dohodli na návrhu pravidel pro definici "udržitelných" investic souvisejících s dlouhodobými klimatickými cíli unie (2020). 

  • EU upravený návrh jádro "nezařazuje mezi špinavé technologie, jak chtěl EP, ani ji nezvýhodňuje jako zelenou.
  • Investice do udržitelných energetických projektů jsou klíčové podle nové klasifikace označované za "zelenou taxonomii". 
  • Během následujícího desetiletí budou v rámci klimatické transformace potřeba investice přes jeden bilion eur (více než 25 bilionů Kč) .

Základní slovníček udržitelných financí

  • ESG - Zkratka, která představuje tři kritéria pro hodnocení investic vedle finanční analýzy. E (Environmental) - Souvisejí s životním prostředím: spotřeba energie, znečištění, ochrana přírodních zdrojů. S (Social) - Sociální aspekty: lidská práva, zákaz dětské a nucené práce, vztahy se zaměstnanci. G (Governance) - Řízení podniků: kvalita řízení, nezávislost představenstva, střet zájmů.
  • Responsible investing - Odpovědné investování. Hledá se maximální výnos, ale využívají se ESG kritéria, aby bylo možné vyhnout se problematickým investicím, například do výroby zbraní nebo tabákových výrobků.
  • Impact investing - Dopadové investování. ESG kritéria jsou zahrnuta do rozhodovacího procesu a vedle finančních výnosů by výsledkem investice měl být měřitelný dopad na životní prostředí a společnost.
  • Thematic investing - Tematické investování. Cílené vyhledávání investic zaměřených na udržitelnost (např. obnovitelné zdroje, zdravotnictví, školství).

"Zelený standard EU bude znamenat, že lidé už nebudou lákáni na falešné zelené investice a peníze místo toho budou proudit do udržitelných projektů, jako je elektromobilita či obnovitelné zdroje," 

Pokud dohodu schválí členské státy i plénum EP, bude to první krok ke konečnému vypracování podrobné klasifikace, s níž by Evropská komise měla přijít do roku 2021. 

Evropský zelený úděl

Máme zachraňovat ekonomiku?

Udržitelné investice, zprávy z tisku:

26.1.2021 Larry Fink, generální ředitel největšího světového správce aktiv BlackRock říká, že firmy, do kterých BlackRock investuje, musejí ukázat, že budou schopny přežít ve světě, kterých se do poloviny století dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku (Reuters) 

13.1.2020 Z BlackRocku přešel k zeleným financím. Udržitelné investice jsou odolnější a výnosnější, říká Julian Toth. Při práci ve Velké Británii ve velké mezinárodní investiční firmě BlackRock se Julian Toth naučil, co jsou to odpovědné investice, že přinášejí větší výnos a zároveň jsou šetrnější k planetě, kterou ohrožuje klimatická změna. Ve světě se pro ně vžila zkratka ESG − environmentální, sociální a s odpovědným vedením firmy. Od loňska je Toth výkonným ředitelem nového think-tanku International Sustainable Finance Centre, který sídlí v Praze a chce takové investice propagovat ve střední a východní Evropě. "Covidová krize je první prověrkou předpokladu, že udržitelné investice jsou odolnější," vysvětluje Toth v rozhovoru pro HN.

https://archiv.ihned.cz/c1-66868100-z-blackrocku-presel-k-zelenym-financim-udrzitelne-investice-jsou-odolnejsi-a-vynosnejsi-rika-julian-toth

16.10.2020 Podle průzkumu investiční společnosti Fidelity International urychlily pandemie Covid-19 a sociální nepokoje po celém světě posouvání hranic vnímání přijatelnosti. To, co dříve bylo ve společnosti považováno za radikální, je nyní považováno za normální. U firem tak byl zpochybněn předpoklad, že výnosy akcionářů by měly být maximalizovány za každou cenu, a hlavním cílem investorů se nyní stalo udržitelné investování. Krize Covid však urychlila přijetí udržitelného kapitalismu, zejména v záležitostech souvisejících se společenským blahem, protože to podporuje schopnost společnosti zajistit si základní potřeby, tj. bezpečí a dobré zdraví. Analytici Fidelity International napříč odvětvími a regiony uvedli, že vedení firem v prvé řadě myslelo na zdraví zaměstnanců a firmy budou i v budoucnu věnovat větší pozornost bezpečnosti a pohodě zaměstnanců. Patnáct procent severoamerických analytiků, což je více než v Evropě, uvedlo, že očekává, že většina sociálně orientovaných změn ve společnostech bude trvalá.

  • Mnoho společností kótovaných na burze mění způsob rozdělování financí. Snižují zpětné odkupy akcií, snižují dividendy a snižují bonusy vedení a místo toho garantují práci a poskytují prodlouženou a placenou nemocenskou, lepší zdravotní pojištění a péči o děti. Toto zaměření se na bezpečí a zvyšování spokojenosti zaměstnanců je známkou toho, že si společnosti uvědomují, jak jim vyšší produktivita a goodwill získaný z těchto opatření pomůže dlouhodobě přežít a prospívat. 
  • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4520151/fidelity-udrzitelne-investice---posun-k-udrzitelnemu-kapitalismu.html<br>

10.7.2020 Boháči po celém světě vynakládají čím dál více peněz na sociálně, eticky a ekologicky zaměřené podniky (ESG), což by mohlo růst těchto udržitelných investic ještě více podnítit. Ve zprávě Capgemini World Wealth Report 2020 stojí, že více než čtvrtina (27 %) jednotlivců, kteří mají investovatelná aktiva ve výši 1 milionu dolarů a více, má zájem o udržitelné produkty. U jednotlivců se jměním k investování ve výši 30 milionů USD nebo více toto číslo vzrostlo na 40 %. A co je důležité, tento zájem se promítá i do akce. Bohatí investoři uvedli, že do konce roku plánují alokovat 41 % svého portfolia do podniků, které jsou aktivní v oblasti životního prostředí, sociální správy a řízení společností. Do konce roku 2021 se toto číslo pravděpodobně zvýší na 46 %.

Mezi jejich hlavní motivace patří vyšší výnosy (39 %), lepší porozumění produktům ESG (29 %) a touha udělat něco pro společnost (26 %). Přitom se soustřeďují na životní prostředí a změnu klimatu (55 %), systémy etického řízení (54 %) a společensky uvědomělé obchodní praktiky (52 %). Podle Tonomury mají mileniálové mezi 26 až 40 let věku tendenci být si "více vědomi udržitelnosti a udržitelné spotřeby". Více než dvě pětiny (41 %) bohatých investorů ve věku do 40 let přitahují udržitelné investice ve srovnání s pouhými 16 % lidí ve věku nad 60 let, zjistila zpráva Capgemini. Bank of America Merrill Lynch loni předpověděla, že mileniálové by mohly v příštích 20 až 30 letech investovat do investic ESG v USA 15 až 20 bilionů dolarů.

https://worldwealthreport.com/ 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4449373/rostouci-poptavka-bohatych-investoru-po-udrzitelnosti-znaci-novy-trend.html

zobrazit více..
Loading...