Homeostáze

p>Homeostáza (homeostáze) je regulační program (programy) nebo mechanismus, což si můžeme představit jako např. samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny (nebo veličin) na přibližně stejné hodnotě. Živočišné organismy mají schopnost zachovávat si své vnitřní prostředí stejné i při změně vnějších podmínek. Jako příklad můžeme uvést u člověka acidobazickou rovnováhu v těle, regulaci vody a cukru v těle, nebo zachování tělesné teploty při změně vnějších teplotních podmínek, atd.
  • homeostáza funguje v přírodě bez vlivu člověka, který člověk ji však může krátkodobě svojí činností vychýlit
  • homeostáza působí v celém vesmíru
  • pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi ochucen, protože nad vším je barevná (různorodá, pestrá, pulzující, všepřítomná)

Homeostázou můžeme nazvat stav (vyrovnávací mechanismus jeho přirozenou vlastností je různorodost a pohyb v podobě pulzů, dle mého názoru jde o jeden ze základních zákonů Univerza v podobě Jin a Jang), kdy člověk a jeho orgány, divoká příroda, společnost nebo něco jiného, rovnováhy uvnitř a vně, která funguje bez přičinění člověka, ten ji umí většinou jen narušit. Můžeme si to například představit na integritě člověka, to je také druh homeostáze, kdy je soulad mezi tím, co člověk dělá a co říká např. "Pije víno a káže vodu".

Dynamická rovnováha uvnitř a vně systému. více

zobrazit více..
Loading...