Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. patří k nejvýznamnějším osobnostem působícím v oblasti strategického managementu. Pracoval na manažerských, vědeckovýzkumných a pedagogických pozicích.Postupně dosáhl titul CSc., DrSc., docent a řádný profesor. V současné době se zaměřuje především na problematiku strategického řízení podniku a aktivně se účastnil zpracování a implementace těchto strategií mnoha českých i zahraničních podniků. 

zobrazit více..
Loading...