Zánik civilizace

p>slovo "Civilizace", je odvozeno od latinského "civilis", tedy občan 

Zde je uvedena jedna z teorií, která popisuje procesy, které předchází tzv. pádům a zánikům civilizací. Společenský vývoj uvnitř každé civilizace se opírá o několik nosných pilířů, které když jsou narušeny, vedou neodvratně ke kolapsu společenského systému a civilizace. 

 • Calhounův experiment, ačkoli se tedy lidstvo z hlediska růstu populace pomalu blíží k momentu, kdy bude Země zcela zalidněná, ještě podstatněji se ve světle tohoto výzkumu jeví udržení společenských struktur odměňujících aktivní jedince a skýtajících motivaci k účasti na společném životě. V opačném případě totiž dopadneme podobně jako Calhounova myší kolonie.

Ten, kdo vládne, musí vládnout na ochranu těchto 5 pilířů!

 • 1. základním pilířem civilizace je rodina (na patriarchálním nebo matriarchálním principu), při jeho narušení dochází velmi rychle k zániku civilizace
 • 2. pilířem civilizace je vzdělání (schopnost vědění, věda a výzkum), které je opřeno o pět atributů rodiny, civilizace při úpadku vzdělání, dříve či později zanikne
 • 3. pilířem civilizace je kultura,  pomáhá rozvíjet intelektuální rozvoj (vzniká historická kulturní identita, zvyky obyčeje, odkaz předků), pokud dojde k likvidaci kultury, civilizace ztratí paměť své vlastní historie
 • 4. pilířem je systémem práva a ochrany obyvatelstva
 • 5. pilířem je ztráta území na kterém civilizace žije (přírodní, vojenská atd.)

První a druhý pilíř se vzájemně doplňují, naopak narušení prvního a čtvrtého pilíře jsou nejrychlejšími cestami k úpadku civilizace. Ten, kdo chce zničit civilizaci ničí 4 základní pilíře.

7 zákonů zániku civilizací podle prof. Miroslava Bárty:

Růst civilizace:

 • Rozmach civilizací tak byl od pradávna úzce svázán s dostupností zdrojů (vody, levné disponibilní energie, potravin
 • schopnost migrace, ale také rychlejší a flexibilnější forma, totiž kočování, usazení na jednom  místě nastalo až s rozvojem zemědělství
 • civilizace je projevem technologického pokroku
 • vznik prvních osídlení a později měst, příslušnost k městu byla projevem místní příslušnosti, tedy "občanství 
 • vzdělání pomáhá urychlovat rozvoj civilizace

5 základních informací (atributy rodiny), které určují strukturu civilizací 

 • Kdo je vládcem (Bůh / Vladař / Rada starších), nebo jak vznik svět
 • Jaké je časové období (Od kdy se datuje existence mé civilizace)
 • Jaké jsou zvyky a obyčeje (Co se sluší, co se nesluší, co je nutno, co je zakázáno)
 • Jaké jsou povinnosti (Co musím dělat)
 • Jaká jsou práva (Na co mám právo)

Jaké spouštěče působí na zánik civilizací

 • Sucho (negativní srážkový šok, klimatické změny) vyvolává pokles zemědělské produkce (nedostatek a zdražování potravin) a tím i politické změny (např. u zemí, kde panuje autoritářská vláda, roste pravděpodobnost demokratizace a naopak) v delším časovém období (nastává bod zlomu), rostoucí produkce snižuje pravděpodobnost demokratizace a naopak negativní srážkový šok ji zvyšuje 
 • Blahobyt (důsledky popisuje Calhounův experiment)
 • globální pandemie
 • 7 zákonů zákonů zániku civilizací
 • Zániky civilizací vždy prochází " transformačním bodem zlomu", který je projevem narušení vzájemně provázaných bezpečnostních protokolů (zajišťují stabilitu systému), po bodu zlomu dochází k redefinici nových vztahů a obnovení informačního toku v dynamické rovnováze v UNIVERZU 
 • globální technologické společností získávají stále větší podíl na ovlivňování lidí (informace, myšlení, cenzura, dezinformace) i celé civilizace

HOMO Aquarius a Calhounův experiment

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model (jako myši v Calhounově experimentu) -"zánik a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost s minulostí v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu.

Jak transformovat společnost?

Co nám ukázala pandemie koronaviru?

Pád světového měnového systému

Máme zachraňovat ekonomiku?

zobrazit více..
Loading...