Záporné úrokové sazby

p>Co to pro běžného člověka znamená, když se řekne záporné úrokové sazby? Mám jásat nebo být velmi smutný? Platí obojí! Nyní již banky a některé firmy dostávají půjčky s nulovým, nebo dokonce i záporným úrokem. Ptáte se, jak to může fungovat, aby byly banky ziskové a svým akcionářům přinášely zisk. Jednoduše, přenesou to na své klienty! Japonsko je jedinou zemí na světě, kde jsou nulové úrokové sazby již dvě desetiletí. Jejich investice tudíž musely směřovat do zahraničí (zahraniční dluhopisy, nemovitosti), aby zajistily zhodnocení. Evropa má záporné sazby (pro banky) od roku 2016 a koncem roku 2019 se možná dočkáme záporných sazeb pro běžné střadatele.

Záporné sazby již brzy realitou: JYSKE BANK, patří mezi největší dánské banky, bude aplikovat záporné sazby od prosince 2019, zatíží záporným úrokem své bohaté klienty. Ti se musí smířit s úročením minus 0,75 %.

 • V západních ekonomikách přichází "SPOTŘEBNÍ RECESE" (lidé přestávají utrácet) proto musí centrální banky najít způsob, jak dostat nově vytvořené peníze přímo do rukou domácností a firem tak, aby je utratily, jednou z cest jsou právě záporné úrokové sazby
 • Neviditelnou příčinou a spouštěčem přicházející recese může být "BOD ZLOMU" ve změně spotřebitelských zvyklostí a myšlení u mladé generace (nechtějí úvěry, zadlužovat se, vlastnit byt, auto atd., ale pouze si užívat a spotřebovávat sdílené výrobky atd.). Tento trend nemůže zásadně změnit ani stimulace formou tištění peněz, ani záporné úrokové sazby.

Zajímavý vývojový trend: Za posledních 1000 roků lze vypozorovat vztah mezi bohatství společnosti a růstem lidské populace na jedné straně a výši úroků (sazby) a nákladem kapitálů na druhé straně. Můžeme to vyjádřit slovy: když byly domy stavěny z bláta (bylo málo obyvatel a chudoba), sazby byly vysoko, když se začalo stavět z cihel (dynamicky rostla lidská populace a bohatství), dostaly se sazby nízko. Nyní jsou na nule. Jak se bude stavět (jaký stavební materiál budeme používat) až budou sazby záporné pro obyčejné lidi (kdy se dočkáme tohoto stavu)?

Jaké důsledky bude mít zavedení záporných úrokových sazeb?

 • růst cen nemovitostí, růst cen nájmů, růst cen pozemků
 • při životě jsou udržovány nekonkurenceschopné firmy (Zombie firmy) a také start upy, které ještě nikdy nevyprodukovali zisk
 • dojde k dalšímu vytlačování "střední vrstvy" (stabilní silná střední vrstva zajišťuje diverzitu a stabilitu společnosti) a nárůst polarizace (nerovnováha ve společnosti, její neřešení následuje bod zlomu)
 • decimování základních hodnot, morálky a pravidel, vše je podřízeno moci, neustálému růstu a zisku
 • růst polarizace (nerovnosti) ve společnosti, růst radikalizace a nespokojenosti

Jsou záporné sazby řešením pro stimulaci ekonomiky a splácení dluhů? Pokud použiji přírodní zákony (např. cyklování, diverzita, bod zlomu a obratu) na odpověď na tuto otázku je odpověď jednoduchá.

 • CYKLOVÁNÍ (koloběh): žádný strom neroste do nebe a po dosáhnutí určité hranice (bod zlomu) dochází k jeho postupné destrukci (po destrukci starého následuje na jeho základech další růst nového), v přírodě neexistuje nekonečný růst bez cyklických změn
 • DIVERZITA: západní společnost považuje zisk a růst za základní mantru, z pohledu zákonů přírody to můžeme nazvat "monokulturou" (kde chybí pestrost různých cest a možností, je pouze jedna a ta směřuje k monopolům). Zisk realizuje pouze úzká skupina osob na úkor ostatních, tento proces se ještě zrychluje
 • HOMEOSTÁZA: záporné úrokové sazby ve společnosti vytváří ještě vyšší nerovnost mezi bohatými a chudými (roste polarita ve společnosti, mizí střední vrstva, která tvořila stabilizační prvek, tím klesá diverzita, která zajišťuje pevnost systému) a tím je narušená dynamická rovnováha uvnitř i v ně systému (homeostáze). Provázanost všeho se vším: pokud je narušená dynamická rovnováha, automaticky to spustí samoregulační proces, který zajistí dynamickou rovnováhu, pokud jsou porušeny přírodní zákony následuje transformační změna (akce způsobuje reakci)
 • INFORMAČNÍ TOK: ve společnosti díky rostoucí polarizaci (majetková, příjmová, možností atd.) zastavuje se informační tok ve společnosti (elita nekomunikuje a nechápe potřeby většiny) a způsobuje nárůst radikalizace, agresivity atd.
 • VÍRA: ve společnosti je narušena důvěra mezi jednotlivými vrstvami společnosti, ale také ve spravedlnost a rovnost demokratického systému, který řídí vládnoucí elita
 • DOMINANTNÍ DRUH: na scéně se objevuje dominantní druh, které signalizuje přicházející transformaci v podobě "bodu zlomu". Tímto dominantním druhem se stávají" GLOBÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ FIRMY" a jejich digitální virtuální ekosystém (Technokracie)
 • ZRYCHLOVÁNÍ: stále menší skupina osob ovládá stále větší majetek, zisk a moc ve světě (vše se koncentruje a proces se současně zrychluje v čase), to je signálem, že postupně překračujeme body obratu a míříme neodvratně k bodu zlomu
 • BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOLY (bod zlomu a bod obratu): nesplatitelné dluhy a záporné úroky se stávají dalším bodem zlomu ve vývoji kapitalismu 21. století, protože popírají přírodní zákony (např. diverzita, koloběh, informační tok, homeostáze, provázanost všeho se vším, víra atd.), to se projevuje zrychlováním procesů a nástupem dominantního druhu

Běžný člověk splácí svoje dluhy, jinak mu hrozí bankrot. To je jediná cesta pro zadlužené státy, firmy a municipality, pro která platí stejná pravidla. Kdo ale změnu v myšlení (platit svoje dluhy je základní hodnotou, kterou mě učili moji předci) realizuje v praxi? Je změna z žití na dluh a honby za ziskem v Kapitalismus 21. století možná demokratickým způsobem?

Poučení z minulé krize v roce 2008 (obraz současného stavu v Evropě): ocenění 36 největších evropských bank je ve srovnání s rokem 2008 (proti předkrizové úrovni) nyní o 78 % nižší (negativní trend hodnoty evropských bank) a současně je hodnota zisku na akcii u německých automobilek nejnižší od poslední krize. Kam se poděl zisk z těchto subjektů, když jsou peníze tak levné a máme silný ekonomický růst? Z uvedených čísel je zřejmé, že bankovní systém a automobilový průmysl v Evropě je v krizi. Co si o tom myslíte Vy?

PROBLÉM SOUČASNÉHO KAPITALISMU 21. STOLETÍ JE FAKT, KTERÝ LZE VYJÁDŘIT TÍMTO PŘÍMĚREM: POKUD DLUŽÍTE BANCE 500 000 KČ MÁTE PROBLÉM VY, ALE POKUD DLUŽÍTE BANCE 500 MILIONŮ MÁ PROBLÉM BANKA!

Jaké jsou důsledky záporných úrokových sazeb?

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...