Fluorid sírový

Fluorid sírový

Fluorid sírový (SF6, syntetický bezbarvý plyn, levný a nehořlavý) je vůbec nejsilnějším skleníkovým plynem, který přispívá ke globálnímu oteplování, je mnohem nebezpečnější než oxid uhličitý, přitom v posledních letech prudce vzrostly. Používá se v elektrotechnickém průmyslu se plyn s chemickou značkou SF6 používá jako ochrana proti zkratům a nehodám.

 • Jeho úniky do atmosféry v roce 2017 měly ale stejný efekt, jakoby v zemích Evropské unie vjelo na silnice dalších 1,3 milionu automobilů (více jak 300 milionů aut). 
 • Jeho emise stoupají díky rozmachu zelené energie, používá se jako velmi účinný izolační materiál pro elektroinstalace vysokého a velmi vysokého napětí (od velkých elektráren po větrné turbíny až po elektrické stanice ve městech).
 • Má nejvyšší potenciál globálního oteplování ze všech známých látek, je to 23 500krát (5 kg SF6 je ekvivalent 117 tun CO2) více oteplování než oxid uhličitý (CO2)
 • přetrvává v atmosféře po dlouhou dobu (cca 1000 roků).
 • S přechodem na zelené energie roste počet připojení (větrníky solární panely atd. vystřídaly tepelné a jaderné elektrárny) k elektrické síti a nárůst počtu elektrických spínačů a jističů (rozvaděče, které používají SF6 plyn k uhašení oblouků a zastavení zkratů), které jsou potřebné k zabránění vážným nehodám.
 • V celé britské síti elektrických vedení a rozvoden je nainstalováno přibližně jeden milion kilogramů SF6.
 • Ve všech přenosových a distribučních soustavách se použité množství zvyšuje o 30-40 tun ročně.
 • Jak se plyn SF6 dostává do atmosféry? Jde o úniky v elektroenergetice (průběhu celého životního cyklu produktu by úniky mohly být až 15%).
 • SF6 je syntetický plyn a není přirozeně absorbován nebo ničen. 
 • "Hladiny SF6 výrazně vzrostly a koncentrace plynu v atmosféře se za poslední dvě dekády téměř zdvojnásobily," řekl badatel Matt Rigby. Navíc se odhaduje, že by se do roku 2030 měly zvýšit o dalších 75 procent. Syntetický plyn navíc v přírodě nezanikne, lidé ho budou muset zničit a v zařízeních nahradit.  
 • Důvod, proč se tento plyn nezakázal v EU v roce 2014 byl ten, že by to zpomalilo přechod na zelené obnovitelné zdroje Více.

Více

zobrazit více..
Loading...