Půda

p>jaký je život pod zemí úplně neznáme, existuje spoustu živočichů o kterých možná nemáme ani ponětí...I v půdě probíhá přirozený koloběh. Více

Řešení současného stavu na polích: Nová pole budou menší, fragmentovanější, přerušená pásy zeleně nebo zelenými větrolamy. Zemědělci budou muset kvůli potřebné organické složce v půdě používat takzvané meziplodiny. Ty se vysejí například po žních na pole a před výsevem ozimů se zaorají.

 • denně se v České republice zastaví území o velikosti 14 (30) fotbalových hřišť, tj. cca 7 -15 ha zemědělské půdy a dalších cca 7 ha mizí jiným způsobem, ne zástavbou (Jan Piňos hnutí Duha 2019)

Příčiny poklesu úrodnosti půdy:

 • zásadní úbytek minerálů v půdě (obsah živin v půdě), důsledkem kyselých dešťů a narušení mykorhizy
 • okyselování půdy
 • pěstování monokultur zejména pro průmysl (řepka -biopaliva, kukuřice - palivo do bioplynových stanic)
 • pokles vrstvy humusu v půdě (větrná a vodní eroze)
 • vysychání půdy způsobené přehříváním krajiny (růst teplot a pokles srážek)
 • pokles hladiny podzemní vody, pokles schopnosti krajiny a půdy zadržovat vodu
 • stlačování půdy těžkou technikou
 • hluboká orba
 • rozpadávání nezpevněné půdy a následná eroze prachu větrem a ornice vodou
 • eroze - odplavování úrodné vrstvy (ornice) - větrná, sluneční a vodní

Půda

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika 

zobrazit více..
Loading...