ADHD

Hyperaktivita

Je jedna z nejběžnějších poruch chování v dětství. postihuje 3-7% dětí školního věku, přičemž 3-4 krát častěji je diagnostikována u chlapců. Tato porucha běžně nazývaná ADHD se projevuje přetrvávajícími poruchami pozorností s hyperaktivitou.

Hyperaktivita je fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí. Tyto vlastnosti sice mohou být přirozenou součástí osobnosti, avšak pokud se pro takového člověka stanou problémem (nebo pro ostatní) jedná se už o nemoc. Hyperaktivita je často spojována s ADHD, což je hyperaktivita s poruchou pozornosti. Také se může jednat o "nakažlivou náladu". Člověk, který je hyperaktivní, šíří své pocity, když je smutný, padá to i na ostatní v okolí, kteří se náhle také cítí smutně.
často pobíhá nebo přelézá v nepřiměřených situacích ( adolescenti a dospělí mají subjektivní pocit neklidu ) obtížně při hrách zachovává klid a ticho

Projevy u dětí:

  • často neúčelně pohybuje rukami, nebo se vrtí na židli
  • často opouští lavici ve třídě
  • často pobíhá nebo přelézá v nepřiměřených situacích ( adolescenti a dospělí mají subjektivní pocit neklidu )
  • stále v pohybu – jako by měl v sobě motor
  • nadměrně mnohomluvný

Příčiny:

Je mnoho potencionálních příčin. Jako hyperaktivní se může jevit i normální dítě nebo teenager, u nichž je takové chování přirozené. Tedy příčinou může být třeba puberta. Další potencionální příčiny jsou nuda, deprese, psychické konflikty, problémy v rodině, ADHD, sexuální zneužití, organické poškození mozku, schizofrenie, poruchy učení - dyslexie a jiné. Byla podezřívána také konzumace cukru, ale žádný výzkum tuto příčinu nepotvrdil. Ve skutečnosti žádné z příčin nejsou nějak zvlášť prokázané( jsou jen ze zkušeností ), mohlo také dojít k záměně příčiny a následku.

Druhy ADHD:

Poruchy pozornosti s hyperaktivitou mohou být rozděleny na tři typy podle převažujícího chování.

1.Převážně soustředěný typ:

Příznaky jsou jen krátkodobé urdržení pozornosti, špatné soustředění ( koncentrace ), potíže s vykonáváním pokynů a časté změny činností.

2.Převážně hyperaktivně-impulzívní typ

Postižený se ošívá, projevuje nadměrnou aktivitu, koná bez rozmyslu, nadměrně mluví a opakovaně skáká druhým do řeči.

3.Kombinovaný typ

Projevuje se příznaky obou druhů, např. krátkodobým udržením pozornosti, nadměrnou aktivitou a bezmyšlenkovitým jednáním.

zobrazit více..
Loading...