Lodní doprava

Lodní doprava

Mezinárodní námořní organizace (IMO 2019) varuje, že pokud se nic nezmění a lodě budou dál spalovat fosilní paliva, vzrostou emise v tomto odvětví do konce tohoto století o 50 až 250 % To by znamenalo, že v roce 2050 bude námořní doprava produkovat 17 % celosvětových emisí škodlivých plynů.

Dohromady jsou letadla a lodě zodpovědné za 5 % skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, z toho přes tři procenta jdou na vrub námořní dopravě. Kdybychom námořní dopravu postavili na úroveň jednotlivých států, šlo by o šestého největšího znečišťovatele ovzduší na světě, po Číně, USA, Indii, Rusku a Japonsku. 

 • Lodě převážejí 90 % veškerého zboží, se kterým se na světě obchoduje, lodní doprava vypouští ještě více emisí než letecká. Sektor námořní dopravy do ovzduší vypouští stejné množství oxidu uhličitého jako Německo a Francie dohromady (2020).
 • IMO se tomu snaží zabránit a zavázala se, že do roku 2050 naopak sníží emise nejméně o 50 procent. Od ledna 2020 začne platit zákaz plavidel používajících palivo s obsahem síry vyšším než 0,5 procenta, v současnosti může mít palivo 3,5 procenta síry.  
 • Výletní lodě představují obrovskou zátěž pro životní prostředí. Například výletní lodě jedné jediné společnosti Carnival Corporation vyprodukují desetkrát více emisí než všechna auta v Evropě dohromady, ukázala nedávná studie. Mezinárodní firma se sídlem na Floridě vlastní sedm z dvaceti nejvíce znečišťujících lodí. 
 • Nová celosvětová pravidla, která upravují podíl síry v lodním palivu, budou platit od roku 2020 (pokles množství síry v topném oleji z 3,5 % nyní na 0,5 až 0,1 %). Ale ouha, byznys je neúprosný, lodě budou obcházet nařízení tím, že nainstalují systém čištění výfukových plynů, který zadrží škodliviny z paliva při pobytu v přístavu, které pak vypustí v mezinárodních vodách (vynálezy se opakují, to už známe z kauzy VW atd.), protože je to levnější než kupovat dražší čisté palivo, náklady se vrátí už za jeden rok
 • Nově používané bude mít palivo s pětkrát nižším obsahem síry, než dosud a má přinést redukci ve výši až 77 % emisí oxidů síry (SOx). Toto opatření může snížit celosvětovou úmrtnost až o 100 000 lidí ročně a současně bude příčinou zdražení leteckého paliva a ropy v řádu desítek %. To bude mít následek na plošné zdražování všeho
 • Námořní doprava je pro světovou ekonomiku klíčovou složkou, protože je nejefektivnějším způsobem přepravy zboží a surovin (lodě převážejí až 90 % veškerého zboží), nová opatření vyžadují investice (úprava motorů, dražší palivo atd.) a to bude mít dopad na růst cen ropy v Evropě až o 40 % a důsledky na cenu zboží.
 • Lodní doprava ročně vyprodukuje asi miliardu metrických tun oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Jedná se tak zhruba o 2,5 - 3 % celosvětových emisí (2020). To je podle serveru BBC zhruba stejné množství, jaké vyprodukuje celé Německo.  Lodní doprava je považována za odvětví, které je relativně obtížné dekarbonizovat, protože nízkouhlíková paliva nejsou v požadovaném rozsahu široce dostupná.
 • snížením rychlosti nákladních lodí o 20 % by došlo k redukci emisí oxidu uhličitého až o 24 % a kleslo by také množství oxidů dusíku a síry, které stojí za některými respiračními onemocněními. Mezinárodní námořní organizace (IMO) chce do roku 2050 snížit emise v porovnání s rokem 2008 nejméně o 50 procent.
 • Maersk už dříve uvedl, že budoucnost vidí v uhlíkově neutrální dopravě. V loňském roce si tak stanovil cíl do roku 2050 dosáhnout nulových emisí z provozu. "Jediným možným způsobem, jak dosáhnout tolik potřebné dekarbonizace v našem průmyslu, je úplná transformace na nová uhlíkově neutrální paliva a dodavatelské řetězce,". Aby bylo možné tohoto závazku dosáhnout, musí dánská společnost přejít na uhlíkově neutrální plavidla nejpozději do roku 2030. 

V T&E pak na základě dostupných dat a analýz kvalifikovaně odhadli, že lodní přeprava jako celek je třetím z největších znečišťovatelů ovzduší v celé Evropské unii, hned za uhelnými elektrárnami a leteckou společností Ryanair. S tím se pojí hned několik paradoxů. 

 • Dovoz, vývoz, dálková přeprava čehokoliv. Velké transportní lodě jsou pro mezinárodní obchod a tím vlastně pro celou ekonomiku nezbytné. Dohromady šlo přitom loni o 139 milionů tun CO2. Což je jako celoroční provoz 68 milionů osobních automobilů, tedy přibližně čtvrtiny všech, které brázdí asfalt silnic v celé EU.  
 • více
 • Transport & Environment (T&E), která upřesňují, že lodě švýcarsko-italské společnosti Mediterranean Shipping Company (MSC) vypustily do atmosféry množství CO2 na úrovni celostátní produkce osmé země Evropy v žebříčku nejděsivějších státních znečišťovatelů. Jen provoz lodí MSC tak generuje tolik emisí CO2, jako celé Nizozemsko. Firma se připojila k letecké společnosti Ryanair a k osmi uhelným elektrárnám na seznamu 10 největších producentů skleníkových plynů v Evropě. více

Mapa námořní dopravy ze dne 7.10. 2019. Zeleně znázorněné jsou dopravní lodě, červené jsou tankery, růžové rybářské lodě, tmavě růžové jsou výletní lodě a jachty. | Foto: MarineTraffic  

Suezem ročně propluje 30 % veškeré kontejnerové dopravy a obecně jím proudí asi 12 % objemu zboží, s nímž se ve světě obchoduje. Loni touto vodní cestou proplulo 19.000 lodí, což je přes 50 plavidel denně. Specializovaný časopis Lloyd's List denní ztráty v celosvětovém obchodě vyčíslil na 5,1 miliardy dolarů (113,1 miliardy Kč) ve směru nákladu mířícího západním směrem a na 4,5 miliardy dolarů v opačném směru (26.3.2021). 

Velké okružní lodě

Zprávy z tisku:

13.7.2021 Evropská unie má tento týden navrhnout přepracování svého obchodování s emisemi uhlíku a poprvé stanoví cenu za emise z dopravy. Majitelé lodí v tomto regionu jsou velice znepokojeni.

Evropská komise má ve středu představit zákon o ekologickém palivu pro lodní dopravu v EU jako součást širšího balíčku reforem ke splnění nových klimatických cílů unie. Mezi tyto cíle patří snížení čistých emisí uhlíku do roku 2030 o 55 % (ve srovnání s úrovněmi z roku 1990) a cíl být do roku 2050 klimaticky neutrální. EU nyní bude v příštích třiceti letech vyžadovat 90% snížení emisí z dopravy.

Lodní doprava zodpovídá za přibližně 2,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů a je považována za odvětví, které je relativně obtížné dekarbonizovat, protože nízkouhlíková paliva nejsou v požadovaném rozsahu široce dostupná.  

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4726202/evropske-obchodovani-s-emisnimi-povolenkami-ceka-historicka-revize-lodni-dopravci-se-tresou.html<br>

16.6.2021 Na obzoru ještě větší krize celosvětové námořní dopravy a na ní navázané logistiky. Čínský přístav Jen-tchien (v angličtině Yantian) totiž zasáhla nová vlna onemocnění covid-19, která mezinárodní kontejnerový terminál zcela ochromila. Zásilky z Číny do Evropy proto aktuálně nabírají zpoždění šestnáct i více dnů.

A situace se zdá být skutečně kritická. "Dva přesné ukazatele, kterými lze narušení přepravy měřit, jsou dny zpoždění a kontejnerová kapacita. Situace v Jen-tchienu v obou případech již nyní překračuje rozsah potíží, které nedávno zapříčinila nehoda Ever Given.

 • Nedostatek kontejnerů bude mít společně se zpožděním patrně vážný dopad na schopnost společností dodávat zboží koncovým uživatelům. Průmyslová odvětví tak budou čelit dalším potížím s dodávkami materiálů.
 • "Očekáváme, že ztížená situace bude pokračovat celý následující měsíc, kdy dojde k citelným zpožděním plavidel, která potřebují v přístavu kotvit.
 • Jen-tchien je čtvrtým nejvytíženějším kontejnerovým přístavem na světě. V roce 2020 jím prošlo přes třináct milionů TEU zboží (jedna TEU je ekvivalentem jednoho dvacetistopého kontejneru). Je proto důležitým komunikačním uzlem pro dovozní a vývozní kontejnerovou dopravu mezi Čínou a zbytkem světa.
 • https://forbes.cz/vetsi-problem-nez-suez-klicovy-cinsky-pristav-jen-tchien-zablokoval-covid/ 

15.6.2021 Podniky a spotřebitelé se připravují na další krizi lodní dopravy, protože epidemie v jižní Číně narušuje přístavní služby a zpožďuje dodávky. Hrozí také další zvýšení nákladů. Čekací doby na zakotvení plavidel v mezinárodním kontejnerovém terminálu Yantian v Šen-čenu "vyletěly" z průměrné čekací doby 0,5 dne na 16 dní, uvádí Shehrina Kamal z Everstream Analytics (CNBC).

14.6.2021 Problémy v globální kontejnerové dopravě zřejmě jen tak nezmizí, naopak je pravděpodobné, že se udrží minimálně do konce roku. To znamená, že v rušné předvánoční sezoně se mohou objevovat i prodlevy v zásobování. Tvrdí to experti z odvětví, na které se odvolává BBC (ČTK)

13.6.2021 Pandemie covidu-19 výrazně neomezila pouze pohyb osob, ale také zboží. Lodní dopravu kromě toho poškodil také incident v Suezském průplavu. Obchodníci už se začínají obávat, jaký vliv bude mít aktuální situace na vánoční nabídku.

Rána za ránou, tak by šel popsat poslední rok a půl z pohledu lodní dopravy. Pohyb zboží po moři nejprve tvrdě zasáhla pandemie covidu-19, následně toto odvětví utrpělo i vinou zablokování Suezského průplavu letos v březnu. Podle odborníků bude návrat do normálu trvat ještě řadu měsíců.

Naposledy lodní dopravu výrazně ohrozila situace v čínské provincii Kuang-tung, která opět zažívá nárůst počtu nových případů nákazy. Důležitý čínský dopravní uzel, více než devatenáctimilionové město Kanton, zintenzivňuje testování a uzavírá se před okolním světem, informuje BBC. Vzájemná provázanost a už tak komplikovaná situace může podle odborníků způsobit, že problémy v jednom z přístavů ochromí mezinárodní obchod jako celek.

 • Situace na jihu Číny zneklidňuje obchodní společnosti z celého světa. Jeden z klíčových přístavů v Šenčenu Yantian International Container Terminal, který tvoří pomyslnou bránu obchodní stezky vedené Perlovou řekou, od konce května kvůli novému šíření covidu-19 funguje v nouzovém režimu. V přístavu pracuje jen zlomek normální kapacity dělníků, terminál tak nestíhá odbavovat všechny kontejnerové lodě a před přístavem se tvoří dlouhé kolony.

 • Obchodní společnosti a plavební úřad tak začínají odklánět lodě do jiných přístavů, ty už jsou ale přetížené. "Jeden z největších čínských přístavů byl v podstatě téměř na tři týdny uzavřen. Jsou zde nějaká kotviště v provozu, ale zdaleka jich není dostatek.

 • Další krizi pak přinesl březen, kdy došlo k úplnému zastavení Suezského průplavu. Kontejnerovou loď Ever Given která průplav blokovala, se podařilo uvolnit až téměř po týdnu. Mezinárodní obchod mezitím počítal miliardové ztráty. Každý den, kdy byla doprava v obchodním uzlu zastavena, pro něj znamenal ztrátu přes devět miliard dolarů (asi 200 miliard Kč). Došlo ke zpoždění stovek plavidel, která po uvolnění průplavu přetížila evropské přístavy.

 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/objednani-darku-na-vanoce-uz-v-lete-pandemie-tvrde-zasahla-lodni-dopravu-167152# 

24.3.2021 Suezský průplav v Egyptě zablokovala v úterý obří nákladní loď, která najela na mělčinu. Plavidlo o délce 400 metrů a šířce 59 metrů se pokouší vyprostit sedm vojenských člunů. Podle serveru BBC News ale existují obavy, že by kontejnerová loď mohla v průplavu zůstat i několik dní, což by citelně zasáhlo světový obchod. Každý den uzavření kanálu znamená, že kontejnerové lodě a tankery do Evropy nedováží jídlo, palivo, výrobky a stejně tak z Evropy na Dálný východ," doplnil Mercogliano.

Vysvobodit více než 200 000 tunovou loď o délce čtyř fotbalových hřišť stále pevně zaklíněnou napříč důležité námořní obchodní cesty bude vyžadovat zhruba týden práce, možná ještě déle, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Zpočátku se přitom očekávalo, že to bude trvat jen pár dnů.  

Suezský průplav o délce 193 kilometrů spojuje Středozemní a Rudé moře a loni jím proplulo téměř 19 000 lodí, tedy v průměru 51,5 plavidla za den. Trasa slouží pro přepravu asi 10 % veškeré světové dopravy. Kanál lodím umožňuje cestovat ze Středozemního do Rudého moře (a naopak) aniž by musely obeplouvat Afriku, čímž zkracuje cestu asi o 8900 kilometrů. Například cesta z Perského zálivu do Rotterdamu se zkrátila o 42 procent, do New Yorku o 30 procent.

Cesta kolem jihoafrického mysu Dobré naděje by k cestě přidala dalších 9000 kilometrů a sedm až 12 dnů navíc oproti běžné trase, přičemž náklady na palivo pro supertanker dodávající ropu ze Středního východu do Evropy by činily zhruba 300 000 dolarů. Zprostředkovatelé lodní dopravy uvádějí, že obchodníci s ropou stále častěji najímají tankery s náhradní možností plavby podél Afriky, pokud by se blokáda měla protáhnout. Plavidla, která cestují prázdná, aby načerpala ropu v severozápadní Evropě, by se mohla zpozdit, což by mohlo donutit vývozce z tohoto regionu hledat alternativní přepravce.

 • Zablokování průplavů a následné peripetie týkající se vyproštění lodi významně ovlivnily světový obchod, přičemž podle amerických médií každý další den znamená ještě větší ztráty. Na uvolnění vodní cesty čeká několik set lodí, každý den prodlevy znamená ve světovém obchodu ztrátu téměř 200 miliard korun. 
 • Podle šéfa správy průplavu Usáma Rabía každý den zablokovaného kanálu znamená pro Egypt ztrátu ve výši až 14 milionů dolarů. Specializovaný časopis Lloyd's List denní ztráty v celosvětovém obchodu vyčíslil na 5,1 miliardy dolarů (113,1 miliardy Kč) ve směru nákladu mířícího západním směrem a na 4,5 miliardy dolarů v opačném směru. To znamená, že blokování zadržuje každý den zboží v hodnotě 9,6 miliard dolarů, tedy 400 milionů dolarů za hodinu. 
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prichazi-dalsi-pokus-uvolnit-suez-kazdy-den-stoji-svet-200-miliard-korun-148723#<br>

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4637476/blokada-suezu-prerusta-v-obchodni-krizi.html 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/suezsky-pruplav/r~14ce2d388c8911eb9f15ac1f6b220ee8/?<br>

3.3.2021 Přeprava zboží z Asie do Evropy nadále vázne kvůli velké poptávce a nedostatečné kapacitě lodí a přepravních kontejnerů. Plavidla totiž nyní zůstávají na cestách déle. Čekají zejména v amerických přístavech, kde se vykládka zdržuje kvůli nedostatku personálu a pandemickým opatřením, a nedostává se tak na Evropu. Čeští přepravci hovoří až o měsíčních zdrženích, obchodníci o nárůstu cen. Potíže a zdržování dopravy se navíc začíná přelévat z moře na koleje i do letectví.

Po moři stála podle lidí z branže v nejvypjatější době - na přelomu letošního ledna a února - přeprava dvanáctimetrového kontejneru až dvanáct tisíc dolarů, dříve to bylo i v řádu nižších tisíců. Nyní je ale přece jen o trochu nižší díky tomu, že čínské novoroční svátky a s nimi spojené uzavírky továren zmírnily tlak na dopravu.

Čeští experti z branže uvádějí, že pokud budou problémy s mezinárodní dopravou přetrvávat, může to mít několik dopadů. Postiženi jsou zejména dovozci levného zboží, u něhož doprava převyšuje jeho hodnotu. Těm se může dovoz zcela přestat vyplácet. Část výrobců a prodejců se může začít více orientovat na evropské zboží, které je sice dražší, ale při vysokých cenách za převoz z Asie se jeho hendikep srovná. 

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/doprava-ze-zamori-nabira-i-mesicni-zpozdeni-obchodnici-ocekavaji-narust-cen-1378392

17.2.2021 Dánská společnost A.P. Moller-Maersk, která je největším kontejnerovým dopravcem po moři, se loučí s loděmi poháněnými pouze fosilními palivy. Všechna nová plavidla její flotily budou muset být schopna využívat vedle tradičních ropných produktů také uhlíkově neutrální paliva, jako je zelený metanol či amoniak. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg.

Společnost změnu oznámila tři měsíce poté, co Mezinárodní námořní organizace (IMO), tedy hlavní regulátor lodní dopravy, stanovila snížení emisí uhlíku v odvětví o 40 procent do roku 2030. Některé země a nevládní organizace tento cíl považují za nedostatečný, neodpovídá podle nich závazkům pařížské smlouvy o klimatu. Cílem této dohody je udržet růst globální teploty kolem 1,5 stupně oproti předindustriálnímu období.

Zhruba polovina největších zákazníků Maersku zpřísnila svým dodavatelským řetězcům emisní cíle, nebo tak brzy učiní. Dánský dopravce chce dosáhnout bezemisního provozu do roku 2050.
Ačkoliv nové lodě Maersku bude moci pohánět fosilní palivo s velmi nízkým obsahem síry, společnost se bude podle Christiansena snažit používat paliva bez uhlíkové stopy, i když jsou dražší než ropné produkty. I kdyby se cena paliva námořních lodí zdvojnásobila, cena televize s plochou obrazovkou by se v obchodech zvýšila maximálně o jeden dolar, řekl viceprezident Maersku.
Zhruba 90 procent světového obchodu využívá k přepravě zboží lodě. Sektor námořní dopravy do ovzduší vypouští stejné množství oxidu uhličitého jako Německo a Francie dohromady. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4609760/Maersk-se-louci-s-lodemi-pohanenymi-vyhradne-fosilnimi-palivy.html?

28.1.2021 Zpravodajský server CNCB uvádí, že v případě kontejnerů pendlujících mezi Asií a USA povyskočily v prosinci ceny meziročně o 145 procent. Na trase Asie-Evropa se jedná dokonce až o 264procentní růst. Podle místopředsedy české Asociace exportérů Otty Daňka je ale nynější realita ještě o poznání horší. "V roce 2020 stál 20stopý kontejner plující ze severní Evropy do Číny 1 800 dolarů, 40stopý pak 2 500," uvádí s tím, že v opačném směru byly ceny řádově vyšší až o třetinu.

"Od začátku tohoto roku pak nabraly raketový vývoj, takže teď podle našich informací musí zákazník za menší kontejner zaplatit 10 až 12 tisíc dolarů a za ten větší dokonce 12 až 14 tisíc. Navíc termíny pro oba směry jsou do konce února beznadějně naplněné a zakázky se potvrzují až na březen," poodhaluje.

O transportní  transportní kontejnery je nouze navzdory tomu, že se jich na celém světě nachází nějakých zhruba 180 milionů. A šéf Redwood Logistics Mark Yeager je přesvědčen, že za jejich současný nedostatek nese odpovědnost Peking.

"Důvodem je, že si Číňané počínají hodně agresivně a chtějí, aby se jim prázdné kontejnery vracely nazpět co nejdřív, takže sehnat vůbec nějaké volné kontejnery je pro americké exportéry velmi obtížné," cituje CNCB Yeagera, který dodává, že míra nevyužitých přepravních kapacit ve směru USA-Asie činí až 75 procent.

Tady ale právě dochází k momentu, kdy každá strana tvrdí něco jiného. Čína podobná nařčení odmítá a také Daněk si myslí, že je v tom trochu nevinně. Sice je to ona, kdo kontejnery poptává ve velkém a je za ně ochotna zaplatit tučné peníze, to by se však nestalo, kdyby se všechny nacházely tam, kde je jich nejvíc potřeba.Místopředseda asociace totiž tvrdí, že velká část nevyužitých kontejnerů zůstává na pobřeží Spojených států amerických. "Čína poslala zboží do USA, zboží v USA vyložili, ale kontejnery už zpět nevrátili. Většina kontejnerů je tak 'zaparkována' v USA," prozrazuje Daněk.

A ani osobní letecká doprava v tomto ohledu tentokrát příliš nepomůže, ač je zvykem, že některé spotřební zboží s vyšší hodnotou, jako jsou například chytré telefony, se posílá dopravními letadly. Aerolinky tak činí proto, aby maximálně využily svůj zavazadlový prostor. Protože ale v současné době příliš mnoho dopravních letadel nelétá, musí i hodnotnější zboží putovat po moři, čímž se ze současné krize na poli mezinárodní kontejnerové přepravy stává jeden velký začarovaný kruh.

https://forbes.cz/budete-si-muset-priplatit-svetem-hybe-kontejnerova-krize-naklady-na-dopravu-rostou-o-stovky-procent/  

25.1.2021 Od loňského podzimu hlavní světoví rejdaři výrazně zvýšili ceny za přepravu zboží po moři. Vůbec nejnákladnější je přepravení kontejneru z Asie do Evropy. Kromě vysokých cen logistické společnosti zároveň zoufale shánějí volné kontejnery, jichž je na trhu málo.

"Cena na převoz kontejneru po moři vyrostla čtyřikrát, po zemi dvakrát. A stejně se nám stává, že třeba dva týdny hledáme v Číně prázdný kontejner," potvrdila ředitelka divize námořní a letecké přepravy ve společnosti GEFCO Lucie Svobodová.

Cena za přepravu jednoho kontejneru do hlavního evropského přístavu v Rotterdamu je nyní asi osm tisíc dolarů. U expresních zásilek, kdy je dovozce pod tlakem, překračuje bez problémů 10 tisíc dolarů (215 tisíc korun).

https://archiv.ihned.cz/c1-66873260-lodni-doprava-z-asie-do-evropy-zdrazila-ctyrnasobne-presto-je-vyprodano

12.1.2021 Nedostatek tankerů na přepravu LNG z nich učinil nejdražší lodě najímané na převoz komodit. Sazby za pronájem se za poslední měsíc více než ztrojnásobily, uvedla agentura Bloomberg. Britská těžební společnost BP minulý týden zaplatila za pronájem tankeru pro LNG s vyzvednutím nákladu v USA rekordních 350.000 USD (7,5 milionu Kč) za den 

7.12.2020 Když jdou lidé obvykle do práce, zastaví se ve Starbucks, koupí si muffin a kávu. Teď do kanceláří nemohou, zůstávají doma a potřebují se nasnídat, potřebují toustovače," citoval list Financial Times Rodolpha Saadého, výkonného ředitele francouzské přepravní společnosti CMA CGM. A tak si pořizují toustovače a k tomu i další zboží, které se vyrábí v "továrně světa", tedy v Číně.

Růst poptávky po čínské výrobě a také nedostatek prázdných kontejnerů, v nichž se zboží přepravuje, způsobil, že náklady na námořní dopravu mezi Čínou a zbytkem světa v posledních týdnech raketově rostou. To pociťují i čeští dovozci. Jak konkrétně se prodražená doprav a projeví v ceně čínského zboží, je prý ale předčasné odhadovat.

To, že je o výrobky "made in China" ve světě zájem, dokládají i statistická data. Dle nich aktivita v čínských továrnách rostla v listopadu nejrychleji za tři roky. Problémem ale jsou právě chybějící kontejnery, v nichž se zboží na lodích přepravuje.

"Nyní je takový nedostatek prázdných kontejnerů, že neexistuje žádný strop, kam až by ceny (za jejich pronájem - pozn. red.) mohly růst," uvedl pro portál ShippingWatch Lars Jensen, generální ředitel společnosti SeaIntelligence Consulting. A čínský portál RailFreight.cn cituje nejmenovaného přepravce, který situaci komentuje: "Dostupnost kontejnerů je hlavně o tom, kolik jste připraveni zaplatit."

Zatímco dříve jezdily i zpět do Asie lodě plné či téměř plné, dnes již rejdaři vozí z evropských přístavů i prázdné kontejnery. "Tyto náklady ale nechtějí hradit ze svého a rozmělní je tedy do přepravy plných kontejnerů

Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/problem-i-pro-ceske-dovozce-namorni-doprava-z-ciny-raketove-zdrazuje-chybeji-kontejnery.A201205_154406_firmy-trhy_lihem

5.12.2020 Návrat Bludného Holanďana. Norové jako první na světě vypouštějí na moře elektrickou nákladní loď bez posádky. lodní nákladní doprava je totiž zodpovědná za 2,5 procenta světových emisí skleníkových plynů. Od letošního roku platí na jejich palivo přísnější normy, zároveň i na lodní dopravu dopadlo omezení kvůli pandemii nemoci covid-19. Pokud jde o dopad na životní prostředí a zdraví lidí, patří dnes používané lodní palivo mezi nejhorší ropné produkty. Pokud by se dnešní pohon lodní dopravy nezměnil, tak podle studie Mezinárodní organizace pro mořskou dopravu by do roku 2050 emise tohoto odvětví stouply o 50 až 250 procent.

Norské plavidlo Yara Birkeland bude po zkušebních plavbách v příštích týdnech první svého druhu v provozu. Má ukázat nové možnosti nákladní lodní dopravy a nových technologií zhruba podobně jako Space X svými lety ve vesmíru. Loď vyrobila norská firma Vard ve svých rumunských loděnicích. Odtáhli ji do Norska a tam ji firma Kongsberg Maritime vybavila nejmodernější technologií, jako jsou vysoce citlivé senzory, která lodi umožní automatickou plavbu včetně naložení kontejnerů, odražení od mola i přistání. Firmy pracovaly na vývoji tohoto plavidla od roku 2017. Zprovoznění lodi se zpozdilo zhruba o půl roku kvůli následkům pandemie nemoci covid-19. Mezi novátorská řešení patří také to, že k vyvážení loď nepoužívá mořskou vodu, jak je běžné, ale vlastní baterie. Loď bude mít na prvních plavbách posádku, ale pak je plánován autonomní provoz pod kontrolou pozemního centra.

Yara Birkeland je 80 metrů dlouhá, patnáct metrů široká a může uvézt 120 standardních nákladních kontejnerů označovaných zkratkou TEU. Mezinárodní organizace pro mořskou dopravu schválila pravidla pro zkoušky bezposádkové nákladní dopravy v roce 2019. V tuto chvíli se počítá s využitím takových lodí na kratší vzdálenosti. V Norsku už například funguje řada trajektů na elektrický pohon pro dopravu přes četné fjordy a je jen otázka času, kdy nebudou potřebovat posádky. 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66854090-navrat-bludneho-holandana-norove-jako-prvni-na-svete-vypousteji-na-more-elektrickou-nakladni-lod-bez-posadky

7.10.2020 Někteří z největších světových komoditních a energetických hráčů ve středu zahájily iniciativu snižovat a sledování emise z lodí, které si pronajímají, a zintenzivňují tak úsilí o snížení uhlíkové stopy námořního průmyslu. 17 společností, včetně Cargill, ADM, Bunge, Royal Dutch Shell, Total a Anglo American každoročně veřejně zveřejní, zda jsou jejich celkové činnosti v oblasti pronájmu lodí v souladu s cíli IMO 2050

17.9.2020 Jihokorejská loděnice Hyundai Samho Heavy Industries oznámila, že dodala první velkou kontejnerovou loď na světě, kterou pohání zkapalněný zemní plyn (LNG). Námořní doprava je pod tlakem ohledně snižování emisí uhlíku, upozornila agentura Reuters. Tento rok byla zavedena nová pravidla, která se týkají obsahu síry v lodních palivech. Poptávka po dopravních a výletních lodích poháněných LNG se proto zvyšuje

29.5.2020 Royal Caribbean, Carnival i Norwegian Cruise Line. Tři velké společnosti provozující ty největší výletní lodě na světě. V posledních týdnech sčítaly především ztráty, přičemž ty rozhodně nebyly zanedbatelné. Prvně jmenovaná přišla kvůli pandemii koronaviru každý měsíc o 375 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes devět miliard korun. A to se pochopitelně projevilo i na její tržní hodnotě. Ve srovnání s počátkem letošního roku se akcie společnosti propadly o neuvěřitelných bezmála 68 procent.

https://www.euro.cz/byznys/v-srpnu-vyplouvame-tedy-snad-provozovatele-vyletnich-lodi-vyhlizeji-start-nove-sezony-koronaviru-navzdory

13.5.2020 Maersk očekává pokles kontejnerové přepravy v roce 2020,  globální poptávka po kontejnerech klesla v 1Q20 o téměř 5 %, ve 2Q odhad propadu přepravených objemů v druhém kvartálu o 20 až 25 %, což se samozřejmě projeví na profitabilitě a cashflow. Globální poptávka po kontejnerech by měla v tomto roce také klesnout, není však jasné o kolik. Podle vedení v 1Q bylo odstaveno 9,4% celkové firemní přepravní kapacity, což je nejvíce za posledních více jak 10 let. Výhled v tomto ohledu pro 2Q je zatím nejasný a bude záviset na reálném vývoji poptávky. Společnost A.P. Moller-Maersk je největším kontejnerovým přepravcem po moři, spadá pod ni asi pětina světové flotily využívané pro lodní přepravu. (Bloomberg) 

https://www.cnbc.com/2019/07/15/oil-imo-2020-marks-the-biggest-change-in-oil-market-history.html

zobrazit více..
Loading...