Petra Nel Smolová

ul>
 • www.astrologiepetranel.cz 
 • Uran, cyklus 84 roků (v každém znamení pobývá 12 roků - 7 let chudých a 7 bohatých), energie Uranu přichází v impulzech, které něco popichují aby to rozhýbaly a aktivovaly

  V roce 2023 se energie hodně proměňujeme

  Neptun, cyklus 164 roků (1848 - 1861) - (2012 - 2025)

  Jupiter a Pluto - masová akce, velký dav lidí (koronavir)

  Rok 2020 je spojen s Lunou (emoce, pocity, domov, rodina, instinkty), rok 2021 je pod vládou Saturnu (rozhodnutí - téma omezení svobody)

  • Merkur - mysl
  • Venuše - je spojená s hodnotami

  11.11.2020 Petra Nel Smolová - Přichází téma zviditelnění skutečné podstaty, vstup Černé luny do Býka

  • Černá luna (Lilit) je spojena s rovnováhou, býk je spojen s financemi a spiritualitou. Zviditelní se nám to, co jsme zaseli v roce 2012, uzavírá se konec starého světa a otevírá se nový, bude se zhmotňovat (zviditelňovat) pravda. Černá luna v býku znamená ztráty, propad. Zviditelní, jaké jsou naše hodnoty i hodnoty ve společnosti (ekonomika x zdraví). Býk (plodná úrodná půda) je spojen se Zemí (ekologie, recyklace, vztah k přírodě). V rovině těla je býk spojen s mandlemi (MOCI SE PROJEVIT, říct svůj názor, projevit to co cítím, něco v sobě potlačovat, TVOŘIVOST), krční čakra - brána bohů (pravé já)
  • Zviditelní se pravda o lidech, kteří vystupují nejen ve veřejném sektoru a médiích (své osobní zájmy realizují na úkor zájmů většiny lidí - lidské populace)
  • 28.11.2020 konjunkce Černé luny a Uranu a bude trvat do ledna 2021 (změna, znejišťuje hmotu, pulsující energie, prozření, rebelie, vzdor) v Býku - silná impulsivní nevyzpytatelná energie, zintenzivní se síla Uranu (můžeme prohlédnout klam a matrix x výbuchy nespokojenosti, blackout elektřiny a internetu). Země projevuje to co se kumuluje v lidech - dostane se to napovrch během prosince (může to vypadat, že se svět zbláznil, změny budou velmi rychlé a nečekané, nějaký velký skandál - šokující - černá labuť).
  • 19. prosince vstup Jupiteru do Vodnáře, bude tam i od 20. prosince Saturn (KONJUNKCE JUPITER, SATURN - 20.12.2020) - nyní stavíme základy domu (hodnoty, pravda, respekt, odpovědnost, vibrace), přeje to dlouhodobým věcem.
  • Solární záblesk? Lidem se může něco rozbřesknout (rozsvítit) a uvědomí si, pochopí něco, probudí se (je tam velký potenciál). Je to uvnitř sebe, nastává to tehdy, když dokážu přijmout věci tak jak jsou (emoce se dostanou ven a uvolní se tak prostor, do kterého může vstoupit něco nového), to nás může změnit (mohu se na věci dívat jinak na základě nových informací - transformovat se). To co se stane v nás, bude trvat nějakou dobu, než se to dostane ven, nebo se to projeví ve hmotě.
  • V nouzovém stavu budeme do konce listopadu 2020, v lednu můžeme být opět sevřeni (10. ledna 2021) energie se uvolňuje až v březnu 2021
  • Nyní je přetížen nervový systém (jít do přírody, uvolnit se, dostat napětí ze sebe ven, udělat si čas pro sebe)
  • O Vánocích bude určité napětí a bude probíhat spousta změn, ale současně můžeme něco intenzivně prožít uvnitř sebe a co nás naplňuje. Ve vnějším světě se mohou dít velmi neklidné věci. Budeme překvapení co vyjde najevo a to změní i pohled na naše hodnoty, které budeme upřednostňovat a následně požadovat.
  • Člověk který žije v pravdě, tak je kolem něho prostor pravdy a pokud mu přijde do života člověk který lže a chce ho zneužít, tak se to velmi rychle ukáže (k člověku přichází informace, by byla zviditelňována pravda). Když člověk žije v pravdě, tak ani není dovoleno, aby byl s lidmi, kteří jsou ve lži. Univerzální zákony jsou nad polaritami (dualitou), kde probíhá boj o energii a když se dostaneme nad dualitu (poznámka:  vědomý člověk s otevřeným srdce, kterým proudí láska) je neutrální (nesoudí, pozoruje, vnímá, rozumí, naslouchá, chápe obě dvě strany a nepodporuje kontroverzi, lež, nepravosti, ovládání)
  • Otevírají se staré bloky, které se čistí a nastává AHA moment (období působení Štíra), otevírá se to podle úrovně vědomí (určité vrstvy vědomí) a člověk se může dostat až k prazdroji počátku jeho reinkarnace nebo někdo se dostane ke kořenům svých předků atd. (nebo se zviditelní nějaké zranění z minulosti). Čím je člověk otevřenější, tím hlouběji jde a tím je efekt poznání hlubší a silnější (zásadnější vliv na realitu v přítomnosti). Dostáváme se k podstatě kým jsme a můžeme shodit masku, domněnky, iluze o sobě (pozitivní i negativní).

  6.11.2020 Horoskop na listopad 2020

  • Uran stojí v býku a je to spojeno s ekonomickou situací, financemi, materiálnem, pocitem bezpečí a jistoty, se vztahem ke svému zdraví (strava, svoboda atd.) a dotýká se to i matky Země, ekologie, přírody
  • Černá luna je strážkyní rovnováhy a harmonie (něco odmítáme nebo na něčem lpíme), hlídá to co bylo vyčleněno z celistvosti (odmítáme to) a nebo na něčem lpíme, je to zviditelněno
  • Když se spojí zásadní mocné energie Uranu a Černé luny, tak to přináší změnu, neklid, chaos, zmatek - celosvětově je mnoho bouřlivých reakcí, demonstrací, ale téma v jednotlivých oblastech je jiné (v Evropě je to epidemie, extrémisté v podobě Islámu), objevují se extrémní nečekané situace (Černé labuťě), napětí k kolektivním vědomí se zhušťuje a hrozí, že to praskne, nyní jsme v přetlaku (v omezení a stlačení). Tlak umožňuje vynesení bolestí a nerovnováhy na povrch v jedinci i ve společnosti.
  • Praskne vřed (který se podebere a hnisá, projevuje se zranění, zánět a bolest, potom se to vyvalí ven pod tlakem zánětu, abychom to mohli léčit a to nezdravé mohlo jít ven), od druhé poloviny listopadu 2020 do ledna 2021 (konjunkce Uranu a Černé luny v Býku), dostane se to ven (zviditelňuje se nám, nebo zrcadlí pouze to, co není zdravé), může dojít ke klimatickým extrémům a různým zvratům v ekonomice i společnosti, energie Uranu přichází v impulzech, které něco popichují, aby to rozhýbaly a aktivovaly.
  • Jakákoliv extrémnost (krajní polarity) je velké nebezpečí, že nastanou šoky, které nás zaskočí. Jakákoliv zbrklost (emocionální projevy a pocity) a náhlé rozhodnutí (extrémní chování) může způsobit (nebezpečí) zničení práce, kterou jsme budovali roky a funguje (ztráta, podřezání větve na které sedíme). Je dobré zvažovat a nechat tu první reakci přes sebe projít (nejít v té emoci do jednání či rozhodnutí, radikální řez), abychom zabránily ztrátám a hledali konstruktivní řešení (potřebujeme si něco uvědomit a pochopit, má nyní velký potenciál to uvidět z jiného pohledu a objevili skrytou pravdu, která vyjde na povrch - nové poznání, tím nové jednání a kroky). Není dobré přehlížet to, co se objevuje (nová skrytá pravda), je zviditelňováno, protože pravda (o lidech, o podstatě věcí, bude to hmatatelné a viditelné, budou i důkazy) se bude zhmotňovat.
  • Univerzální pravda čeká do určité doby, než se může projevit (máme svobodnou vůli a čeká se co pochopíme a co s tím uděláme) a proto není nutné, aby do toho vyšší řád zasahovat, než se vyjeví skutečný stav věcí (uvědomění rozdílu mezí lží a pravdou). Teprve potom je univerzálním vědomím (lidé si uvědomují postupně stav věcí, tím se šíří do kolektivního vědomí lidstva) podpořeno to, aby pravda vyšla najevo.
  • Máme ve svých rukách od druhé poloviny listopadu 2020 do ledna 2021 zásadní dobu, kterou můžeme využít ku prospěchu rozvoje a osvobození člověka od klamu, iluze a omezenosti toho co vidíme, nebo můžeme vše zkazit tou extrémností, zbrklostí a radikálností. Buďme otevření k věcem, které jsme si nedokázali vůbec představit a důvěřujme, že je to ku prospěchu nás všech, extrémy se objeví i v přírodě, která také prochází proměnou. 
  • Nervová soustava je v tomto období velmi přetížená, důležitá je očista, relaxace, uvolnění a by ta energie mohla námi projít.
  zobrazit více..
  Loading...