Petra Nel Smolová

Petra Nel Smolová

 • www.astrologiepetranel.cz 

Uran, cyklus 84 roků (v každém znamení pobývá 12 roků - 7 let chudých a 7 bohatých), energie Uranu přichází v impulzech, které něco popichují, aby to rozhýbaly a aktivovaly. Uran je pravda, svoboda, boří zastaralé a nefunkční. Uran je vládce Vodnáře.

V roce 2023 se energie hodně proměňujeme.

Neptun, cyklus 164 roků (1848 - 1861) - (2012 - 2025).

Jupiter a Pluto - masová akce, velký dav lidí (koronavir).

Rok 2020 je spojen s Lunou (emoce, pocity, domov, rodina, instinkty), rok 2021 je pod vládou Saturnu (rozhodnutí - téma omezení svobody).

 • Merkur - mysl.
 • Venuše - je spojená s hodnotami.

Petra Nel Smolová: Co nám přináší rok 2021 (vládne Saturn, symbolizuje řád, strukturu, morálku, pán času, učitel a mistr, kostra našeho bytí)

 • Leden a polovina února jsou nejtěžší z roku 2021 a 2020 (upadáme do pesimismu).
 • Každý jednotlivec bude skládat nějakou zkoušku (zralost, moudrost, trpělivost atd.), jak přijímáme řád života (tok života od zrození po smrt).
 • My jako lidstvo jsme se odpojili od přírodních zákonů a jsme spojeni s mnoha nepřirozenými věcmi, které vytvořila mysl člověka a jsme příliš spojeni s vnějším konzumním světem. Lidské a univerzální zákony jsou velmi rozdílné a někdy v rozporu s bytím a i to potřebujeme pochopit.
 • Jsme jako lidstvo bodu zlomu a rozhodujeme se, jak ta cesta bude vypadat dále, čemu chceme věnovat pozornost a co jsme schopni opustit. Je nám dovoleno, pokud dojdeme k uvědomění, abychom vystoupit ze své karmy (vystoupení z prožitků utrpení i ve vztazích).
 • Strach je další téma Saturnu, který symbolizuje strach. Pokud máme strach ukazuje, že nejsme v přítomnosti (tady a teď). Důležité je pojmenovat čeho se bojím a s čím je tento strach spojen v minulosti. Nyní ta zkušenost může být jiná, díky zkušenosti předešlé, ze které se poučím.
 • Disharmonie mezi Saturnem (strach) a Uranem (novoty, boří stojaté vody) v Býku, který boří jakékoliv jistoty (hlavně to, co zahnilo a kde není vývoj, boří to staré nefunkční včetně existenčních jistot).
 • Budeme omezováni ve vnější svobodě (včetně pohybu), abychom si uvědomili svou vnitřní svobodu.
 • Máme Saturna ve Vodnáři, ve kterém vládne Uran (je tam v domicilu). Tématem tohoto roku 2021 a až do března 2022 je: svoboda versus omezení (zákaz x příkaz, pohyb v před a stagnace), tedy určitá forma disharmonie (bude to prát uvnitř nás). Uvidíme to ve vnějším světě a podle toho jak na to silně budeme reagovat, tak přesně tak velké téma je to i v nás.
 • Budeme zastavováni, abychom se něco naučili a vnímali a zpracovali tu energii.
 • Opěrný bod můžeme nalézat v moudrosti a můžeme to propojit se svojí myslí (aby mysl nebyla vládcem, ale nástrojem kterým tvořím, bytí tvoří přes mysl, nikoliv že mysl vládne mé osobě, mému bytí) a zužitkovat to ve svém životě.
 • Od 12. srpna do 30. září budeme prověřeni, zda nám vládne mysl nebo bytí (Stvořitel, božství).
 • Černá Luna (vždy prověřuje naše závislosti, nebo naopak něco odmítáme, odpíráme - vyčleňujeme to z přirozenosti bytí, harmonie, rovnováhy) je v Býku (prověřuje důležitost propojení hmoty a ducha, je to spojené s vírou) do 18.7. 2021 nám říká, že téma těla, financí, jistoty bude důležitým tématem, kdy vyrovnáváme do rovnováhy. Pokud na něčem lpíme, tak to budeme ztrácet, abychom si uvědomili, že život nestojí na penězích, ale např. na zdraví, vztazích a svém vnitřním já. Pokud pohrdám a nevážím si peněz, tak nedostatek mě ukáže, že jsou potřeba pro život.
 • Do jarní rovnodennosti je to bouřlivé, neklidné, velká nejistota, nespavost, podrážděnost, lidé jsou unavení a vyčerpaní. Od 20. března, přichází občerstvující energie, láska, radost, uvolnění. Dostáváme sílu ducha, osobnosti, individuality díky nové energii. Od 19. 4. do 16. 5. je tlak, nebo začíná nebezpečí kladení podmínek, omezení (společensky to bude bouřlivé a velmi neklidné). Bude se hodně aktivovat ego, pokusí se nás to stáhnout do negativity a strachu (manipulace přes strach).
 • V období 7- 16. května bude zviditelněno téma karmy (můžeme sčítat ekonomické či jiné škody). Zviditelní se velmi téma moci a manipulace s druhými lidmi (poukazování na viníka, který tady vládne, vinu budeme házet na ostatní). Někteří díky tomu mohou zanevřít na Stvořitele (tedy na to, čemu věřili).
 • 24. května do 7. července - síla ducha, velká energie, která přichází k podpoře, aby člověk zaktivoval svou sílu ve svém nitru, kde máme obrovský potenciál regenerace jak těla, tak duše a ducha.
 • Saturn, je téma zrady (zradíme li sebe, budeme zrazeni), selhání a viny. Nenechat se znejistit vnějšími tlaky (test soudržnosti, resilience).
 • Letní slunovrat 21.6.2021, pozitivní energii a sílu budeme prožívat až do září. Ještě tady bude něco, co budeme muset přijmout a projít skrze to (pokud se to budeme snažit obejít, můžeme se dostat do bezmoci), možná budeme mít pocit, že se s tím nedá nic dělat (pokud se budu držet pouze svých představ).Když budeme tlačit, aby to bylo rychle, o to budeme více zpomalováni.
 • 12. srpna až 30. září 2021 budeme prověřeni, nakolik nám naše mysl (ego) vládne, nebo je našim nástrojem.
 • 18.7. 2021 se karma přesune do myšlenkové, intelektuální a komunikační formy (médií a toho, co je nám říkáno), budeme se učit rozlišovat, jaké informace jsou pravdivé a jaké nepravdivé. Jak se necháme ovlivnit informace zvenčí, jak nás někdo dokáže slovně ovlivnit. A současně jak komunikujeme s druhými a jak  se je snažíme ovlivnit, jak zacházíme s myšlenkou a slovem. Můžeme vidět, že naše myšlenky se zhmotňují (necitlivou komunikací můžeme ublížit).
 • Čas délky života je již určen při narození (univerzální řád je daný). Jak odolné tělo v příštím životě si tvořím v tomto životě.

11.11.2020 Petra Nel Smolová - Přichází téma zviditelnění skutečné podstaty, vstup Černé luny do Býka

 • Černá luna (Lilit) je spojena s rovnováhou, býk je spojen s financemi a spiritualitou. Zviditelní se nám to, co jsme zaseli v roce 2012, uzavírá se konec starého světa a otevírá se nový, bude se zhmotňovat (zviditelňovat) pravda. Černá luna v býku znamená ztráty, propad. Zviditelní, jaké jsou naše hodnoty i hodnoty ve společnosti (ekonomika x zdraví). Býk (plodná úrodná půda) je spojen se Zemí (ekologie, recyklace, vztah k přírodě). V rovině těla je býk spojen s mandlemi (MOCI SE PROJEVIT, říct svůj názor, projevit to co cítím, něco v sobě potlačovat, TVOŘIVOST), krční čakra - brána bohů (pravé já).
 • Zviditelní se pravda o lidech, kteří vystupují nejen ve veřejném sektoru a médiích (své osobní zájmy realizují na úkor zájmů většiny lidí - lidské populace).
 • 28.11.2020 konjunkce Černé luny a Uranu a bude trvat do ledna 2021 (změna, znejišťuje hmotu, pulsující energie, prozření, rebelie, vzdor) v Býku - silná impulsivní nevyzpytatelná energie, zintenzivní se síla Uranu (můžeme prohlédnout klam a matrix x výbuchy nespokojenosti, blackout elektřiny a internetu). Země projevuje to co se kumuluje v lidech - dostane se to napovrch během prosince (může to vypadat, že se svět zbláznil, změny budou velmi rychlé a nečekané, nějaký velký skandál - šokující - černá labuť).
 • 19. prosince vstup Jupiteru do Vodnáře, bude tam i od 20. prosince Saturn (KONJUNKCE JUPITER, SATURN - 20.12.2020) - nyní stavíme základy domu (hodnoty, pravda, respekt, odpovědnost, vibrace), přeje to dlouhodobým věcem.
 • Solární záblesk? Lidem se může něco rozbřesknout (rozsvítit) a uvědomí si, pochopí něco, probudí se (je tam velký potenciál). Je to uvnitř sebe, nastává to tehdy, když dokážu přijmout věci tak jak jsou (emoce se dostanou ven a uvolní se tak prostor, do kterého může vstoupit něco nového), to nás může změnit (mohu se na věci dívat jinak na základě nových informací - transformovat se). To co se stane v nás, bude trvat nějakou dobu, než se to dostane ven, nebo se to projeví ve hmotě.
 • V nouzovém stavu budeme do konce listopadu 2020, v lednu můžeme být opět sevřeni (10. ledna 2021) energie se uvolňuje až v březnu 2021.
 • Nyní je přetížen nervový systém (jít do přírody, uvolnit se, dostat napětí ze sebe ven, udělat si čas pro sebe).
 • O Vánocích bude určité napětí a bude probíhat spousta změn, ale současně můžeme něco intenzivně prožít uvnitř sebe a co nás naplňuje. Ve vnějším světě se mohou dít velmi neklidné věci. Budeme překvapení co vyjde najevo a to změní i pohled na naše hodnoty, které budeme upřednostňovat a následně požadovat.
 • Člověk který žije v pravdě, tak je kolem něho prostor pravdy a pokud mu přijde do života člověk který lže a chce ho zneužít, tak se to velmi rychle ukáže (k člověku přichází informace, by byla zviditelňována pravda). Když člověk žije v pravdě, tak ani není dovoleno, aby byl s lidmi, kteří jsou ve lži. Univerzální zákony jsou nad polaritami (dualitou), kde probíhá boj o energii a když se dostaneme nad dualitu (poznámka:  vědomý člověk s otevřeným srdce, kterým proudí láska) je neutrální (nesoudí, pozoruje, vnímá, rozumí, naslouchá, chápe obě dvě strany a nepodporuje kontroverzi, lež, nepravosti, ovládání).
 • Otevírají se staré bloky, které se čistí a nastává AHA moment (období působení Štíra), otevírá se to podle úrovně vědomí (určité vrstvy vědomí) a člověk se může dostat až k prazdroji počátku jeho reinkarnace nebo někdo se dostane ke kořenům svých předků atd. (nebo se zviditelní nějaké zranění z minulosti). Čím je člověk otevřenější, tím hlouběji jde a tím je efekt poznání hlubší a silnější (zásadnější vliv na realitu v přítomnosti). Dostáváme se k podstatě kým jsme a můžeme shodit masku, domněnky, iluze o sobě (pozitivní i negativní).

6.11.2020 Horoskop na listopad 2020

 • Uran stojí v býku a je to spojeno s ekonomickou situací, financemi, materiálnem, pocitem bezpečí a jistoty, se vztahem ke svému zdraví (strava, svoboda atd.) a dotýká se to i matky Země, ekologie, přírody.
 • Černá luna je strážkyní rovnováhy a harmonie (něco odmítáme nebo na něčem lpíme), hlídá to co bylo vyčleněno z celistvosti (odmítáme to) a nebo na něčem lpíme, je to zviditelněno.
 • Když se spojí zásadní mocné energie Uranu a Černé luny, tak to přináší změnu, neklid, chaos, zmatek - celosvětově je mnoho bouřlivých reakcí, demonstrací, ale téma v jednotlivých oblastech je jiné (v Evropě je to epidemie, extrémisté v podobě Islámu), objevují se extrémní nečekané situace (Černé labuťě), napětí k kolektivním vědomí se zhušťuje a hrozí, že to praskne, nyní jsme v přetlaku (v omezení a stlačení). Tlak umožňuje vynesení bolestí a nerovnováhy na povrch v jedinci i ve společnosti.
 • Praskne vřed (který se podebere a hnisá, projevuje se zranění, zánět a bolest, potom se to vyvalí ven pod tlakem zánětu, abychom to mohli léčit a to nezdravé mohlo jít ven), od druhé poloviny listopadu 2020 do ledna 2021 (konjunkce Uranu a Černé luny v Býku), dostane se to ven (zviditelňuje se nám, nebo zrcadlí pouze to, co není zdravé), může dojít ke klimatickým extrémům a různým zvratům v ekonomice i společnosti, energie Uranu přichází v impulzech, které něco popichují, aby to rozhýbaly a aktivovaly.
 • Jakákoliv extrémnost (krajní polarity) je velké nebezpečí, že nastanou šoky, které nás zaskočí. Jakákoliv zbrklost (emocionální projevy a pocity) a náhlé rozhodnutí (extrémní chování) může způsobit (nebezpečí) zničení práce, kterou jsme budovali roky a funguje (ztráta, podřezání větve na které sedíme). Je dobré zvažovat a nechat tu první reakci přes sebe projít (nejít v té emoci do jednání či rozhodnutí, radikální řez), abychom zabránily ztrátám a hledali konstruktivní řešení (potřebujeme si něco uvědomit a pochopit, má nyní velký potenciál to uvidět z jiného pohledu a objevili skrytou pravdu, která vyjde na povrch - nové poznání, tím nové jednání a kroky). Není dobré přehlížet to, co se objevuje (nová skrytá pravda), je zviditelňováno, protože pravda (o lidech, o podstatě věcí, bude to hmatatelné a viditelné, budou i důkazy) se bude zhmotňovat.
 • Univerzální pravda čeká do určité doby, než se může projevit (máme svobodnou vůli a čeká se co pochopíme a co s tím uděláme) a proto není nutné, aby do toho vyšší řád zasahovat, než se vyjeví skutečný stav věcí (uvědomění rozdílu mezí lží a pravdou). Teprve potom je univerzálním vědomím (lidé si uvědomují postupně stav věcí, tím se šíří do kolektivního vědomí lidstva) podpořeno to, aby pravda vyšla najevo.
 • Máme ve svých rukách od druhé poloviny listopadu 2020 do ledna 2021 zásadní dobu, kterou můžeme využít ku prospěchu rozvoje a osvobození člověka od klamu, iluze a omezenosti toho co vidíme, nebo můžeme vše zkazit tou extrémností, zbrklostí a radikálností. Buďme otevření k věcem, které jsme si nedokázali vůbec představit a důvěřujme, že je to ku prospěchu nás všech, extrémy se objeví i v přírodě, která také prochází proměnou. 
 • Nervová soustava je v tomto období velmi přetížená, důležitá je očista, relaxace, uvolnění a by ta energie mohla námi projít.
zobrazit více..
Loading...