Tok, řeka, potok

Tok, řeka, potok

Přirozený říční rok meandruje a mění svoje koryto podle cyklu ročních období, množství srážek a překážek, které jí stojí v cestě. Vodní tok je jedním článkem složitého vodní cyklu, který je provázaný s dalšími cykly na planetě a Vesmíru, podporuje stabilitu a rovnováhu na Zemi.

Délka vodních toků v Česku je cca 76 000 km, z toho 25% je regulovaných (neregulované toky zadrží o 150 - 300% více vody než regulované, které jsou navíc tzv, mrtvé s malým množstvím rozmanitosti flóry a fauny).

Jezera a řeky pokrývají pouze jednu setinu povrchu Země, ale jsou domovem třetiny všech obratlovců. Tyto říční ekosystémy jsou podle biologů značně ohroženy a život v řekách stále mizí.  

Někteří vědci tvrdí, že řeky jsou tři (dvě neviditelné a jedna viditelná k korytě). 

 • Neviditelný tok roky pod zemí (řeka vyschla - tok v korytě nevidíme).
 • Tok v říčním korytě, jehož výška kolísá v korytě.
 • Povodňová řeka (10, 20, 100 letá voda), která zaplavuje okolní území (tvoří neviditelnou hladinu řeky, která zaplavuje území).

Může být pouze jedna řeka u které se mění koryto a její výška, tok se tak může schovat pod zem (hladina podzemní vody) a my říkáme že řeka vyschla, ale pod zemí tok vody proudí dále po svážnici, nebo se voda vylije z koryta a způsobí povodně. 

Zprávy z tisku:

5.6.2021 Množství kyslíku ve sladkovodních jezerech mírného pásu po celém světě rychle klesá - rychleji než v oceánech. Trend, který je z velké části způsoben změnou klimatu, ohrožuje sladkovodní organismy i kvalitu pitné vody. Na výzkumu, zveřejněném nyní v časopise Nature, se podílel také hydrobiolog Josef Hejzlar z Biologického centra Akademie věd, který hodnotil data z českých jezer a nádrží.

"Voda v římovské nádrži se za tu dobu oteplila na hladině o 2 stupně, což je nejméně o jeden stupeň víc, než je průměrný teplotní nárůst ve světových jezerech. Je to způsobené změnou atmosférického proudění nad střední Evropou.

 • Poklesy kyslíku rozpuštěného ve vodě jsou také výrazné. Rozsah bezkyslíkatých zón v hlubokých vrstvách na konci letního období se zde v posledních 30 letech zdvojnásobil, a to i přes určité snížení přísunu znečištění do nádrže, ke kterému došlo s postupným zlepšováním čištění odpadních vod v povodí této vodárenské nádrže. 
 • Jezera jsou indikátory změn a potenciálních hrozeb v životním prostředí, protože reagují na děje v okolní krajině a atmosféře. Zjistili jsme, že se velmi rychle mění, což ukazuje, jak výrazně už probíhající atmosférické změny ovlivnily ekosystémy.
 • Koncentrace kyslíku ve vodě ovlivňuje kromě biodiverzity řadu dalších charakteristik kvality vody. Když množství kyslíku klesne, začnou se například množit bakterie, kterým se daří v prostředí bez kyslíku a produkují účinný skleníkový plyn - metan. To zapříčiňuje, že jezera v důsledku ztráty kyslíku uvolňují do atmosféry více metanu. Navíc se ze sedimentu na dně uvolňuje do vody více fosforu, který již nyní v přesycených rybnících a jezerech představuje velkou živinovou zátěž a způsobuje mimo jiné růst řas a sinic, jež mohou produkovat toxické látky.
 • Odkysličení povrchové vrstvy vody je u většiny jezer způsobeno fyzikálními zákonitostmi, a to zejména vlivem nepřímé závislosti rovnovážné koncentrace kyslíku ve vodě, jež je v kontaktu s atmosférou, na teplotě. Čím je teplota vody vyšší, tím méně kyslíku voda pojme. Má to vliv i na hlubší jezerní vrstvy s nízkou teplotou, které jsou během teplé části roku nehybné. Při zvýšené teplotě hladinové vrstvy klesá množství kyslíku, které do hlubších vrstev od hladiny proniká. S růstem teploty se také prodlužuje délka stabilního zvrstvení vodního sloupce, takže se kyslíku ve spodních vrstvách vyčerpává více. A úbytek kyslíku ve vodě nad sedimentem je úzce spojen se zhoršením čistoty vody.    
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/efekt-klimaticke-zmeny-v-cesku-z-jezer-mizi-kyslik-zhorsuje-to-pitnou-vodu-156753#<br>

14.5.2021 Řeky nemusí být tak odolné vůči suchu, jak se kdysi myslelo. Řeky zpustošené dlouhým suchem se možná nebudou moci vzpamatovat, a to ani po návratu dešťů. Sedm let poté, co jihovýchodní Austrálii zapálilo sucho tisíciletí, velká část řek v regionu stále nevykazuje žádné známky návratu k předtékajícímu toku vody.

Roky trvající sucho v jihovýchodní Austrálii, které začalo někdy v letech 1997 až 2001 a trvalo až do roku 2010, poskytlo přirozený experiment k otestování tohoto předpokladu. "Nebylo to nejzávažnější sucho, jaké region kdy zažil, ale bylo to nejdelší období nízkých srážek v regionu od roku 1900.

Peterson a kolegové analyzovali roční a sezónní průtoky v 161 povodích v regionu před, během a po suchu. Do roku 2017 zjistili, že 37 % z těchto povodí stále nevidí množství průtoku vody, které předcházeli. Zjistil tým, že z těchto řek s nízkým průtokem velká většina - 80 procent - také nevykazuje žádné známky toho, že by se v budoucnu mohly zotavit.

 • Zjištění, že řeky mají " konečnou odolnost " vůči suchu, je obzvláště znepokojivé, protože planeta se otepluje a je pravděpodobnější delší sucho.

https://www.sciencenews.org/article/climate-river-drought-australia-recovery-water-flow?

1.3.2021 Téměř třetina celosvětové populace sladkovodních ryb může již velice brzy vyhynout. Na tuto smutnou budoucnost upozorňují vědci v rámci nové zprávy s názvem The Worlds Forgotten Fishes. Jedná se o společnou studii 16 nezávislých organizací, které se zaměřují na ochranu přírody.

 • Podle vědecké zprávy se například počet migrujících sladkovodních ryb od roku 1970 snížil až o 76 %. Velké ryby, s hmotností nad 30 kilogramů, byly vyhubeny již téměř ve všech řekách světa.
  Příčinou je zejména silné znečištění říčních toků, nadměrný rybolov, změny klimatu a také regulaci řek, která je příčinou nehostinného prostředí s nedostatkem úkrytů a také nemožnosti rozmnožování. Většina řek na světě je totiž přehrazena, voda se odklání na zavlažování nebo je jinak narušen přirozený tok, což rybám výrazně ztěžuje život a z toků mizí. Dalším problémem je také množství nepůvodních invazivních druhů, které ničí populaci původních ryb.
 • Podle loňských výzkumů agentury pro životní prostředí nesplňovala ani jedna britská řeka chemické normy a pouze 15 % tamních řek bylo označeno uspokojivou koncentrací chemických látek. Za tuto tragickou situaci mohou zejména splašky z místních farem, které do přírody vypouštějí chemikálie.
 • Biodiverzita v sladkovodních ekosystémech se ztrácela dvakrát rychleji než v oceánech a lesích. Podle studie už existuje jen málo řek, které člověk svou činností nepoškodil.
 • Aktuálně lidstvo zná více než 18 tisíc druhů sladkovodních ryb a stále objevuje další. Mezinárodní unie pro ochranu přírody, která sestavuje globální červený seznam ohrožených druhů, vyhodnotila více než 10 tisíc z nich a zjistila, že asi 30 % je vystaveno riziku vyhynutí.
 • https://veda.instory.cz/1577-zivot-v-rekach-po-celem-svete-vymira-vedci-zverejnili-znepokojivou-budoucnost-ryb.html?

14.1.2021 Skupina německých biologů z Leibnitzova ústavu v rámci nedávného výzkumu upozornila na znepokojivou situaci ohledně života nejen v evropských řekách. Podle závěrů jejich studie totiž za posledních 40 let zmizelo téměř 90 % všech velkých sladkovodních zvířat, většina velkých ryb, savců a ptáků. Vědci tvrdí, že vymírání života v řekách se týká prakticky celého světa kromě nedostupné Antarktidy. Jezera a řeky pokrývají pouze jednu setinu povrchu Země, ale jsou domovem třetiny všech obratlovců. Tyto říční ekosystémy jsou podle biologů značně ohroženy a život v řekách stále mizí.

 • Podle jejich výzkumu došlo k největšímu úbytku těchto tvorů mezi roky 1970 a 2012, kdy ubylo až 80 % těchto tvorů. Největší úbytky evidují vědci v oblasti Malajsie, jihovýchodní Asie a také Číny, kde vymřelo až 99 procent velkých sladkovodních zvířat. 
 • Velké ztráty ale zaznamenali vědci také u plazů. Za klesajícím množstvím velkých zvířat je hlavně nadměrný lov a stav řek, které jsou stále více regulovány přehradami a zpevněnými břehy. Asi osm set z nich je navíc plánováno v kriticky důležitých místech s vysokou biodiverzitou a doposud velkým množstvím megafauny, jako je oblast Amazonky, Konga, Mekongu nebo Gangy
 • https://technika.magazinplus.cz/1963-z-evropskych-rek-pomalu-mizi-zivot-vyhynulo-az-devadesat-procent-velkych-ricnich-tvoru.html

23.8.2020 Více než sto tisíc lidí muselo být v posledních dnech evakuováno v okolí horního toku čínské řeky Jang-c'-ťiang. Voda ohrozila také obří sochu Buddhy starou třináct století a vytesanou ve skále nad řekou. Socha, která je největším vyobrazením sedícího Buddhy na světě, si již smočila palce u nohou a staré proroctví ožívá.

Jednasedmdesát metrů vysokou sochu Lešanského Buddhy vysekali do skály už v osmém století. Dávná legenda říká, že pokud si socha smočí palce u nohou, velká voda zasáhne také Čcheng-tu - šestnáctimilionovou metropoli provincie Sečuán. Letos se tak stalo poprvé od roku 1949 a místní obyvatelé se obávají naplnění proroctví. Úřady vyhlásily po týdnech dešťů nejvyšší stupeň nebezpečí. Před povodněmi má okolí chránit také přehrada Tři soutěsky, která se za 15 let své existence potýká s rekordním množstvím vody. Páteční průtok přesahoval dokonce 75 tisíc metrů krychlových za vteřinu.

https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/davne-proroctvi-oziva-cina-vyhlasila-maximalni-nebezpeci-40334162#

19.7.2020 Týdny neutuchajícího deště způsobily masivní záplavy na většině území Číny. Neobvykle silný živel má na svědomí přes sto životů a tisíce domů, téměř dva miliony lidí musely být evakuovány. Číňané začali odstřelovat přehrady. Stav hladiny vody v Číně došel do bodu, kdy se úřady rozhodly pomoct nebezpečně přetíženým přehradám.

Na přehradě v provincii An-chuej na řece Čchu-che proběhly odstřely výbušninami, čímž by mělo dojít k rozšíření průtoku a snížení hladiny o 70 centimetrů. Podle zprávy státní agentury Sin-chua musely být v oblasti Tří soutěsek otevřeny tři "brány" pro průchod nashromážděné vody. Rezervoár za vodní elektrárnou byl téměř 15 metrů nad bezpečnostní úrovní hladiny vody. Odstřely přehrad a zasypávání zavodněných míst se využívaly už během ničivých povodní v roce 1998, během kterých zemřelo více než 2000 lidí a byly zničeny téměř tři miliony domů. Minulý týden způsobila voda zadržovaná za Třemi soutěskami další tři záplavy a vystoupala do výšky 15 metrů. Navíc se ukázalo, že masivní přehrada Tři soutěsky není lékem na trápení lidí žijících v údolí Jang-c'-ťiang.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/povodne-v-cine-jsou-kriticke-zacalo-odstrelovani-prehrad-112949#

zobrazit více..
Loading...