Kvantové provázání

U kvantového počítače jsou základními jednotkami qubity, které se ale řídí již popisovanými zvláštnostmi kvantového světa. Jsou v superpozicích, tedy nabývají hodnot 0 i 1 zároveň. Navíc jsou jednotlivé qubity kvantově provázané, tedy exponenciálně roste množství informací, které jsou schopné simultánně nést.

  • "kvantové provázání" nefunguje jen napříč prostorem, ale i časem (jsou provázané i částice, které se nikdy nepotkali, protože čas, jak ho pojímají lidé neexistuje, je to iluze)
  • ve světě mikrosvěta (makrosvěta) nelze události poskládat do posloupnosti na sebe navazujících okamžiků
  • Kvantové provázání umožňuje ještě jednu věc dříve představitelnou pouze ve fantazii - teleportaci. Zásadní problém s teleportací tkví v jedné nepříjemné zákonitosti mikrosvěta. Nikdy není možné o částici zjistit všechny informace. Jde o princip neurčitosti. Když se chce výzkumník podívat na elektron, vyšle k němu foton. Ten se odrazí a přinese mu o něm informace
  • kvantové provázání umožňuje teleportovat pouze kompletní informace k tomu, aby bylo možné vytvořit kopii, nedokáže ale teleportovat fyzické předměty samy o sobě. Tedy nelze teleportovat fyzicky částice, molekuly nebo složitější systémy, ale informace o nich, na jejichž základě lze vytvořit kopie
  • kvantové provázáná patří mezi základní přírodní zákony v UNIVERZU
zobrazit více..
Loading...