Eroze zemědělské půdy

eroze zemědělské půdy je také způsobena nevhodnou skladbou plodin, těžkou technikou (používanou při obdělávání půdy), nedostatečnou propustností půdy a špatným vsakováním vody (půda obsahuje malé množství žížal a půdních bakterií. Více.
 

Druhy erozí (způsobené intenzivní zemědělskou činností - zejména):

  • vodní eroze - odnos svrchní, nejúrodnější části půdy (ornice), sesuvy půdy
  • větrná eroze - povrch půdy je rozrušován působením větru, který vyvolává pohyb půdních částic
  • sněhová eroze - způsobená táním sněhu
  • sluneční eroze - působením slunce, vysoušení a rozpadávání hornin
  • eroze sklizní a orbou - způsobuje pohyb půdy ve směru svahu při orbě, sklizňová souvisí s odnosem půdy při odvozu plodin z pole
zobrazit více..
Loading...