Doprava

h2>Trendy v dopravě a přepravě zboží:
  • Současná dopravní sít a její podoba (letadla - letový provoz, lodě, automobily-kapacita silniční sítě, železnice - kapacita železniční sítě) je silně přetížená - další zvyšování objemů je téměř nemožné bez závažných dopadů na přírodu a planetu!!!
  • Žijeme na dluh planety i z pohledu dopravy (emise skleníkových plynů, znečištění planety odpadky a toxiny)
  • "Dnes existuje více než 20 globálních výrobců aut a může se stát, že v roce 2025 jich bude operovat méně než polovina", je to díky vysokým nákladům, které vyžaduje nový segment CASE
  • Nová doprava je chápána jako "služba od dveří ke dveřím"
  • UI, robotizace, nové technologie - průmysl 4.0 zásadně změní náš pohled na dopravu (ukáží nám její smysluplnost v celém kontextu)
  • Bude se zvyšovat podíl prodeje zboží v nemateriální podobě (např. elektronické knihy, různé aplikace, duševní vlastnictví, virtuální realita, cestování a zážitky atd.) a to bude mít přímý důsledek na objem dopravy (Prof. Peter Staněk)

více

Automobilová doprava

Letecká doprava

Lodní doprava

zobrazit více..
Loading...