Ego (nezávislost a kontrola)

Ego (nezávislost a kontrola)

Ego se bojí svého zániku (protože existuje pouze v této realitě) a my jako multidimezionální bytost jsme nesmrtelní. Strach (a jeho rezonance přitahuje na základě zákona přitažlivosti tyto situace, tito lidé nemají zpracované vlastní ego) patří k egu a není součástí duše (duše si nás drží na cestě plánu duše a nemůžeme z ní vybočit mimo plán) a proto jsme ovladatelní. Pokud si zpracujeme své ego (ego používá mysl na destruktivní nebo konstruktivní tvorbu), přestaneme se bát, nebudeme tomu dávat energii, podporovat to a co nemá energii zaniká. Kde není strach, tam je láska

  • Ego vytváří strach, závislosti, iluze, které brání duchovnímu vývoji (nejdeme tak po cestě k vědomému člověku, který se propojí se zemí a Stvořitelem prostřednictvím otevřeného srdce).
  • Ego se nerozpouští, ale pouze se roztahuje nebo stahuje (5.2.2021 Tomáš Pfeiffer). 
  • Pokud se necháme ovládat egem a emocemi stáváme se závislými, ovladatelnými a je zastaven vývoj duše ve fyzickém těle.
  • Horizonty poznání (vnímáme pouze to, na jaké jsme úrovni poznání), jsou různé úrovně vyspělosti duše na cestě za Stvořitelem.
  • Pokud se duše v nás stane pozorovatelem svých pudů, emocí a ega (nenechá se jimi ovládat), vymaní se z jejich závislosti a má otevřenou cestu prostřednictvím svého otevřeného srdce k naslouchání vnitřního hlasu Stvořitele v nás. Tím se stáváme vědomým člověkem.
  • Protipólem ega, je pouze být, být otevřený absolutně všemu (neustále si přeji a to mě přijde v překvapujících momentech a formách), nedávat tomu časové či jiné limity (kdy, jak, v jaké formě - to jsou projevy kontroly egem) a tlak, nechávám to plynout a vnímám, co ke mě přichází (neovládám to).

Co je ego?

  • Ego je běžná součást naší bytosti v našem hmotném světě, ale zároveň součástí učení, v rámci pozemského pobytu, je zpracování, pochopení a přijetí ega. To bývá někdy složitý proces pro některé lidi, ale u každého to dopadne dobře, protože všichni nakonec přijdou do jednoty, kde to ego (záporný princip) nebudeme potřebovat. (Jiří Lexa 6.2.2021)
  • Co je Ego? Je to program, který funguje pokaždé, když vstupujeme do hmotné reality. Má za úkol, aby vyvažoval (srovnával) naši osobnost. Ego je negativní, protože jsme moc pozitivní bytosti (bezpodmínečná láska). Důležité přijmout ego jako dar, součást, kamarád, nebo dítě, které vychováváte. Pokud máme ego pod kontrolou, stáváme se vědomými lidmi (Jiří Lexa11.9.2020).
  • Jak vzniká ego a budou ho mít lidé neustále? Abychom mohli žít v rovnovážném hmotné světě potřebujeme pracovat se svým negativním a pozitivním principem. Ego vzniká stejně jako naše tělo okamžikem vstupu do hmotné reality (inkarnace) a je nedílnou součástí hmotných těl (i po opravě, tedy před Velkým odklonem vědomí) na Zemi a budeme ho stále potřebovat a spolupracovat s ním pro dosažení rovnováhy při našich činech (Jiří Lexa 28.10.2020).

Vývojová triáda: závislý (nejsem si vědom svého já, emoce, slepá víra), nezávislý (já, rozum, ego) a vzájemně závislý my, moudrost, bezpodmínečná láska) - homeostáze těla, duše a ducha.

zobrazit více..
Loading...