Doc. RNDr. Václav Cílek CSC.

p>Doc. RNDr. Václav Cílek CSC. (11. května 1955, Brno-Židenice, nyní žije v Praze, nemá auto) je český geolog, klimatolog, spisovatel, esejista, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. více

Václav Cílek články

Doc. Václav Cílek názory, teze, fakta:

17.9.2020

 • "Mladým lidem, kterým chci zkazit dětství a dospívání, říkám, že sice umřou hlady, ale s nádherným mobilem a mnoha úžasnými aplikacemi v kapse. A to za to stojí, ne? Nedají se, berou vážně jenom své oblíbené patnáctileté youtubery." 

19.3.2020

 • Čeká nás hledání viníků po koronaviru
 • Uteč včas, uteč daleko a nevracej se brzy - únik do přírody
 • Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý)
 • černý mor (1348) v některých částech Evropy vyhubil cca 50 % populace
 • vznik skupin flagelantů (lidé, které se bičují za své hříchy)
 • největší pogromy na Židy jsou po morových nákazách (ve středověku)
 • resilience
 • vědecky nevíme co s koronavirem bude a co na něj působí, na koronavirus nemá vliv teplota a vlhkost, ale prospěšný třeba pobyt na slunci (pobyt na zahrádce, procházka) - přírodní vitamin D3 (sluneční vitamin), dobrá je kombinace fyzické a duševní aktivity
 • větší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus
 • celé je to pozitivní, člověk zvažuje fakta, pokud bude mít kousek rozumu a odvahy

17.3.2020

 • Turčinovy cykly 1820, 1870, 1920, 2020 (Turčin, sociolog), podle něj v roce 2020 je pravděpodobnost, že dojde k nějakému neklidu - nyní je to koronavirus (očekával se Trump, Sýrie atd.)

6.3.2020

 • S klimatem jsme na tom špatně, situace se bude zhoršovat, protože veškeré kroky jsou zdlouhavé a drahé, není jednoduché řešení, zmatek a polarizace společnosti bude pokračovat
 • čeká nás něco podobného jako světová revoluce (populace do 35 roků nemá možnost ekonomického uplatnění a dostatek potravin, v Egyptě je to až 50 % populace), ekonomicky se nebude mít tak jako naši rodiče a ještě klimatické podmínky budou ještě více anomální, čeká nás zdražování a nedostatek potravin, energie
 • čekají nás nás násilné nepokoje (Francie), protože mladí se budou mít hůře než jejich rodiče
 • současná doba je o emocích (faktická složka, emoce a aktivismus např. Gréta) do celého procesu zasáhne robotizace a umělá inteligence
 • doba varování (strašení lidí) již pominula a je nutno nabízet pozitivní program
 • největším problémem je rozdělená společnost a pokud má Gréta pravdu, dojde ke generačnímu rozdělení společnosti (příjmové a majetkové rozdělení je již realitou), která se radikalizuje. důležité pro řešení je však abychom drželi více pospolu (vzájemně si naslouchat), ale nedojde k tomu, je to naivní z pohledu politiky a velkého měřítka, ale není to naivní z pohledu malého města a menších komunit
 • budoucnost začíná být nepřehledná a neodhadnutelná, svět bude bude plný překvapení a náhlých zvratů, na tuto situaci neexistuje žádná úspěšná strategie, jednou z cest pro jedince je resilience
 • současná mladá generace obsahuje v sobě hodně strachu a tím i agrese
 • pokud se mění informační charakter světa (globální provázanost civilizace) musí se něco změnit, je to nevyhnutelný přírodní proces, který akceleruje (cílem budoucnosti je spojení světa globalizace s pozitivními i negativními důsledky) a zatím nevíme co nám to přinese evolučně (transformace světa - sociální, politický, ekonomický, technologický, klimatický, společenský atd.)
 • 2 - 5 % procent populace směřuje k dobrovolné skromnosti a zbytek směřuje k nedobrovolné skromnosti, nebude mít na výběr, shoduje se s názorem prof. Václava Smila o zastropování spotřeby (vody, energie, dopravy - létání letadlem atd.) a vyšší daně za nadspotřebu nebo přídělové hospodaření
 • v roce 1900 žije pouze 6 % ve městech a zbytek žije na venkově a závisí na úrodě (závislost na přírodě a jejich cyklech, rozvíjíme přírodní aspekt mysli), přežívání ve městech závisí na kamarádech a konexích (rozvíjí se sociální aspekt mysli), výsledkem je přepolitizovaná společnost (komentář o komentářích), prospělo by nám dívat se více do přírody
 • část populace je zasažena enviromentálním smutkem - les zničený kůrovcem, nedostatek srážek
 • extrémní počasí přináší extrémní politiku, já upozorňuji na trendy, nejsem prorok a říkám co mám načtené a co si myslím
 • robot a biosféra (Frank Seas) jsou slova které vznikly díky českému okruhu


 • Potřebujeme energetickou, hydrologickou, potravinovou bezpečnost
 • množství lidí bude stárnout a oscilovat
 • čekáme co udělá Kůrovcová kalamita s vodou z Želivky, která zásobuje Prahu a Středočeský kraj
 • důležité je kromě technického řešení také umět propojit lidi, aby spolupracovali, případně se měnili v důsledku vzdělání a poznání
 • resilience (dynamická odolnost), které je na úrovni jedince, rodiny (pokud je úcta k rodičům nebouřím se proti císaři),  energetická, vodní a potravinová resilience. Resilience z pohledu státu je mít plán B i C
 • důležité je i psychické zdraví 
 • digitální proletariát, kdy budou lidi využívat jen počítače
 • doporučuje místo uhelných dolů jadernou elektrárnu, jsou zde dráty
 • doporučuje regionální spolupráci s Německem pro Karlovy Vary místo orientaci na Prahu
 • více
zobrazit více..
Loading...