Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, Ph.D.

Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc

Hydrogeolog a vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vodohospodářském a na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, narozený v roce 1957. Má na starosti projekty zaměřující se na distribuci povrchové vody do podzemí − takzvanou umělou infiltraci.  Více

 • "Z hlediska geologického dochází k běžným variacím, během historie totiž probíhaly mnohem větší změny," řekl na úvod pořadu a uklidnil všechny, kteří na změny počasí nadávají. "Dá se říci, že toto počasí je normální,"
 • Propojit Odru, Dunaj a Labe je smysluplné. Bylo by to dílo velmi drahé (cca 300 miliard kč), ale účinné do budoucna
 • doporučuje revitalizaci toků do původních meandrujících koryt
 • jednou z příčin sucha jsou i velké logistické haly, kdy jsou zastavěné obrovské plochy, kam neprosakuje voda
 • od dob socializmu se výrazně zlepšila kvalita vody
 • "Drtivá většina Afriky má dostatek vody, ale nejsou schopni používat nové technologie a neumí ji využívat. V Africe voda je, avšak záleží také na kvalitě vody, je velmi znečištěná, neznamená to však, že by lidé museli kvůli nedostatku vody migrovat.
 • "Na planetě nikdy voda nedojde, ale může nastat situace, že můžeme žít v regionu, kde je vody méně a lidé se v tomto momentě musí s vodou naučit lépe hospodařit
 • vydal publikaci O lidech a vodě, v níž vycházel ze svých zahraničních cest a seznamoval čtenáře s problémy zásobování vodou v navštívených zemích.

Zbyněk Hrkal, názory, teze, komentáře:

20.5.2020

 • v roce 2020 by s pomocí ústavu mohly vzniknout dva takové projekty. V Meziboří v Krušných horách má být na svahu vybudována experimentální podzemní hráz zadržující odtékající vodu. "V délce sto metrů uděláme několik desítek podzemních vrtů, jimiž se do hloubky deseti až patnácti metrů napustí cementová směs. Ta se dostane do puklin v hornině. Vytvoříme tak souvislou stěnu, která zamezí odtoku vody
 • Druhý pokusný projekt se chystá v Kojetíně na Olomoucku v oblasti významně postižené suchem. Do budoucna by tam mohla být použita stoletá technologie břehové infiltrace. V blízkosti řeky Moravy by byla vybudována síť vrtů, které by pomohly vsakování povrchové vody z řeky do štěrkového podloží. Tím, že se z nich bude voda čerpadly vysávat, vytvoří se rozdíl v tlaku a do podzemí se nasaje voda z řeky přečištěná průchodem přes sedimenty. 
 • Výhodou podzemní hráze je, že na rozdíl od té povrchové je z ní nulový odpar a voda z ní má také vyšší kvalitu. Na rozdíl od té povrchové nezezelená − nebují v ní řasy ani sinice. Nevýhodou naopak je, že se vody do podzemních puklin vejde méně než do povrchového rezervoáru 
 • přehrada bude hlavně experimentálním dílem, a pokud se osvědčí, mohou po jejím vzoru vznikat podzemní stěny i jinde v republice − v místech, která trpí suchem 
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66765890-hydrogeologove-se-pokusi-doplnit-podzemni-vodu-pomoci-vrtu-ta-z-podzemnich-hrazi-je-kvalitnejsi
zobrazit více..
Loading...