Kontinuita

Kontinuita

Kontinuita je jedním ze základních parametrů (prosperita a kontinuita) čínské civilizace. Kontinuita (z lat. continuus, souvislý, spojitý) znamená nepřerušenou souvislost, plynulost, nepřetržité navazování a spojité pokračování. Opak je diskontinuita - nesouvislost, přerušení, přetržitost. Pulzování kontinuity a diskontinuity zajišťuje neustálý cyklický vývoj v dynamické rovnováze mezi body obratu a zlomu (zajišťují přirozenou diverzitu)

  • Čína  a její civilizační model má dva základní principy pro svoji civilizaci: HARMONIE A KONTINUITA 
  • Pochopení významu "dosažení vrcholu" (to je BODU ZLOMU), a z toho plynoucích důsledků pro vývoj civilizací, znamenalo pro čínskou civilizaci jasný směr vývoje prostřednictvím kontinuity (civilizace vědomě neusiluje o dosažení vrcholu, protože ví, že po vrcholu následuje pád) a prosperity
  • Kontinuita je předávání informace z rodičů na potomky (existoval tam ještě šaman, který to usměrňoval z pohledu celého společenství vesnice, rodu atd. tím je zajištěna rovnováha rodiče dovnitř a šaman vně společenství v souladu s přírodou a jejími cykly), podobně jako z mateřského stromu na potomky a celý les
zobrazit více..
Loading...