Maria ARaMAteNA Guidance

Maria ARaMAteNA Guidance

12.3.2021 Ožité Vedomie Novej Zeme v Bytí-Forme Harmonizáciou DNA-Prerábky Tela HudbouDomova-KristovePasáže

 • Channelling se stává naší přirozenou součástí
 • Osa země byla uměle odchýlená, ještě posledním období Atlantidy, bylo to uměle vyvolané. Poslední  6 -10 000 roků je vše uměle vyvolané. Začalo to být uměle vyvolávané posledních 26 000 roků, Vychýlením osy Země (Země se odchýlila od zbytku domova) a její odpojení od skutečné solární soustavy, skutečného Slunce je odchýlením od spojení s Andromedou. Jejím odkloněním se zajistilo propojení s černým sluncem a černou hvězdou. Vytvořilo se galaktické vězení. 
 • V březnu a dubnu 2020 se událo - covid, to pasáž, která je nejvíce zneužívaná na vytvoření senzací, dramat a čehokoliv. 
 • Nová Země není komodita na prodej, není ani šou a byznys, ale není to ani krmení nedostatků ostatních (nedostatky neexistují, oni si myslí, že existují). Dokud každý nepřekoná svoji mentalitu nedostatků (nedostatky jsou strachy, strachy a program souzení jsou propojené -jsou důsledkem vnitřní agrese).  Na Zemi se prohlubuje ničení a barbarství. 
 • Od roku 2021 se Země začala sjednocovat se svým domovem, pravým sluncem a pravou solární soustavou. My se nemůžeme sjednocovat, pokud každý uvnitř sebe není sjednocený sám se sebou (celistvý). Tlak z vnějšku na sjednocení není možný, když jednotlivec funguje z ego separace. Může používat slova sjednocení, jednota, ale realita uvnitř je jiná (rozpor mezi slovy a činy). 
 • 3D pohled je omezený ve všech ohledech (hojnost, vědomí, vztahy atd.). Krystal uvnitř je zanesený a projektuje starou zem. 
 • Světlo je láska, světlo je vědomí, světlo jsou informace.
 • Se vznikem karantény se začala osa Země vracet do původní polohy (Kristové vědomí, hvězd a Slunce). Tělo je planetární (kosmické, světelné) tělo a vrací se domů a podobně i Země se vrací domů. 
 • Největší slabinou člověka je 1. čakra, kořen a současně největší síla světelné bytosti. Nebylo zde propojení s kosmickou matkou (solární diamantová královna).
 • Neustále se nám abgrejdují naše smysly a jsou milionkrát znásobené. 
 • Stále se učíme na základě rozdílů, když změním svůj úhel pohledu, měním své vibrační naladění. To znamená, že měním vnější svět, měním reality, které zažiji. Vše měníme podle frekvenčně- vibračního naladění uvnitř nás. Vše je o vibracích (potraviny vztahy, hojnost, zdraví atd.), cítíme vibraci celou bytostí, všemi smysly. 
 • Nová Zem má jinou barvu, vibrace a vůni, je to život a šťáva, výživa, vše zevnitř ven, balíky informací. Vědomí je moc, vědomí jsou informace, vědomí je svoboda, vědomí ukončuje utrpení. 
 • Symbolika ukřižování je ukřižovávání vlastního Krista a dokud s tím každý nepřestane, tak si to stále prožívá, prožívá si program vlastní zrady, zrazuje sám sebe.  Protože se nechce podívat jinak, než pouze očima oběti a utrpitele. Je to podmíněnost a závislost, to je 2. čakra. V 2. čakře jsou samé závislosti, nepochopená sexualita. Láska v nás rozpouští úplně vše (nuluje rozdíly a oddělení). Ztratili jsme se ve vlastní dualitě.
 • Dáme si na podstavec nějakého mistra (vyrobíme si předsudky, zbožštění, absolutní dokonalost) a říkáme ty pro mě tímto musíš být. Ale to musíme být sami pro sebe a přestat to žádat od ostatních. To je přesah bezmocnosti. Množí očekávají, že někdo přijde a dá jim všechny správně odpovědi (opět to hledáme vně a nikoliv uvnitř sebe), pokud to očekáváme, je to iluze. (nebo kdokoliv jiný okolo vás) nemohu být pro vás tím, čím máte vy být sami pro sebe.
 • Naše tělo je krystalová světelná technologie, která celou tu dobu (26 000 roků) byla kontrolovaná a manipulovaná (znečišťovaná a deaktivovaná). Využívaná na podporu tvorby kontrolních mocenských systémů, které potlačují světlo (expresi sebe, rozvoj sebe). Naše světlo slaďujeme s centrálním galaktickým středem, protože bylo rozladěné a nesprávně vibrovalo. Když je někdo zastavený, využívaný, manipulovaný atd. nemůže projít bránou do nebe. My vylaďujeme svoje světelně - fyzické tělo a proměňujeme tak svoje fyzické tělo. Vzestup těla následuje po vzestupu vědomí na novou úroveň. My musíme překonat mentalitu muže a ženy, mentalitu fyzického věku, mentalitu pozemšťana (dostat se nad to) - dostat se z omezenosti, která omezuje světlo uvnitř nás (propojení se Stvořitelem a nechat se jím vézt). 
 • Minulé a budoucí životy neexistují, jsou všechny tu a teď. Témata minulých a budoucích životů odpadají. My neustále sjednocujeme všechny naše paralelní existence a odtud máme poznatky, to je ta univerzální moudrost v nás. Přepólovává se člověk, když se to děje v pravidelných cyklech u planety, Slunce atd.?
 • 3. čakra (neustálá kontrola a moc, snaha vše ovládat všechny procesy, solar), zde člověk ztrácí všechen svůj potenciál a energii. To je to galaktické vězení, je to egovězení mysli.
 • Tělo je jako hudební nástroj a čím více jsme sladění (vibrujeme Novou Zem do svých realit, do hmoty, formujeme nové vědomí Nové Země), tak se materializuje nové tělo (čistí se naše minulost) a Nová Zem (a tím také více září naše světlo). Dostáváme se počátků do stavu, který byl před vznikem jakékoliv duality a polarit (konfliktů). Proto je to rekalibrace bodu nula, neutralizace polarit a nábojů.  
 • Není to o hře dvoj-plamenů, kde se tím zaplňují nějaké lidské nedostatky, potřeby, zabezpečení, uspokojení. Ale je to o hluboké intimitě a lásce, která nemá nic společného s lidskými 3D vztahy. 
 • Proč se duše dohadují na ubližování si mezi sebou? Je potřeba se podívat na pozici, ze které se ptáme na něco. Pokud se ptáme z pozice oběti (tedy z pohledu nejistoty, nedůvěry, nebezpečí v sobě, ve svém těle, jsem plná závislostí a dualitních konfliktů ve 2. čakře) , tak to je program mentality 3D člověka, který se na vše dívá, jako že to je za trest. Mentalita Nové Země (jakékoliv mentality) se na vše dívá jako na dar. Existují kontrakty a dohody, člověk nedokáže rozlišit mezi tím rozdíl, to ce učí přes svoje procesy co jsou kontrakty a dohody. V 3D Zemi je jeden velký kontrakt karmický. Dohoda už není karmická. Vše je svobodný výběr, není to z donucení a za trest. 
 • Pokud vědomí vstupuje do nejnižších vibračních pásem, zapomíná kdo je. Potom si vybírá vzestupy a návrat do jednoty. 3D lidský aspekt nedokáže pochopit, že smrt neexistuje, ani ubližování neexistuje. Největší dar je, když mě někdo ukazuje, jako si já ubližuji a netuším to, jak si já jsem vlastní obětí nevědomosti a to je to jediné nepřátelství.
 • Díky světelnému tělu Nové Země neexistují choroby, neexistuje typické lidské stárnutí, chřadnutí, protože jsme propojení se světlem. Změna úhlu pohledu je ten největší rozdíl a přijetí odpovědnosti za svoji tvorbu. Jsou to naše programy, že musíme trpět. 
 • My se až od 5D učíme, co je posvátnost, čistota a integrita v sebe, její udržování. Kosmický trojplamen: síla - láska - moudrost.
 • Jarní rovnodennost (20.3.2021) je bod , kdy se setkává smrtelník (pozemské já se závislostmi, kompenzacemi atd.) a nesmrtelník (světelná já), můžeme vidět a sledovat ještě větší snahy a pokusy o udržení si kontroly u některých elit. Když jste svobodní, tak jste svobodní, nejste zneuživatelní a zmanipulovatelní. Investujete vše do svojí znovu-obnovy, regenerace.
zobrazit více..
Loading...