Jak se vyvinuly rostliny?

Jak se vyvinuly rostliny?

Co vše se muselo u rostlin vyvinout při přechodu na souš?

Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D., z katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK.

Stanislav Vosolsobě: Zcela jistě se musela vyvinout schopnost odolávat vyschnutí a vyrovnávat se s vyššími dávkami ultrafialového záření, které je ve vodě pohlcováno.

Současné objevy ale ukazují, že mnoho těchto adaptací mají i řasy a řada z nich i dnes roste na souši, například na vlhkých skalách. Dále byla pro přechod rostlin na souš důležitá mykorhizní symbióza, která jim umožňuje interagovat s houbami a získávat tak efektivněji vodu a živiny. Hlavní změna zřejmě souvisí s životním cyklem. Rozmnožovacím útvarem řas je zygota, což je buňka, která vzniká splynutím pohlavních buněk. Ta se obalí pevnou schránkou a přečká třeba zimu či vyschnutí.

Rostliny mají evoluční novinku, která spočívá v tom, že se zygota místo opouzdření mnohokrát rozdělí a vznikne pletivo výtrusnice (ta je v nejjednodušší v podobě štětu a tobolky u mechů), v níž se pak vytvoří výtrusy. Ty se opouzdří a mohou se šířit větrem, čímž se zvyšuje reprodukční potenciál. Celé tělo rostliny v podstatě vzniklo odvozením z procesu tvorby výtrusnice - listy jsou jen sterilní výtrusnice. Takže hlavní hnací silou evoluce rostlin na souši je snaha vytvořit větší množství rozmnožovacích útvarů a z podstaty suchozemského prostředí bylo výhodné je šířit větrem, což stimulovalo růst výtrusnice do výšky. Jak se výtrusnice zvětšovala, odvodily se z ní listy atd...

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/zeptali-jsme-se-vedcu-co-vse-se-muselo-u-rostlin-vyvinout-pri-prechodu-na-sous.A200528_144733_ln_veda_ape


zobrazit více..
Loading...